Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

kvinna plus hövdingagården

Debatt: Detta innebär en nedmontering av ett tryggt lokalsamhälle med engagerade medborgare

DEBATT. De sittande politikerna har tagit beslut om att göra kostnadsbesparingar i form av att centralisera ungdoms- och fritidsverksamheter och minska ner på antalet hyrda lokaler. Detta medför att gemensamhetslokaler sägs upp och att verksamheterna nu trycks in i skolornas lokaler. Det i sin tur leder till försämrade möjligheter för verksamheter där förebyggande arbete kan pågå. Verksamheter där man skapar trygga relationer med vuxna, där barn som är på glid plockas upp, där barnen får känna sig lyssnad på och där det engagerade lokalsamhället bildas. Den lokala förankringen är superviktig för ungas känsla av att få va del av ett sammanhang.

Nu senast kom ett beslut om att säga upp hyresavtalet på Hövdingagården i Aspudden, där många hundra barn går på fritids och ungdomsverksamheter varje dag. Beslutet kom som en chock då erbjudandet från utbildningsförvaltningen och stadsdelen istället för denna fantastiskt anpassade lokal Hövdingagården var tre klassrum inne i skolans lokaler. 100-tals barn i tre klassrum, ja ni förstår ju själva att det inte går att bedriva en seriös fritidsverksamhet där barnen vill vara på dessa premisser. Ungdomsgårdsverksamheten flyttas till Liljeholmen vilket försämrar lokalsamhället Aspudden. Ungdomarna hänvisas nu också till Älvsjö vilket är alldeles för långt bort från hemorten. 

LÄS ÄVEN: Debatt: Jag välkomnar granskning av kameraövervakning på Aspuddens skola

Att utan att ha gjort en konsekvensanalys besluta om att lägga ner en så uppskattad lokal är ofattbart. 

Med detta mail vill vi i några punkter låta er få en inblick i hur just fritidsverksamheten faktiskt ser ut på Hövdinga och hur det är omöjligt att bedriva samma kvalitativa och förebyggande verksamhet i de tre klassrum som stadsdelen kommer erbjuda. 

Mindre personligare rum
Pedagogerna har på Hövdingagården tillgång till mindre rum, där de ofta har personligare möten i mindre grupper med barnen med teman som eleverna själva bestämner. 6:orna vill tex väldigt ofta ha Kropp & Knopp (från tidskriften KP) där man pratar pubertet, kroppen osv. Dessa på begäran av eleverna själva! Dessa viktiga förebyggande möten skulle i tre klassrum vara omöjliga att genomföra. 

Hur kan staden garantera att samma förebyggande och trygga miljö uppnås i tre klassrum?

Samarbete mellan föräldrar & verksamhet
Samverkan mellan föräldrar och fritidsverksamheten är också en viktig del. Ofta hålls det seminarier på Hövdinga med föreläsare inom barn- och ungdomsfrågor för föräldrar med barn i just dessa åldrar. För att barnens förutsättningar ska bli så bra som möjligt behövs samarbete mellan pedagoger och föräldrar. Detta blir svårare utan eldsjälar som Josefine Alm (föreståndare för fritidsverksamheten idag).

Flexibla lokaler
Eleverna upplever en stor frihet i valet av aktiviteter de kan välja mellan på Hövdinga. Deras egna förslag på förbättringar i verksamheten tas på allvar och kan inom de flexibla lokalerna bemötas. Det ger känslan av ägarskap och stolthet hos barnen. Att de får känna sig stora och lyssnade på. Att de och deras åsikter är viktiga! Det ger också pedagogerna en möjlighet att komma barnen närmare och bygga trygga och förebyggande relationer mellan barn och vuxna. I tre klassrum skulle denna valmöjlighet vara omöjlig. 

Verksamheten på Hövdinga utgår ifrån vad som är bäst för barnen! 

Spelrum
Det finns ett spelrum med åtta datorer där barnen umgås och interagerar och spelar tillsammans med varandra. T.o.m för de mest spelintresserade barnen som annars skulle gå hem och sitta själva och spela finns det plats för på Hövdinga. Det ger en möjlighet för pedagogerna att nå fram till dessa elever också. Hur ser man till att barnens intressen uppfylls i tre klassrum?

Grundsten i lokalsamhället
Lokalsamhället stärks otroligt mycket av samarbetet mellan PRO, och andra aktörer. Alla medlemmar och barn får en inblick i varandras verksamheter och en överbryggande förståelse generationer och samhällslager emellan. Denna viktiga samhällsbyggare på lokal nivå skulle försvinna med lokaler i tre klassrum.

Gympasal
Barn som har utmaningar med att passa in i den ”sitta-still-i-skolbänken”-formen erbjuds i dessa lokaler en liten gympasal där de kan få utlopp för precis det de behöver. Här är de trygga och får va precis dem de är. Hur ska ni tillgodose det här behovet i tre klassrum?

Personaltäthet
Personaltätheten på sju pedagoger möjliggör relationsbyggande mellan barn och vuxna. Det finns tid att över generationer umgås och bygga trygga relationer. I tre klassrum med mycket färre pedagoger är detta viktiga arbete omöjligt.

Minskande elevantal på Aspuddens skola
Under många år lider Aspuddens Skola av dåliga omdömen och minskade antal elever. Den enda verksamheten som många med barn på Aspuddens Skola ser som fungerande och väl uppskattad av barnen är just Hövdingagården. Det borde ligga mer i rektorns intresse att behålla den här verksamheten och va stolt över den snarare än att ta beslut som resulterar i att verksamheten inte längre kan bedrivas på det fantastiskt förebyggande sättet den gör idag. Är rädd för att elevantalet kommer minska ännu mer om Hövdinga försvinner.

Mobilfria rum
Vi står alla inför utmaningen att nå fram till våra barn när de sugs in i den digitala världen. På Hövdinga finns fler populära mobilfria rum, där eleverna kan spela spel eller läsa tidningar/böcker/pyssla. Här ges ytterligare möjlighet för de vuxna att bygga trygga relationer med barnen och fånga upp barn som är på glid. I tre klassrum är det omöjligt att avgränsa mobilanvändandet på det här, av eleverna positivt upplevda sättet. Det kan resultera i att de istället väljer att gå hem där vuxennärvaron lyser med sin frånvaro.

Hövdingagården är så pass uppskattad att eleverna på loven inte vill åka iväg på semester, de vill va på Hövdinga och inte missa någon enstaka dag därifrån! Tror ni känslan skulle va densamma om de huserade i tre klassrum? 

Slutligen, säger politikerna att detta är en ekonomisk fråga och att det måste göras besparingar på hyrda lokaler. Besparingen är i det här fallet så lite som 530 000 kr per år (utbildningsförvaltningen 35% och stadsdelen 65%), men vad kommer det inte att kosta på lång sikt att ta bort möjligheterna för de här verksamheterna som faktiskt på riktigt jobbar förebyggande att fortsätta drivas? 

Vilka konsekvenser får det för lokalsamhället när det tummas på grundstenarna i detta? 

Varför inte använda de krafter som finns i området och stärka den lokala känslan?

För att förstå vad denna lokal med sina verksamheter betyder för alla i närområdet vill vi bjuda in er för att träffa barnen och se hur verksamheten jobbar. Vi tar gärna emot någon från er om ni har intresse för detta. Hoppas att ni hör av er.

I just det här fallet med uppsägningen av Hövdingagården blir också PRO (Pensionärernas Riksorganisation) drabbade då de huserar i lokalen på dagtid. 

Det finns så mycket lokal själ i den här lokalen och att stadsdelen väljer att säga upp avtalet innebär en nedmontering av ett tryggt lokalsamhälle med engagerade medborgare. 

Josefine Mattsson, förälder, Aspuddsbo

Fler lokala nyheter i Hägersten-Älvsjö? Prenumerera på Bättre stadsdel (200kr/år)

hövdingagården

Publicerad 17:34, 20 oktober 2021
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: