Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Här anläggs nya badplatser

När saneringen av Vinterviken är klar anläggs ett nytt strandbad på platsen. Dessutom ska nya Marievik få ett nytt bryggbad när ombyggnationen av området är klart.

– I saneringen av Vinterviken ingår även den strand som är centralt i viken. Saneringen innebär att vi byter ut och fyller på med nya massor. Därefter återställs stranden till hur det såg ut innan saneringen, säger Anna Ingels informatör vid exploateringskontoret Stockholms stad.

Som Bättre stadsdel tidigare rapporterat kommer föroreningarna i marken i Vinterviken från den tidigare industriella verksamheten i området. På 1800-talet låg en zinkfabrik här. Alfred Nobel tillverkade sprängämnen 1865-1920 och på 1950- och 1960-talet bedrev Atomenergi försök med urlakning av uran ur blyhaltigt skiffer.

– Saneringen av själva stranden är inte påbörjad än. Den ingår i en entreprenad där även fler ytor saneras. Hela saneringen ska enligt tidplan vara klart till sommaren 2020, då inkluderat finplanering. Till sommaren borde allmänna ytor vara öppna igen om allt går enligt plan, säger Anna och tillägger att eftersom de återställer gräsmattan så kan dock delar av den vara instängslad längre för att gräset ska hinna etablera sig. 

I de vattenprover som miljöförvaltningen gjort runt om i stadsdelen i sommar visar vattnet runt Marievik bättre resultat än i fjol. Av sex tagna prover under badsäsongen har endast två prover visat avvikande resultat. 

– Förbättringen kan bero på att en av fastigheterna som är byggd på Liljeholmskajen tidigare har haft problem med avloppsanslutningen. Fastighetens avloppsledningar har varit kopplade till dagvattenutloppen och avloppsvatten har runnit rakt ut i Årstaviken och kontaminerat vattnet, men detta är nu åtgärdat. Förvaltningen bedömer att även Marievik är en lämplig plats att anlägga ett nytt officiellt strandbad på, skriver miljöförvaltningen i ett underlag till kommande möte med miljönämnden.

Däremot måste Årstadal vid Årstavikens södra sida fortsätta utredas eftersom vattenproverna fortfarande visat höga eller extremt höga bakteriehalter. Av åttta prover tagna under sommaren har sex visat avvikande resultat och två har varit otjänliga.

– Efter åtgärder på fastigheten vid Liljeholmskajen hade förvaltningen trott att provresultaten skulle bli bättre även här. Den valda platsen ligger nedströms i förhållande till fastighet vid Liljeholmskajen och läckaget skulle ha kunnat påverka platsen negativt.

– Orsaken till de avvikande resultaten är svårt att bedöma. Det uppehåller sig mycket sjöfågel i närheten av denna plats och deras avföring kan förorena vattnet med fekala bakterier. Alldeles i närheten av stranden finns ett bräddutlopp som kan ha en viss påverkan på förorening av vattnet. Stockholm Vatten och avfall har flera anläggningar och utlopp i Årsta, som inte redovisas offentlig av strategiska skäl, även dessa kan vara orsaken till förhöjda bakteriehalter. Sammantaget bedömer förvaltningen att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att anlägga ett allmänt strandbad på föreslagen plats, skriver förvaltningen.

Den föreslagna badplatsen vid Herrängens gård i Långsjön får inte heller klartecken utan måste fortsätta utredas skriver miljöförvaltningen.

Publicerad 16:24, 22 oktober 2019
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Dagens fråga: Glasspriserna stiger, hur påverkar det ditt glassintag?

Rode Lennartsdotter 

– Jag gillar glass, priserna kommer inte att påverka mitt glassintag alls.

Patrik Järvstrand

– Nej, mitt glassintag kommer inte påverkas av priserna. Te och glass är det sätt för mig att koppla av på kvällarna

LÄS ÄVEN: Dagens fråga: Vad tycker du om planerna att bygga ett 24-vånings hus i Axelsberg?

Anette Bodingh

– Jag äter inte glass så ofta men när jag väl tänker köpa mig en glass så kommer priset inte att påverka mig. 

Du prenumererar väl på Bättre stadsdel? Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera härTack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se

Publicerad 10:11, 19 maj 2022
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: