Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Förslag: Bygg 165 bostäder intill E4/E20

Stockholmshem vill bygga 165 hyresrätter i Solberga, intill E4/E20,  strax söder om McDonald’s, Västberga.

Bostäderna ska användas som genomgångsbostäder för personer som inte har tillgång till bostäder via den reguljära bostadsmarknaden.


Stockholmshem har nu ansökt om markanvisning att tillsammans med SHIS – Stockholm stads bostadssociala resurs – uppföra bostäder på platsen, skriver exploateringskontoret i ett underlag till kommande möte med exploateringsnämnden.

Fastigheten är idag en gräsyta vid Kontrollvägen och Folkparksvägen. Åtgärder för att kompensera grönytan ska utredas under planprocessen.


Platsen där bostäderna ska ligga är i ett bullerutsatt läge.

– Lösningar för tyst sida kan komma att behöva studeras i detalj, skriver exploateringskontoret.

Inringad röd fastighet är aktuell markanvisning.
Skrafferat i blått är övrig planerad bebyggelse längs norra Folkparksvägen som avses markanvisas senare under 2019

Kontoret är positiva till projektet och föreslår att exploateringsnämnden anvisar mark och det kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal samt att nämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området.

Arbetet med detaljplanen bedöms pågå under två år. Stockholmshem planerar byggstart till år 2022 och första inflyttning bedöms till år 2023.

SHIS
SHIS hyresgäster är bostadslösa ungdomar, ensamstående vuxna och familjer, som av olika sociala och ekonomiska skäl för tillfället inte har tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden. Målsättningen är att inom en snar framtid få en egen lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden.

SHIS bostadssociala uppdrag bygger på övertygelsen att en trygg och stabil bostadssituation är en grundläggande förutsättning för att människan ska fungera i samhället och ta vara på sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Bostaden är grunden för ett skuldfritt och drogfritt liv där en genomgångsbostad hos SHIS utgör språngbrädan.

Källa: shis.se

Publicerad 17:34, 3 juni 2019
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: