Annons:
Annons:

Samarbetspartners – SPonsorer

Årets Lokala Företag har samarbetspartners och sponsorer. Utan dessa aktörer hade det inte blivit någon utmärkelse. Varje partner ansvarar för var sin utmärkelse med juryarbete och priser. Med sponsorerna kan Årets Lokala Företag spridas och arrangeras.

Samarbetspartners:

Stockholms Business region:
-Årets lokala nyföretag

Stockholm Business Region är stadens näringslivsbolag som arbetar för ökad hållbar tillväxt och nyföretagande samt har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksdestination både internationellt och nationellt.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning:

-Årets lokala trygghetsskapande företag 

Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm:
-Årets lokala inkluderande företag 

Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad stöttar stockholmare till arbete och studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Vi har ett tätt samarbete med näringsliv och bransch i Stockholmsregionen och erbjuder en bred palett av samverkansmöjligheter för näringslivets kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

ALMI:
-Årets lokala innovativa företag

Almi är ett statligt och regionalt ägt företag med enda uppgift att främja företagande och entreprenörskap bland små- och medelstora företag i Sverige. Det gör vi genom att erbjuda rådgivning och finansiering med fokus på företags tillväxt och utveckling.

Företagarna Stockholm:
-Årets lokala företagare 

Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar över hela landet. Vi erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika. Oavsett hur företagaren definierar framgång!

Sponsorer:

Vill du vara med som samarbetspartner eller sponsor? Kontakta kent.m.andersson.se@gmail.com

Om åretS lokala företag

Årets Lokala Företag är en utmärkelse som arrangeras av Företagsgrupperna i Liljeholmen, Bromma-Ulvsunda och Vinsta-Hässelby-Vällingby, lokala nyhetssajten Bättre stadsdel och de lokala stadsdelsförvaltningarna i Bromma, Hägersten-Älvsjö och Hässelby-Vällingby.

Kontakt: kent.m.andersson.se@gmail.com, tel: 070-3486222