Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Så ska byggförslaget i Västertorp utredas vidare

Planförslaget med cirka 50 lägenheter i två fyravånings lamellhus utefter Störtloppsvägen har varit på samråd under sommaren.

Nu har stadsbyggnadskontoret sammanställt de 43 yttranden, varav 29 från boende som kommit in.

Många menar att den föreslagna byggnaden är för hög och några menar att grönområdet ska bevaras orört. 

Bättre stadsdel har tidigare rapporterat att bostadsrättsföreningen som är granne anser att det nya huset kommer för nära det befintliga. Även insynen och skuggning blir för stor, menar föreningen.

Stadsbyggnadskontoret konstaterar att förslaget kan medföra förändrade ljusförhållanden, mindre utsikt, ökad insyn därför föreslår förslagets byggnadshöjd omstuderas. Kontoret menar samtidigt att förtätning och utveckling av området i syfte att möjliggöra nya bostäder i goda kollektivtrafiklägen bedöms som inte möjlig att genomföras utan påverkan på omgivningen.

– Kontoret konstaterar att man som boende i Stockholm måste acceptera att staden växer och att närmiljön förändras. Förändringar som kan leda till sämre ljusförhållanden, minskad utsikt, ökad insyn, minskad grönyta i direkt anslutning till bostaden.

Stadsbyggnadskontoret skriver att med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet kommer följande frågor att studeras vidare: 

– Byggnadshöjder och byggnadernas fasadmaterial studeras 
– Påverkan på ljus- och insyn på befintlig bebyggelse 
– Gårdens höjdsättning, utformning och storlek 
– Revidering av dagvattenutredning 
– Revidering av naturinventering 
– Översyn av solstudier 
– Justering av planområdets gräns vid vändplanen 
– Justering av planområdets gräns på norra sidan för att möjliggöra angöring inom kvartersmark genom överföring av ca 200 kvm parkmark till kvartersmark

Publicerad 21:22, 18 november 2019
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. Ny utställning på Färgfabriken: Beckers konstnärsstipendium 2021 till Youngjae Lih

    13 mars kl.11:00 - 30 maj kl.17:00
  2. Färgfabriken: Utställningen Jävla kritiker!

    13 mars kl.11:00 - 16 maj kl.17:00
  3. Liljeholmskajens Fototävling Årets bild 2021

    31 mars kl.08:00 - 30 april kl.23:30
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: