Annons:
Annons:

Priskategorier – kriterier – åretS lokala företag 2023 – BROMMA

Företag verksamma i området kan nomineras i fem kategorier i Årets Lokala Företag. Inom varje kategori utses en vinnare.

– Årets lokala nyföretag (Stockholms Business Region)
– Årets lokala innovativa företag (ALMI)
– Årets lokala trygghetsskapande företag (Bromma stadsdelsförvaltning)   
 Årets lokala inkluderande företag (Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm) 
– Årets lokala företagare (Företagarna Stockholm)

Dessa företag ska alla visa på engagemang och entreprenörskap för att driva och utveckla sina verksamheter. 

Nomineringsperioden öppnar i mitten av september och stänger 29 oktober.

Vinnarna i de olika kategorierna tillkännages vid en prisceremoni i samband med en mingelmässa 24 november i Bromma Blocks.

Hur blir man Årets lokala företag Bromma? 

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Lokala Företag Bromma ska både allmänna och särskilda kriterier uppfyllas. 

Allmänna kriterier (gäller samtliga kategorier)

Företaget/organisationen ska:

ha sin huvudsakliga verksamhet i stadsdelsområdet.

genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör andra. 

visa prov på kreativitet eller företagsamhet på ett sätt som bör premieras.

ha en verksamhet som bedöms vara uthålligt lönsam.

bedriver verksamheten med hänsyn till hållbarhet.

inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar.

Särskilda kriterier (för respektive kategori)

– Årets lokala nyföretag (Stockholms Business Region):
Företaget ska:

varit verksam i max 3 år

kan visa på en god tillväxtpotential

ha sin huvudsakliga verksamhet i stadsdelsområdet

genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör andra

visa prov på kreativitet eller företagsamhet på ett sätt som bör premieras

ha en verksamhet som bedöms vara uthålligt lönsam

bedriva verksamheten med hänsyn till hållbarhet

inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar

– Årets lokala innovativa företag  (Almi företagspartner):
Företaget ska ha utvecklat nya innovativa lösningar som bidrar till fler affärer där långsiktig hållbar och jämställd samhällsutveckling är en självklar del. 

– Årets lokala trygghetsskapande företag ( Bromma stadsdelsförvaltning)   
-Ett viktigt mål i ett demokratiskt samhälle är att varje människa ska kunna känna sig trygg. Stockholm ska vara en trygg, säker och välskött stad att bo, vistas och verka i. Stockholms stad och Bromma stadsdelsförvaltning arbetar aktivt med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

-Priset till årets lokala trygghetsskapande företag delas ut till lokala företag eller företagsnätverk som agerar trygghetsskapande i området Bromma. Det kan till exempel handla om att skapa trygga platser, att stötta individer med förebyggande sociala insatser eller att skapa innovationer som befrämjar trygghet och trivsel.

-De grundkriterier som angett ovan gäller. Juryn lägger stor vikt vid motiveringen och hur väl företagets insatser beskrivs. Till denna priskategori kan även nystartade företag nomineras.

 Årets lokala inkluderande företag Bromma (Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm)

Företaget har gjort en särskild insats för att bidra till en mer inkluderande stad

Företagets verksamhet främjar inkludering och integration av målgrupper som annars riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden

Företaget har på ett aktivt sätt bidragit till inträde på arbetsmarknaden för någon av målgrupperna inom Integrationspakten (unga, nyanlända/utrikes födda, personer med funktionshinder och andra med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden)

Det ska i nomineringen:

Finnas en beskrivning och tydlig motivering av insatsen

Framgå om insatsen/gärningen kan ge långsiktiga effekter för en inkluderande stad

– Årets lokala företagare Bromma (Företagarna Stockholm)

Företagaren ska:

inneha ett betydande ägande av företaget.

aktivt driva företaget.

ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.

genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.

visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.

ha uthålligt god lönsamhet.

inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar.

inte nyligen vara dömd i domstol.

Vinnarna i Årets Lokala Företag 2023 Bromma belönas med olika priser ( t ex rådgivning, konsultationer, prispengar, till ett värde av cirka 10.000 kr).

Om åretS lokala företag

Årets Lokala Företag är en utmärkelse som arrangeras av Företagsgrupperna i Liljeholmen, Bromma-Ulvsunda och Vinsta-Hässelby-Vällingby, lokala nyhetssajten Bättre stadsdel och de lokala stadsdelsförvaltningarna i Bromma, Hägersten-Älvsjö och Hässelby-Vällingby.

Kontakt: kent.m.andersson.se@gmail.com, tel: 070-3486222