Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Detta är lokalpolitikernas hjärtefrågor

Jämställdhet, förskola och fler nya bostäder. Det är några frågor som ligger våra politiker i stadsdelsnämnden varmt om hjärtat. Det visar en undersökning som Bättre stadsdel gjort.

Bättre Stadsdel har via mejl frågat ledamöterna om vilka lokalpolitiska frågor och utmaningar som de anser är viktigast.

Ett tydligt resultat från undersökningen att långt i från alla ledamöter svarade på mejlenkäten. Trots påminnelser var det inte fler än 12 av de 25 ledamöterna (inklusive suppleanter) som svarade.

– Jag vet inte varför en del inte har svarat. Du får fråga dem som inte gjort det, säger stadsdelsnämndens ordförande Jessica Jormtun (MP) och fortsätter:

– Jag har i alla fall gjort det.

När Bättre stadsdel mejlat ledamöterna och deras ersättare har vi använt de mejladresser som finns på stadsdelens hemsida.

Av de svar som kommit in visar att det är ett stort spektrum hjärtefrågor bland politikerna. Jonas Santesson (V) pekar på arbetsvillkor och arbetsmiljö. Eva Fagerhem (S) efterlyser byggandet av fler hyresrätter för att främja mångfald i stadsdelen, och menar att stadsutvecklingen i högre grad än tidigare borde planeras utifrån ett jämställdhetsperspektiv, vilket stadsdelsnämndens ordförande Jessica Jormtun (MP) också är inne på:
– Min uppfattning är att Stockholm genom åren har hamnat på efterkälken i dessa viktiga frågor, skriver hon.

Anette Hellström (M) vill att stadsdelens parker skall skötas bättre.
– När det gäller Spårvagnsparken i Mälarhöjden har jag lagt en skrivelse om att göra den som en mer inbjudande park.

Centerpartiets Hans Tjernström vill prioritera företagande, hållbarhet och ett modigt stadsbyggande.
– Bygg fler laddstationer för elbilar och våga bygg på höjden. Ja till Tellus Towers, säger han.

 

Här är alla svaren från lokalpolitikerna
Varje ledamot svarade på två frågor:
1. Vad är ditt fokus som nämndeperson, vad är dina hjärtefrågor?
2. Vad är den största utmaningen stadsdelen står inför 2016?

Jessica Jormtun (MP) ordförande:
1. Mina hjärtefrågor i stadsdelsnämnden är många och här vill jag särskilt verka för ökad jämställdhet och mångfald. Min uppfattning är att Stockholm genom åren har hamnat på efterkälken i dessa viktiga frågor. Vår stadsdel ska vara jämställd i ett Stockholm där makt och resurser fördelas lika. Med jämställdhetsintegrering och ordentliga genomlysningar av stadsdelens alla verksamheter kan vi upptäcka var det skevar för att kunna rätta till och göra stadsdelen betydligt mer jämställd. Jämställdhet är en rättvisefråga och alla har att vinna på ett jämställt samhälle, det är min övertygelse.
2. En utmaning är att väva in barnens perspektiv i alla beslut, något som är extra viktigt i en växande stadsdel som Hägersten-Liljeholmen.

Abit Dundar (L) vice ordförande:
1. Som vice ordförande är hela verksamheten viktig för mig.
2. Största utmaningar är ekonomin i stadsdelen. Hoppas att det inte blir nedskärningar i stadsdelen.

Jonas Santesson (V):
1. Ska jag lyfta någon fråga specifikt så är arbetsvillkor och arbetsmiljön för de som är anställda av stadsdelsförvaltningen och samt övriga som jobbar åt den vitala frågor för att stadsdelen ska kunna leverera service och tjänster av god kvalitet till våra medborgare. Att vi kan behålla våra duktiga och kompetenta medarbetare, ta hand om dem, bidra till deras vidareutveckling samt även locka till oss ny personal har största påverkan på kvalitén i det vi utför.
2. En väldigt stor utmaning inför 2016 är att vi lyckas vända den under flera år uppåtgående trenden vad gäller sjukfrånvaro, det är såväl för våra anställdas bästa som för att vi ska kunna erbjuda god service åt medborgarna och hålla kostnader nere (långsiktig är det dyrt att spara på våra anställda).

Anette Hellström (M):
1. Jag vill att stadsdelens parker skall skötas bättre. Både när det gäller lekplatser för barnen samt bänkar, belysning och växter. När det gäller spårvagnsparken i Mälarhöjden har jag/vi (m) lagt en skrivelse om att göra den som en mer inbjudande park. Idag är den bara en lerig parkväg med några bänkar. Fritt val: att tillåta medborgarna välja vad man vill ha. Inte som nu att återföra så mycket som möjligt till kommunal regi utan att titta på kvalité utan bara av ideologiska skäl återföra verksamheter till kommunen.
2. Utmaning: Att klara ekonomin och satsa på kärnuppdraget. Att klara barnomsorgsgarantin då stadsdelen växer så det knakar. Att leverera god omsorg till våra medborgare och att de kan välja vilket alternativ de vill ha när det gäller äldreomsorg mm.

Hans Tjernström (ersättare C):
1) Bidra till att skapa en attraktiv stadsdel där människor vill verka och leva. För att nå dit behöver vi prioritera företagande, hållbarhet och ett modigt stadsbyggande. Underlätta företagande i fler branscher, bygg fler laddstationer för elbilar och våga bygg på höjden. Ja till Tellus Towers.
2) Klara av bostadsbyggandet, fortsätta hålla hög kvalitet i förskolan trots den snabba ökningen av barn i stadsdelen och se till att få fram fler idrotts- och aktivitetshallar åt stadsdelens ungdomar.

Johan Faxér (MP):
1) Bland mycket annat vill jag fortsätta att bevaka kommande planärenden. Redan innan vi får dem på remiss till stadsdelsnämnden. Av stort intresse är att påverka så att den fortsatta utbyggnaden inom stadsdelen blir bra planerad. Vi vill ju se en mångfald av olika boendeformer, där bostäder är blandade med förskolor, skolor, arbetsplatser, affärer, föreningslokaler, kultur, idrott, parklekar och grönområden.
2) För att koppla till svaret på 1 så är utbyggnaden av förskolor fortfarande en prioriterad fråga. Den frågan ingår som sagt i en större fråga som handlar om att få byggt en mångfald av olika funktioner, att få en levande stadsdel ur alla tänkbara aspekter. Utbyggnad av förskola handlar såklart inte bara om lokaler, utan också om att rekrytera personal osv.

Joakim Löf (ersättare MP):
1) För mig är de sociala frågorna de viktigaste. I mitt arbete som psykolog ser jag betydelsen av en trygg uppväxt. En god arbetsmiljö så att socialsekreterarna ska kunna göra sitt jobb är avgörande, liksom att ta till vara ny forskning och brukarnas erfarenheter när vi utformar vår service. Just nu är det väsentligt att skapa kontaktytor mellan flyktingar och samhället i övrigt.
2) Pressen ökar på socialsekreterarna med fler anmälningar om barn som far illa och ett ökat antal ensamkommande flyktingbarn. Utmaningen är att skapa arbetsro och hålla kvar våra duktiga medarbetare och även att vi påverkar våra partikollegor så att vi får det statliga stöd som krävs.

Eva Fagerhem (S):
1. Jag vill verka för att Hägersten-Liljeholmen blir en stadsdel med blandad befolkning. Att alla får plats oavsett inkomst och oavsett härkomst. För att uppnå detta behöver vi bland annat öka byggandet av hyresrätter för att uppnå en jämn fördelning av hyresrätter och bostadsrätter. En viktig fråga är också att stadsdelsförvaltningens verksamheter arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv och erbjuder offentlig service på lika villkor till kvinnor och män.
2. En utmaning för 2016 är att fortsatt hålla en bra kvalitet inom förskoleverksamheten , erbjuda en bra arbetsmiljön för personalen och samtidigt hålla förskolegarantin i vår stadsdel som har den största ökningen av förskolebarn i hela Stockholm.

Parasto Rosencrantz (MP):
1. Vår stadsdel ska vara till för alla. Alla ska känna sig välkomna och inkluderande. Här krävs eftertanke avseende bostäder, förskolor, tillgänglighet, bevarande av naturområden mm. Samt att vi bidrar att göra Stockholm till en hållbar stad, detta genom fokus på tex ekologisk mat, cykelvägar och klimatsmart byggande.
2. För att koppla till första frågan så är utmaningen att kombinera våra ambitioner med den stora inflyttningen. Hägersten-Liljeholmen växer!
Tomas Tetzell (M):
1. Inom nämndens verksamhetsområde ligger mitt fokus på att barn och föräldrar är nöjda med förskolan och att de som utnyttjar äldreomsorg och hemtjänst får bra vård och omsorg utförd. I mitt närområde ser jag gärna att planerna på fler bostäder i Marievik förverkligas och att gångvägen från Marievik till Liljeholmen äntligen får en lösning.
2. Den största utmaningen under året är att tillgodose behovet av platser i förskolan och samtidigt upprätthålla en god kvalitet.
Lars Svärd (M):
1. Hjärtefrågan för mig liksom för de flesta antar jag är hur stadsdelen ska kunna växa med fler bostäder och samtidigt bibehålla den charm stadsdelen har med gröna oaser och levande centrumkärnor. En annan hjärtefråga är att försöka få den styrande majoriteten att inte försvåra vardagen för våra innevånare, jag tänker exempelvis på införande av parkeringsavgift på alla våra gator i stadsdelen.
2. Största utmaningarna är att vi ska kunna erbjuda barnomsorg till alla i vår växande stadsdel samt bostäder till alla vår ungdomar och de som flyttar till vår stadsdel. En annan utmaning är att få ekonomin att gå ihop i stadsdelen trots de skattehöjningar som genomförts.
Pierre Frennesson (KD):
1. Jag är ersättare i nämnden och mina hjärtefrågor är stads- och samhällsplaneringsfrågor.
2. Att på ett bra sätt kunna ta hand om det stadigt ökande invånarantalet i stadsdelen vilket är positivt i sig, men som samtidigt ställer stora krav på att det bl.a. byggs många nya bostäder och förskolor.
På bilden: första raden från vänster
Parasto Rosencrantz (MP), Eva Fagerhem (S), Jessica Jormtun (MP) ordförande, Abit Dundar (L) vice ordförande, Elisabet Stålhem (M), Tita Bergquist (M), Amanda Lövkvist (L), Hans Tjernström (C)
Andra raden från vänster
Carita Stenbacka Tenezakis (V), Joakim Löf (MP), Larsolof Blixt (S), Johan Faxér (MP), Bror Eriksson (S), Catharina Piazzolla (S), Jonas Santesson (V), Lars Svärd (M), Tomas Tetzell (M), Anette Hellström (M), Mikael Nilsson (M), Herje Larsson (L)
De som var förhindrade att närvara vid sammanträdet och inte är med på bilden
Sara Gunnerud (S), Patrik Lindgren (S), Eleonore Eriksson (S), Susanne Sjöblom (M) och Pierre Frennesson (KD)
Text: Adam Ekstrand
Bild: Mats Falck

Publicerad 11:44, 21 mars 2016
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. Ny utställning på Färgfabriken: Beckers konstnärsstipendium 2021 till Youngjae Lih

    13 mars kl.11:00 - 30 maj kl.17:00
  2. Färgfabriken: Utställningen Jävla kritiker!

    13 mars kl.11:00 - 16 maj kl.17:00
  3. Liljeholmskajens Fototävling Årets bild 2021

    31 mars kl.08:00 - 30 april kl.23:30
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: