Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Förslag: 80 lägenheter byggs på naturmark i Västertorp

Förtätningen av Västertorp fortsätter. Byggnadsfirman Viktor Hanson ansöker om markanvisning för att kunna bygga hus med cirka 80 bostadsrättslägenheter längs Västertorpsvägen.

Exploateringskontoret tycker att det är ett bra förslag och föreslår därför exploateringsnämnden att den anvisar mark för bostäderna på denna fastighet Västberga 1:1.

– Den mark som anvisas är idag natur och ligger intill en befintlig gata. Med rätt anpassning och bevarande av grönstråket gör exploateringen platsen tryggare. Projektet bidrar till att uppfylla stadens mål med att förtäta staden i goda kollektivtrafiklägen med befintlig infrastruktur. 

Det skriver kontoret i underlaget till komande möte med exploateringsnämnden.

LÄS ÄVEN: Förslag: 60 lägenheter byggs vid Västertorps centrum

Kontoret har inte mottagit fler ansökningar för platsen och väljer därför att direktanvisa till Viktor Hanson som föreslår nybyggnation i lamellbebyggelse. 

Västertorpsvägen med föreslaget markanvisningsområde inringat.

Exploateringen kräver att stadsbyggnadsnämnden gör ny detaljplan för området som idag är parkmark. Innehåll och utformning av detaljplanen kommer att prövas i planprocessen. 

– Platsen är idag obebyggd, relativt platt och bevuxen med träd med varierande naturvärde. Intill den aktuella platsen finns en förskola som kan behöva utökas och då komma att ingå i ett kommande detaljplanearbete. 

LÄS ÄVEN: Förslag: 200 lägenheter kan byggas vid Personnevägen

Stadens försäljningsinkomster av marken beräknas till 104 miljoner kronor.

Den föreslagna exploateringen ligger intill entrén till ett grönstråk, vilket ska beaktas i kommande planarbete. 

– Åtgärder för att kompensera ianspråktagen grönyta kommer att utredas under planprocessen, skriver exploateringskontoret.

Förtätningen i Västertorp pågår för fullt och just nu är cirka 500 nya lägenheter på gång i området. Cirka 100 lägenheter byggs i kv Fotsacken, cirka 80 lägenheter är under planering i kv Pucken och cirka 50 lägenheter i kv Skridskon. Dessutom har det nyligen markanvisats cirka 200 lägenheter inom programområdet Mellanbergsstråket och cirka 60 lägenheter vid Terrängvägen. 

LÄS ÄVEN: Efter kritiken: Nya genomgångslägenheter i Västertorp stoppas

I Västertorp är i dagslöget knappt 40 procent av bostäderna bostadsrätter, resten hyresrätter. 

Viktor Hanson planerar byggstart 2022 och första inflyttning bedöms till 2024.

Publicerad 11:54, 9 december 2020
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. Färgfabriken: Symbiosis – en mångfacetterad utställning och plats för möten, workshops och samtal

    10 september kl.09:36 - 28 november kl.17:00
  2. Utställning på Färgfabriken: Goodbye limb, hello limb!

    18 september kl.13:00 - 17 oktober kl.17:00
  3. Vippans klädbytardagar i Fruängen (hösten -21)

    24 september kl.09:00 - 26 september kl.16:00
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: