Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Dessa vägar kan snart bli stadsgator

Hägersten-Liljeholmen har stora möjligheter till stadsutveckling. Personnevägen, Hägerstensvägen, Vantörsvägen och Mickelsbergsvägen kan omvandlas till stadsgator.

Det visar Stockholms stads översiktsplan som nu ska ut på samråd.

Personnevägen vid Hägerstensåsen är en av gatorna som kan kantas av ny och blandad bebyggelse vid en omgörning till stadsgata. Vad som i så fall ska hända med bangolfbanan, fotbollsplanerna, parken, simhallen och förskolan som idag kantar vägen är oklart.

– Generellt sett kan sägas att skolor, förskolor och idrottsplatser verkligen behövs i hela staden och är något som vi försöker värna om, säger Kristoffer Korlander, utvecklingsstrateg på stadsbyggnadskontoret.

personnevägen

Området runt Södertäljevägen mellan Liljeholmen och Årstadal kan också komma att utvecklas. Det skulle göra att de två områdena kopplas samman mer än idag. Översiktsplanen betonar att det växande behovet av mötesplatser för ungdomar i Liljeholmen måste tas i åtanke i utvecklingen.

I samband med utvecklingen i Lövholmen kommer cykelbanorna i området att byggas ut. Planen visar att cykelbanor kan byggas ut på flera ställen i stadsdelen.

Enligt översiktsplanen kan Telefonplans kreativa kluster med Konstfack som centrum utvecklas ytterligare med fler konstnärliga utrymmen, kreativa verksamheter och bostäder.

Eftersom stadsdelen expanderar kraftigt lyfter översiktsplanen också fram det ökade behovet av fler parker, inte minst i Marievik, som kan omvandlas från ett nedgånget industriområde till ett modernt bostadsområde.

Fruängen är också ett område med stor potential för utveckling. Torget har förutsättningar att stärkas med expanderad handel, service och kultur. Vantörsvägen och Mickelsbergsvägen kan kantas med blandad bebyggelse och omvandlas till stadsgator.

Centrumen i Axelsberg, Örnsberg och Mälarhöjden kan stärkas med kompletterande bebyggelse och verksamheter.

Hägerstensvägen har under de senaste åren blivit mer och mer lik en stadsgata. Enligt översiktsplanen finns möjligheter till ytterligare bebyggelse längs gatan, vilket skulle knyta samman Aspudden, Örnsberg och Axelsberg mer än idag.

Text: Adam Ekstrand
Bild: Mats Falck

Stockholms stads översiktsplan:
Samråd pågår under perioden 10 november till 10 januari då alla kan lämna synpunkter på förslaget. Förslaget kommer sedan att bearbetas och utställning planeras till sommaren 2017 och antagande första kvartalet 2018.

En översiktsplan ska ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Publicerad 17:16, 26 oktober 2016
Annons:
Annons:

Nyheter

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

Det är i slutet av september och det är sommartemperaturer.
Hur utnyttjar du det fina sensommarvädret som är nu?

Martina, bosatt vid Liljeholmskajen:
– Jag ska vara ute och gå. Jag har en dotter och vi ska besöka några parker. Och hänga vid båtklubben!
Cecilia, bosatt på Södermalm:
– Idag ska jag ta en promenad med min kompis, som precis har fått en bebis. Och så ska jag ut i skogen och
plocka svamp också!
Kurt, bosatt vid Trekanten:
– Jag sitter här. Min kvinna är där borta någonstans. Vi promenerar alltså.
Helene, bosatt i Årsta:
– Vad ska jag säga, jag gör egentligen ingenting särskilt annat än vad jag brukar. Men jag är kanske ute lite mer och går och så.

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Du prenumererar väl? Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 13:57, 22 september 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: