Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

villa debatt collage

Debatt: Därför överklagar jag beslutet att riva en villa i Mälarhöjden

I Mälarhöjden har länsstyrelsen beslutat att låta riva en villa i syfte att bygga ett flerbostadshus. Boende i området menar att Länsstyrelsen inte förstått de långsiktiga konsekvenserna som den hårdhänta exploateringen av entreprenörerna kommer leda till.

Denna  skrivelse har skickats in till Länsstyrelsen som ett överklagade på beslut att ge fastighetsägare lov att riva villa på Sankt Mickelsgatan i Mälarhöjden.

DEBATT. Skönhetsrådet och Stockholms stadsmuseum har nyligen yrkat på avslag i ett parallellt fall på Ugglemossvägen i Mälarhöjden. Det saknas förutsättningar för genomförande av det sökta bygglovet på fastigheten på Sankt Mickelsgatan.

LÄS ÄVEN: Ny rivning av villa – Mälarhöjdsföreningen och grannar protesterar

Det är alltså Skönhetsrådet (Rådet till skydd för Stockholms skönhet) som i ett remissyttrande till Stadsbyggnadskontoret 2022-11-07 bestämt avstyrkt bifall till ett mycket snarlikt projekt i närområdet. Även här syftar projektet till rivning av en villa från 1924 och uppförande av flerfamiljshus med 10 lägenheter. 

Rådet uttalar: ”Ärendet är principiellt intressant eftersom det innebär en irreversibel förändring i den aktuella stadskaraktären i villastad”. 

Att Stadsbyggnadskontoret lämnar ett i princip identiskt projekt på i Mälarhöjden till Skönhetsrådet för ett utlåtande blottlägger en okunnighet och ett demokratiskt felsteg.

Skönhetsrådet fortsätter i skrivelsen: ”Förslaget får en negativ påverkan på stadsdelen om det genomförs och det innebär en prejudicerande effekt som hotar stadsbyggnadskaraktären villastad”. 

355 Mälarhöjdsbor protesterar och ifrågasätter det projektet. De får även stöd av Stockholms stadsmuseum som också avråder från rivning i sitt remissvar. Stadsmuseet lyfter fram att villan är gulklassad (bevarandevärd). I sitt remissyttrande yttrar Skönhetsrådet att förslaget får en stor negativ påverkan på stadsdelen om det genomförs. 

Man uttrycker explicit att man anser att förslaget tydligt strider mot den ursprungliga stadsplanens intentioner genom att planera för flerfamiljshus i villakvarter. Rådet menar också att förslaget på flera punkter strider mot stadens strategi från 2021 ”Varsam utveckling av småhus- och villaområden”. 

Skönhetsrådet befarar också att om planen genomförs för detta projekt kan vi vänta en våg av rivningar av villor och nybyggande av flerfamiljshus. Man menar att det är inte nog med att formatet inte tar hänsyn till karaktär, kulturmiljö och stadsplaneintentioner, dessutom skapas en oacceptabel bostadsmiljö i ett stort antal smålägenheter som planeras för att maximera exploatörens ekonomi istället för att skapa positiva värden för de boende. 

Det som således Skönhetsrådet, Stadsmuseet och 100-tals boende varnar för i detta projekt är: 

➔ Att förslaget tydligt strider mot den ursprungliga stadsplanens intentioner genom att planera för flerfamiljshus 

➔ Att ett byggnadslov för projektet bli prejudicerande och leder till en fortsatt negativ exploatering av ett kulturellt stabilt villaområde. 

➔ Att projektet dessutom bryter mot stadens strategi ”Varsam utveckling av småhus- och villaområden”, som syftar till att sätta stopp för hårdhänta exploateringar. 

LÄS ÄVEN: Förtätning pågår: Ytterligare en villa rivs i Mälarhöjden – grannar flyttar

Vi som vill sätta stopp för byggprojektet som rör denna överklagan på Sankt Mickelsgatan ser således ett starkt stöd för våra synpunkter i remissyttranden uttalade av Skönhetsrådet och Stadsmuseet för det andra projektet. 

Detta är tungt vägande utlåtanden som tillståndsgivande myndigheter omöjligen kan bortse ifrån.

1. Förslaget innebär en irreversibel förändring i den aktuella stadskaraktären i villastad. 

2. Förslaget får en negativ påverkan på stadsdelen och för med sig en prejudicerande effekt som hotar stadsbyggnadskaraktären villastad. 

3. Förslaget strider tydligt mot den ursprungliga stadsplanens intentioner genom att planera för flerfamiljshus i villakvarter. 

4. Förslagets genomförande riskerar resultera i en våg av nybyggande av flerfamiljshus i villaområdet. 

5. Förslagets format på nybyggda bostäder tar inte hänsyn till områdets karaktär, kulturmiljö och stadsplaneintentioner. 

6. Förslaget strider på flera punkter mot stadens strategi från 2021 ”Varsam utveckling av småhus- och villaområden”. 

Stockholms stad har enligt uppgift tagit fram strategin för att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högsta kulturvärden. Stadsbyggnadsrådet Joakim Larsson, säger till Dagens Nyheter: ”Det har varit fritt fram, otroligt svårt för staden att säga nej. Men med den nya strategin tror jag att vi kan få stopp på exploatering som förändrar ett områdes kulturhistoriska karaktär”. 

Stadsbyggnadsnämndens jurister menar att strategin har rättslig verkan vid byggärenden.

Den nonchalans som beslutsfattarna visar stadens strategi tydliggörs enligt projektet på Sankt Mickelsgatan bland annat inom följande områden. 

– De grönskade gaturummen 

– Villastäders karaktär och kulturvärden 

– Kompletteringar ska betraktas utifrån ett helhetsperspektiv 

– Projekt ska ta hänsyn till närliggande bebyggelse 

I tidigare överklagande beträffande det andra projektet har också hänvisats till juridisk praxis att studera förarbeten och beakta lagstiftarens omvärldskunskap vid den tidpunkt som stadsplanen vann laga kraft. Detta var på 1930-talet och det innehåller ingen framtidsfullmakt att ändra den fastställda planen efter hur verkligheten ser ut nästan 100 år senare. 

Skönhetsrådet uttrycker det distinkt: ”Förslaget strider tydligt mot den ursprungliga stadsplanens intentioner”. 

Beslutande myndigheter förefaller idag ha utvecklat en sorts praxis hur dessa typer av ärenden ska behandlas. Har man väl slagit in på den vägen är risken uppenbar att tolkningsytorna eskalerar och beslut fattas med påslaget filter. 

BÖII-bestämmelserna inkluderar helt enkelt inte byggande av flerfamiljshus. Beslutande myndigheter uppmanas här till kritisk reflektion. Syftet med ett villaområde är att det inte är ett område med flerbostadshus eftersom den byggnadstypen kräver helt andra regelverk och infrastruktur för sin funktion. 

Om beslutsfattarna inte är tydliga i den frågan kommer villastäder och trädgårdsstäder snart gå under! Vi medborgare som har valt att bo i ett område vill att fastigheterna i närheten uppfyller samma regler och bestämmelser som gäller för den fastighet vi själva valt att bo i. 

I tidigare överklaganden har dessutom ställts frågan hur man ska kategorisera flerfamiljshus som byggs av kommersiella aktiebolag för att idka handel med bostadsrätter. 

Undertecknad förväntar sig denna gång ett besked i tolkningen av denna fråga. Beslutande myndighet som skulle godkänna bygglov gör det med tunn substans och blottlägger ett ansvarsunderskott som kommer att leda till speglande konsekvenser för hela stadsdelen Hägersten/Mälarhöjden. 

Mälarhöjdsbo

Prenumerera gärna på Bättre stadsdel. Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera härTack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 11:56, 11 januari 2023

Better neighborhood

redaktionen@battrestadsdel.se

Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Bättre Stadsdel frågar Hägerstensbor:
Vad ska du göra i sommar?

man

Lewis, Västertorp
Jag vill skaffa mig ett nytt jobb, så snart som möjligt. Har varit arbetslös i ett halvår och jag vill gärna jobba igen, det är det jag hoppas på. 

kvinna

Ulla, Västertorp
Jag brukar vara hemma under sommaren och åker söderut under hösten.  

LÄS ÄVEN: Dagens fråga : Vad har du för förväntningar på 2023?

man

Aleksander, Telefonplan
I sommaren ska jag umgås med mina barn, min familj, vara i solen och träna. Man hinner inte med mer än så när man småbarn. 

Eva, Aspudden 
Jag ska till min trädgård och odla och plantera saker, jag ska också försöka att bada så mycket som möjligt. 

man

Hans, Telefonplan
Jag är pensionär och jag brukar ändå bara ta promenader runt området.

Text och bild: Romeo Adam

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Prenumerera gärna. Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 15:11, 24 februari 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: