Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Förvaltningen sågar förslag med bastu vid Örnberget

Tjänstemännen på stadsdelsförvaltningen i Hägersten-Liljeholmen tycker inte att medborgarna i stadsdelen ska få en bastuflotte. 

– Förvaltningen ser många praktiska och ekonomiska utmaningar med en flotte och gör bedömningen att ett inköp av en bastu inte är att rekommendera, skriver förvaltningen i ett underlag till kommande möte med stadsdelsnämnden.

En bastuförening bildades för ett år sedan och i somras överlämnade stadsdelsnämnden en skrivelse till förvaltningen för beredning med uppdrag att utreda frågan om att anlägga en bastu vid Örnberget. 

Nu är utredningen klar. 

I Stockholm stads budget för 2019 anges direktiv att stadsdelsnämnderna ska försöka underlätta för fler bastuflottar i stadens vatten. Det har också lämnats in ett antal medborgarförslag om bastu i stadsdelen.

Men trots detta ser förvaltningen i Hägersten-Liljeholmen en rad problem med en flotte:

– Det kan finnas utmaningar i att säkerställa att alla oavsett kön eller könsidentitet kan nyttja bastun i samman utsträckning om det finns personer som inte känner sig bekväma att samnyttja bastun. 

– Användningen av bastuflotten kommer att kräva att en förening bildas där invånare i Hägersten-Liljeholmen kan välja att bli medlemmar för att sedan få tillgång till bastun. Det är det enda rimliga sättet att ha bastun i drift. Vad detta innebär i praktiken är att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning köper en bastu som man sedan ”ger bort” till en förening. 

-Det skapar också en social barriär gällande vilka som får tillgång till bastun. Det finns en risk att personer inte förstår att man kan gå med i föreningen för att få tillgång till bastun. Andra kanske inte vill vara med i en förening, vilket leder till att de inte får tillgång till bastun. Ett föreningsmedlemskap kommer troligen att kosta pengar i någon mån, för att täcka upp kostnader som användningen av bastun medför. 

-Detta kan leda till att människor med svagare ekonomiska förutsättningar inte kan nyttja bastun. Överlag finns det en risk att bastun bara nyttjas av en begränsad grupp människor. 

-Nämnden har för närvarande ett budgetunderskott. Besparingar görs inom varje avdelning, inköpsstopp- och anställningsbegränsningar råder. Att i detta läge investera 640 000 kronor i en bastu kan väcka frågor om budgetprioriteringar från Hägersten-Liljeholmens invånare. 

– Flytbastun i offerten värms med ved. En fråga om säkerhet och framförallt brandrisk är oundviklig. Vidare finns alltid en risk för skadegörelse eller olovlig användning av bastuflotten med tanke på att den kommer stå vid landkanten. 

– I dagsläget finns inget staket eller grind på den tänkta platsen. Att sätta upp staket på platsen skulle medföra extra kostnader för förvaltningen. Det kommer troligen även att krävas bygglov som i sin tur troligen kommer kräva att förvaltningen behöver söka dispens för upphävning av strandskyddet då staketet kommer hindra människor från att besöka strandlinjen.

– Södermalms stadsdelsförvaltning har införskaffat en bastu till allmänheten och den uppskattade underhållskostnaden som Södermalm lägger på bastun har varit mellan 50 000 – 100 000 per år sedan Södermalm inhandlade bastun 2016.

Ärendet tas upp på mötet 28 november.

Publicerad 20:18, 14 november 2019
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. Ny utställning på Färgfabriken: Beckers konstnärsstipendium 2021 till Youngjae Lih

    13 mars kl.11:00 - 30 maj kl.17:00
  2. Färgfabriken: Utställningen Jävla kritiker!

    13 mars kl.11:00 - 16 maj kl.17:00
  3. Liljeholmskajens Fototävling Årets bild 2021

    31 mars kl.08:00 - 30 april kl.23:30
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: