Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

sl-kort regionens politiker

Regionens budget: Priset på SL-kortet höjs

Region Stockholm vill öka tillgängligheten till vårdcentralerna, arbeta bort vårdköerna och locka tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken.  Skattesatsen behålls oförändrad men priset på SL-kortet höjs. Från från januari 2022 stiger priset med 20 kronor till motsvarande 970 kronor för ett 30-dagarskort. 

Det skriver den blågröna koalitionen i ett pressmeddelande.

Anslagen till Region Stockholm ökar med 2,5 miljarder kronor nästa år, pengar som ska gå till vårdcentralerna, för att minska vårdköerna och utbyggnad av kollektivtrafiken. 

– Att stockholmarna får vård i tid och trygg vård i vardagen är en viktig del av återstarten av Stockholmsregionen. Vi kommer tillföra de resurser som krävs för att kapa vårdköerna. Tillgängliga, trygga och hälsofrämjande vårdcentraler är annars vår allra viktigaste prioritering vilket märks i en tydlig ekonomisk satsning på primärvården som bland annat ska möjliggöra för fler att få en fast namngiven husläkare, kommenterar Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd.

LÄS ÄVEN: Nu blir SL-kortet grönt – så fungerar det

Enligt Tomas Eriksson (MP), Miljö- och kollektivtrafikregionråd är detta en budget för att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken. 

– Nu blir det nya biljetter anpassade för livet efter pandemin och stora satsningar för att få bättre rull på busstrafiken, säger  Tomas Eriksson .

Budgeten 2022
• De ekonomiska förutsättningarna kommande år är mer utmanande än tidigare på grund av kraftigt höjda avgifter till utjämningsystemet, en åldrande befolkning samt en dämpad befolkningstillväxt. Under 2022 höjs utjämningsskatten med 1,8 miljarder kr för Region Stockholm.

• Region Stockholms budget 2022 uppgår till drygt 118,6 miljarder kronor. Budgeten uppfyller balanskravet och det budgeterade resultatet är 290 miljoner kronor. Skattesatsen är oförändrat 12,08 kronor.

• Hälso- och Sjukvårdsnämnden får en anslagsökning på närmare 2,2 miljarder (3,3%) och Trafiknämnden får en anslagsökning på 357 miljoner (3,3 %).

• Taxorna i kollektivtrafiken höjs enligt tidigare plan med 20 kronor till motsvarande 970 kronor för ett 30-dagarskort från januari 2022

• Investeringar i vård och trafik 2022–2031 uppgår till 126,9 miljarder kronor.

• Den växande hälso- och sjukvårdsbudgeten, över 70 miljarder kronor, ska säkra en god och tillgänglig vård av hög kvalitet i alla delar av vårdkedjan. 500 miljoner kronor utöver hälso- och sjukvårdsnämndens grundbudget satsas för att kapa vårdköer. Om ett år ska vårdskulden från pandemin vara borta och Region Stockholm ska ha återinfört 30-dagarsvårdgaranti igen.

• I ett längre perspektiv; sedan 2006 har ambitionerna inom hälso- och sjukvården ökat. Budgeten har fördubblats, från 34,8 miljarder 2006 till 70,4 miljarder i Budget 2022. Det är betydande resurstillskott. Konsumentprisindex har ökat med drygt 20 procent under samma period.

• Under mandatperioden har hälso- och sjukvårdens budget ökad med 6,2 miljarder (motsvarande ett Södersjukhus) och kollektivtrafikens budget har höjts med en miljard. Totalt är anslagen 70,4 miljarder till hälso- och sjukvårdsnämnden och 11,7 miljarder till trafiknämnden i Budget 2022.

• Effektiviseringar i administration och lokaler genomförs för att frigöra 100 miljoner kronor till vård och kollektivtrafik.

• Husläkarmottagningarna prioriteras fortsatt under kommande år och 2022 höjs ersättningen med ytterligare fyra procent, motsvarande 252 miljoner kronor i syfte att fortsätta flytta ut vården närmare patienterna, öka tillgängligheten och avlasta akutsjukhusen.

• För att ge vård snabbare till dem som fått vänta under pandemin ska ett aktivt uppsökande arbete genomföras, där väntande erbjuds vård hos annan vårdgivare.

• Möjligheten att utbilda sig till barnmorska, specialistsjuksköterska och specialistunder-sköterska med bibehållen lön utökas med 100 platser.

• Kollektivtrafikens finansiering säkras genom att resultatutjämningsreserv täcker upp eventuellt biljettintäktstapp under 2022. Detta för att maximera möjligheten att återta resenärerna.

• Kulturnämndens budget ökar med 2,7 % eller 15 miljoner kronor. 8,5 miljoner kronor satsas på stöd till kulturlivet och idrottslivet för återstarten efter pandemin.

Bilden: Irene Svenonius (M), finansregionråd, Gustav Hemming (C), Tillväxt-samhällsplanerings och skärgårdsregionråd., Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, Désirée Pethrus (KD), Vårdutvecklingsregionråd, Tomas Eriksson (MP), Miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Fler lokala nyheter från Hägersten-Älvsjö?: Prenumerera på Bättre stadsdel (20kr/mån)

Publicerad 11:50, 5 oktober 2021
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: