Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Axelsberg centrum

Nya planer för Axelsbergs centrum

Stockholms stad gör nu en helomvändning i utvecklingen av Axelsbergs centrum. 

Istället för att riva byggnaderna, höja torget och sänka Selmedalsvägen föreslås nu att man ska lägga på några våningar på den befintliga centrumbyggnaden med Ica-butiken, bygga ett nytt höghus på bilparkeringen samt rusta upp en del av torget. 

Det skriver exploateringskontoret i ett underlag till kommande möte med exploateringsnämnden. Kontoret föreslår att nämnden godkänner förslag till föravtal till planerad exploatering inom Axelsbergs centrum med privata fastighetsägaren Erkdu Axelsberg.

Så sent som  i november 2020 gav stadsbyggnadsnämnden stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta slutligt planförslag för fastigheten och ställa ut förslaget för granskning. 

Men i det samråd som varit har planerna ändrats. Nu tar staden ett helt nytt grepp om Axelsberg, och anledningen till varför man inte vill sänka Selmedalsvägen och höja torget är enligt uppgift att det helt enkelt blev för dyrt. 

axelsbergs centrum

Axelsberg centrum är till största delen privatägt, Erkdu Axelsberg AB – ett dotterbolag till  fastighetsbolaget Lennart Ericsson Holding AB – äger husen. Då staden inte har någon mark att sälja i samband med omgörningen saknas enligt uppgift intäkter som kan bekosta projektet med sänkningen av gatan.

LÄS ÄVEN:  Förslag: Överdäckning slopas när nya Axelsberg byggs

Planarbetet syftar till att förtäta Axelsbergs centrum med bostäder och verksamheter. Vid planstarten ville man även möjliggöra överdäckning av tunnelbanespåret. Överdäckningen skulle bebyggas med bostäder och åstadkomma en större och sammanhängande torgyta i centrum av Axelsberg. Men som Bättre stadsdel tidigare rapporterat är dessa planer lagda på is och ett omarbetat planförslag har tagits fram. 

Axelsberg centrum

Det nya förslaget  innebär nu att enbart privatägd mark, fastighet Lokatten 1 och Förgyllda Bägaren 8, utvecklas med tillkommande, ny eller kompletterande bebyggelse. 

– Planförslaget innebär att Selmedalsvägens och torgets befintliga höjdsättning samt befintlig bebyggelsestruktur bibehålls. Befintliga centrumbyggnader kompletteras med fler våningar och ett nytt höghus placeras på befintlig parkeringsplats intill Ica-affären, skriver exploateringskontoret.

Enligt uppgift kan det bli ett garage med kundparkering i den nya huset på parkeringen.

I samband med bygget av husen ska staden bygga en ny trappa och en mindre torgyta eller passage för gående sydöst mellan Axelsbergs torg till Selmedalsvägen.

Ett mindre parkområde där befintlig elnätstation är placerad i östra delen ska också rustas upp.

– Elnätstationen planeras att placeras i ny byggnad. En viss del tillskottsmark kommer att behöva förvärvas av Bolaget för projektets genomförande och en del mark kommer att övergå från privat ägo till allmän plats.

✅  Prenumerera på Bättre stadsdels nyhetsbrev? Det gör du här

Publicerad 16:59, 17 maj 2021
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: