Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

höghus i axelsberg

Förslag: Axelsberg får en skyskrapa med 24 våningar

Nu finns planer på att Axelsberg ska få sin första skyskrapa. I det omarbetade förslaget som nu kommit fram efter samrådet föreslår stadsbyggnadskontoret ett höghus med 24 våningar på parkeringen vid Ica.

Det nya förslaget innehåller cirka 120 bostäder jämfört med cirka 140 i samrådsförslaget.

Det skriver stadsbyggnadskontoret inför granskning av förslag till detaljplan för fastigheten Lokatten.

– Kontoret konstaterar att (det tidigare) samrådsförslaget har negativa konsekvenser i form av påverkan på kultur – och stadsplanehistoriskt intressant bebyggelse, brist i anpassning till områdets karaktär, små och mörka bostadsgårdar samt sämre tillgänglighet mellan tunnelbana och Hägerstens torg om gångtunneln tas bort.

LÄS ÄVEN: Nya planer för Axelsbergs centrum

I det omarbetade förslaget föreslår kontoret att befintliga byggnader vid torget – bland annat med Ica-butiken – bevaras och byggas på i 1 – 2 våningar och en högre byggnad i 24 våningar föreslås på befintlig parkering i öster. Det blir samma höjd på det huset som höghusen vid Liljeholmskajen har.

–  En högre byggnad här bedöms passa väl in i och berika stadsbilden samt vara i linje med traditionen i Stockholm att placera högre byggnader vid tunnelbanestationer, skriver kontoret.

Flygvy från söder över Axelsbergs Centrum med föreslagen ny bebyggelse vid Hägerstens torg i korsningen Selmedalsvägen och Hägerstens Allé. Illustration: Jägnefält Milton

Under samrådet av det tidigare förslaget inkom 135 yttranden. Sakägare och övriga boende framför synpunkter främst gällande byggnadernas placering och höjd samt gestaltning i förhållande till kringliggande bebyggelse, skuggning och skymd utsikt, försämrade parkeringsmöjligheter i centrum, framkomlighet och trygghet för barn och äldre som anses försämras samt önskan att trafikseparering behålls. 

– Med anledning av inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets fortsatta analys efter samråd föreslår kontoret att förslaget omarbetas med inriktningen att en alternativ volymhantering studeras, att Selmedalsvägens och torgytans respektive marknivåer bibehålls samt gångtunneln under Selmedalsvägen inte tas bort, skriver stadsbyggnadskontoret i uttalandet.

Det har varit många turer kring hur Axelsberg ska utvecklas. Redan i maj 2000 godkändes ett start-PM för detaljplan för Fader Bergström och Axelsbergs centrum. Därefter har många förslag presenterats och förkastats. Den preliminära tidplanen för det förslaget till detaljplan som nu ligger är: granskning: mars 2021, godkännande: juni 2021, antagande: september 2021.

✅  Prenumerera på Bättre stadsdels nyhetsbrev? Det gör du här

Publicerad 11:37, 18 maj 2021
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: