Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

“Syftet med höjda hastighetsgränser är att motverka negativa effekter på restider”

I morgon väntas trafiknämnden besluta om hastigheterna höjs på flera gator i Hägersten. Samtidigt vill trafikkontoret att hastigheten sänkas på vissa andra gator. 

– Syftet med höjda hastighetsgränser är att motverka negativa effekter på restider, skriver kontoret i förslaget.

“Motverka negativa effekter på restider” står alltså över flera boendes önskan om att inte höja hastigheten.

Här är remissvaren från privatpersoner som bor längs de gator där trafikkontoret vill höja hastigheten:

Personnevägen
Åtta stycken synpunkter inkom om den föreslagna höjningen från 30 km/tim till 40 km/tim på Personnevägen. Motiven var att Personnevägen saknar separat cykellösning på delar av sträckan, har smala trottoarer, ett krön som skymmer sikten samt att trafikmängderna är större än vad gatan är dimensionerad för och hastigheten överskrids på ett direkt livsfarligt sätt flera gånger dagligen.

Vintertid plogas det på ena sidan och de som bor på andra sidan kan inte ta sig över via övergångsställe utan måste i mörkret försöka “smita över” med små barn och därmed utsätta sig för stor risk. Det är både skola, förskola, vårdcentral och t-banestation i området varför antalet fotgängare är stort och trottoarens bredd inte alls är anpassad för det.

personnevägen2

Stjernströms väg
Fem stycken synpunkter inkom om Stjernströms väg och den föreslagna höjningen från 30 km/tim till 40 km/tim. Motiven som framfördes är att Stjernströms väg är en olyckdrabbad lokalgata med två smala trottoarer och att gatan är ett gångstråk för barn och vuxna som förflyttar sig mellan Axelsberg och Gösta Ekmans väg/Hägerstensåsen.

Vägen upplevs som hårt trafikerad och med underdimensionerade trottoarer, vilket i kombination med att många struntar i hastighetsbegränsningen gör att trafiken upplevs som mycket hotfull och farlig för fotgängarna längs gatan. Det ligger dessutom ett antal garageutfarter längs gatan.

 

Slättgårdsvägen
Gällande Slättgårdsvägen inkom en synpunkt på den föreslagna höjningen från 30 km/tim till 40 km/tim från föräldrar vid Förskolan Juvelen på Slättgårdsvägen 74 och förskolan slättgård på Slättgårdsvägen 72 som önskar komma tillrätta med den rådande trafiksituationen.

Flera trafikförseelser har ägt rum vid övergångsstället vid ovannämnda förskolor. Önskar att trafiksignal ska inrättas vid övergångsstället i anslutning till förskolorna, som det finns längre fram på gatan vid Mälarhöjdens skola.

Mälarhöjdsvägen
Gällande Mälarhöjdsvägen inkom synpunkter på och den föreslagna höjningen från 30 km/tim till 40 km/tim och att många bilister överskrider hastighetsgränsen redan idag och att vägbulor är önskvärda för att trafiken ska hålla dagens hastighetsgräns om 30 km/tim.

Vägen är hårt trafikerad och det finns tre skolor på sträckan varav en skola är inriktad mor barn med särskilda behov sker många transporter med taxi och skolbuss. Vägen trafikeras av ledbussar som ofta kör för fort. Längs Mälarhöjdsvägen bor många barnfamiljer och det har tidigare skett dödsolycka.

På de tre första av dessa går man nu vidare med planen med höjda hastigheter, endast Mälarhöjdsvägen klarar sig från höjning.

Så här skriver kontoret om höjningarna:
Personnevägen.
Gatan föreslås få höjd hastighet från 30 km/tim till 40 km/tim. Innan höjning genomförs krävs åtgärder för att stödja trafikanterna att hålla angiven hastighet samt säkra strategiskt valda korsningspunkter. Under 2015 görs utredning för att hitta lämpliga åtgärder.

Stjernströms väg.
Gatan föreslås få höjd hastighet från 30 km/tim till 40 km/tim. Innan höjning genomförs krävs åtgärder för att stödja trafikanterna att hålla angiven hastighet samt säkra strategiskt valda korsningspunkter. Under 2015 görs utredning för att hitta lämpliga åtgärder.

Slättgårdsvägen.
Gatan föreslås få höjd hastighet från 30 km/tim till 40 km/tim. Innan höjning genomförs krävs åtgärder för att stödja trafikanterna att hålla angiven hastighet samt säkra strategiskt valda korsningspunkter. Särskilt fokus lägga på trafikantströmmar till och från Mälarhöjdens skola. Under 2015 görs utredning för att hitta lämpliga åtgärder.

Flera gator föreslås sänkta hastigheter.
– Syftet med en sänkning av hastighetsgränserna är att uppnå ökad trafiksäkerhet, skriver kontoret också.

bäckvägen

Huvudgator som idag har 50 km/tim och där 40 km/tim föreslås:
Bäckvägen.
Hägerstensvägen, delen Stjernströms väg – Slättgårdsvägen.
Kilabergsvägen (kort sträcka).
Korpmossevägen.
Telefonvägen.
Vasaloppsvägen. Idag 50 km/tim på södra delen av sträckan och 30 km/tim på norra delen.
Västertorpsvägen. 30 km/tim förbi skolan föreslås behållas.

Gator som idag har 30 km/tim och där 40 km/tim föreslås:
Personnevägen, delen Stjernströms väg-Vasaloppsvägen.
Slättgårdsvägen, delen Västertorpsvägen – Mälarhöjdens skola
Stjernströms väg
Mellanbergsvägen – Sparbanksvägen. 30 km/tim förbi skolan föreslås behållas.
Vasaloppsvägen, delen Västertorpsvägen-Isjaktsvägen

Huvudgator med oförändrad hastighet 30 km/tim:  
Blommenbergsvägen  
Hägerstensvägen, delen Kilabergsvägen – Stjernströms Väg  
Lugntorpsvägen  
Mälarhöjdsvägen  
Tellusborgsvägen

Text och bild: Mats Falck

Läs mer:

Hastighetsplaner för trafiksäkerhet i Stockholm. Genomförandebeslut
Sammanfattning av inkomna synpunkter under remissomgången av hastighetsplanen
PILOTPROJEKT HASTIGHETSPLAN STOCKHOLM
ÅTGÄRDSPLAN TILL HASTIGHETSPLAN
Kartor för omskyltning

Hastigheten höjs på flera gator i stadsdelen

Publicerad 09:46, 23 september 2015
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. Ateljé SKHLM: Black Sun, White Mountains

    22 januari kl.14:00 - 19 februari kl.18:00
  2. Biocafé Tellus: Lokal invigning av Göteborg Film Festival: SÅ JÄVLA EASY GOING

    28 januari kl.19:00 - 21:00
  3. Film på Biocafé Tellus: Aja baja, Alfons Åberg

    30 januari kl.15:00 - 16:50
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: