Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

REPLIK: “Vi utvecklar ungdomsverksamheten i Hägersten-Liljeholmen!”

MP, S OCH V svarar på Abit Dundars (L) debattinlägg: Stoppa nedskärningarna i Hägersten-Liljeholmen

REPLIK. Abit Dundar (L) har nu läst stadsdelsnämndens verksamhetsberättelsen för 2016, den som nämnden behandlade vid sitt sammanträde för en månad sedan. En noggrann utvärdering av föregående år, likt den som görs i stadsdelsnämndens verksamhetsberättelse, är viktig och måste göras utifrån flera olika perspektiv:

– En analys av kostnadsutvecklingen visar att personalkostnader utgör en stor andel av kostnaderna inom stadsdelsnämndernas verksamhetsområden. Stadsdelen har en personalintensiv verksamhet, vilket rimligen inte bör förvåna Abit Dundar (L). Löneavtal som tecknas av arbetsmarknadens parter ska även följas av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Eller anser Liberalerna att vi inte ska följa avtalen i vår sektor?

– Analys utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar i budget måste också ta hänsyn till hur resursfördelningssystemet påverkar kostnaderna. Inom flera verksamhetsområden fördelas stadens resurser utifrån befolkningens socioekonomiska sammansättning. Det ger ökade resurser till mer utsatta områden än till ett i huvudsak välmående område som till exempel Hägersten-Liljeholmen. Är det ett problem för Liberalerna att stadens resurser styrs till de områden där de behövs mest?

– En analys av kostnadsutvecklingen måste beakta hur den ser ut i relation till måluppfyllelsen. Verksamhetsberättelsen för 2016 visar på en generellt god budgetföljsamhet och måluppfyllelse i vår stadsdelsnämnd. Samtidigt ser vi att vi har fortsatta utvecklingsbehov inom bland annat socialtjänst och äldreomsorg.

I en värld med oändliga resurser behövs ingen analys eller prioritering i verksamheterna. Det blir lite märkligt när Liberalerna, vars egna budgetförslag för 2017 innebär krav på nedskärningar i verksamheterna, jämfört med majoritetens förslag, har synpunkter på just detta.

När det gäller ungdomsverksamheten har vi i majoriteten i stadsdelen tagit initiativ till ett stort och brett utvecklingsarbete. Under de närmaste tio åren kommer antalet barn och unga i Hägersten-Liljeholmen att öka snabbast i hela Stockholm. Detta har beskrivits i flera dokument till nämnden liksom i utbildningar och studiebesök där ledamöter från stadsdelsnämndens majoritet och opposition har deltagit.

Under 2016 beslutade vi politiker i stadsdelsnämnden om ett lokalt utvecklingsprogram (LUP) för Hägersten-Liljeholmen med särskild prioritering av ungdomsfrågor. Det lokala utvecklingsprogrammet har tagits fram i dialog med olika aktörer såväl inom Stockholms stad som utanför staden. Dialog har förts med politiker, medarbetare, medborgare och andra lokala aktörer. Förutom dialogerna har ett analysarbete genomförts för att identifiera vilka temaområden som bör prioriteras. De temaområden som identifierades är fritidsaktiviteter för unga, psykisk ohälsa och alkohol- och narkotikaanvändning bland unga. Även geografiska analyser och prioriteringar har gjorts. Ungdomsfrågorna kommer att vara ett prioriterat område under 2017!

I samband med Verksamhetsplanen för 2017 gav vi politiker stadsdelsförvaltningen i uppdrag att utifrån identifierade behov och prioriteringar utveckla ungdomsverksamheter/mötesplatser för ungdomar. Vår uppfattning är att den ungdomsverksamhet som flickor och pojkar i Hägersten-Liljeholmen väljer och erbjuds, ska ha positiv betydelse för deras psykiska mående, förmåga att avstå från alkohol och droger samt att öka flickor och pojkars trygghet. På så vis stärker ungdomsverksamheten preventionsarbetet kring och med skola och hälsa, faktorer som är särskilt viktiga för barn och ungdomar som riskerar att fara illa.

Vi tycker att det är en självklarhet att hantera våra gemensamma resurser smart. Kloka beslut fattar vi bäst med underlag och väl utredda förslag från professionen. Under våren 2017 väntas nämnden behandla ett ärende för den fortsatta utvecklingen av ungdomsverksamheten i Hägersten-Liljeholmen, som det står i uppdraget i vår Verksamhetsplan för 2017. Fokus i ungdomsverksamheten kommer att ligga på:

-utveckling, inte avveckling
-prioritering av preventiv, kunskapsbaserad och väl fungerande verksamhet
-stärkt och utvecklat samarbete med civil- och frivilligsektor
-välutbildad och kompetent personal i väl fungerande verksamheter, hellre än dyra och outnyttjade lokaler
-tydligt resultat där det bästa för stadsdelens flickor och pojkar står i centrum.

Medan vi i majoriteten ser fram mot denna utveckling av ungdomsverksamheten kan Abit Dundar (L) fundera på vad han anser ska skäras ned på inom ungdomsverksamheten. Utifrån Liberalernas förslag, i samband med stadens budgetbeslut för 2017, hade nämligen Hägersten-Liljeholmens anslag avseende ”Verksamhet för barn, fritid och kultur” minskat med drygt FYRA miljoner kronor. Moderaternas budgetförslag innebär på motsvarande sätt besparingar på drygt FEM miljoner kronor i stadsdelen. Majoriteten i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utvecklar ungdomsverksamheten. Vi skär inte ned på den som Liberalerna och Moderaterna hade gjort om de fått bestämma här 2017.

Jessica Jormtun (MP),ordförande i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, Eva Fagerhem (S), gruppledare, Carita Stenbacka (V), gruppledare, 

Publicerad 23:03, 1 mars 2017
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. Färgfabrikens vårmarknad 20-21 mars

    20 mars kl.11:00 - 21 mars kl.17:00
  2. Edelcrantzloppisen 2021

    18 april kl.11:00 - 15:00
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Äter du pizza idag?

View Results

Publicerad 20:29, 1 januari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: