Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Vilken hänsyn tas till barnen vid tunnelbygget?

DEBATT. Bättre stadsdel skrev redan 2014 om ”Axelsbergs BP nav i tunnelbygget” om den planerade avloppstunneln från Bromma via Axelsberg till Sickla. Där Stockholm Vatten skulle utreda att transportera byggmassorna på Mälaren.

Men nu 2019 skriver Bättre stadsdel ”Tunnelbygget: Här ska 140 lastbilar per dag passera” och att Mälaralternativet inte finns med, utan transporterna går via en inhägnad tillfällig transportväg på gångvägen söderut från arbetsområdet till Selmedalsvägen.

Det finns mycket bra information i dessa två artiklar, men jag saknar en barnkonsekvensanalys i texten. 2014 fick konsultföretaget TYRÉNS uppdraget att göra en barnkonsekvensanalys, om hur detta tunnelbygge påverkar barn, deras lek-och fritidsområden och skolväg. Det är viktigt därför att stadens politiker antog i Kommunfullmäktige den 2017-12-11 ett ”Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022”.

Där bland annat ”Beslutsfattare och medarbetare ska beakta barnperspektivet och omsätta barnets rättigheter i alla beslut, uppdrag och i det dagliga arbetet.” och att ”Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för implementering av programmet”.  I januari 2020 förväntas barnkonventionen bli svensk lag. 

TYRÉNS kommer med en hel del åtgärdsförslag i sin konsekvensanalys, bland annat:
-Fart- och bullerreducerande åtgärder, vid Solbacka Förskola. Farthinder vid korsningen Personnevägen- Piruettvägen – Skridskovägen. Bullerreducerande åtgärder vid Eolshälls 4H-gård. Vid Axelsbergs IP skapas ett nytt gångstråk till 4H-gården. Fotbollsplanen förses med konstgräs som kompensation efter byggtiden.  30 km/h bör behållas.

-Återkommande uppföljning med berörda verksamheter.  Krav vid upphandling av entre-prenörer på utsläpp från arbetsmaskiner som minst uppfyller EU:s avgaskrav. 

Utöver detta tunnelbygge under fyra år med lastbilar som passerar 60 gånger per dag  med åtta minuters mellanrum, tillkommer cirka 3500 lass med betong med betongbilar som passerar cirka 7000 gånger. Och samtidigt tillkommer cirka 560 lägenheter längs Selmedalsvägen och cirka 300 lägenheter i Henriksberg.

Hur påverkar allt detta framför allt barnen men även vuxna påverkas, och Stockholms Vatten och Avfall skriver att de ”inte på egen hand kan genomföra alla de åtgärder som föreslås i barnkonsekvensanalysen. Inför byggstarten för vi en diskussion med ansvariga förvaltningar i staden”.

Men varför man valde bort transport via Mälaren har inte jag kunnat hittat något svar på. Så nu är det upp till bevis från de styrande politikerna  på hur mycket ”Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad ” är värt ? 

Bengt Sundell (V) Aspudden

Publicerad 21:07, 16 juli 2019
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: