Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

liljeholmen - skisser stadsplanering

Debatt: Dessa aktuella byggprojekt vid Liljeholmen kräver mer än bostäder

DEBATT. Markägare och fastighetsbolag i trakten av Liljeholmen har planer på att bygga nytt. Man vill ha höga hus som ligger tätt. Om alla deras önskemål skulle bli verklighet skulle trakten runt Liljeholmen få 12 000 -15 000 nya invånare samt nya hotell och kontor. Det betyder att det också behövs skolor, förskolor, parker, idrottsplatser och annat. Men plats för sådant saknas i markägarnas skisser. 

Staden behöver göra en helhetsplan för området där man reserverar mark för dessa ändamål. Stora projekt kring Liljeholmen: Marievik, Södertäljevägen, kvarteret Stora Katrineberg, kvarteret Tryckeriet, Lövholmen och Liljeholmstorget. 

marievik-fran-sodertaljevagen
Den planerade bebyggelsen i Marievik sedd från Södertäljevägen

Marievik 
Byggbolaget JM med flera avser att riva flera kvarter med kontor från 1980-talet och bygga bostadshus med upp till 32 våningar. 

Andra kontorshus byggs på med några våningar. Förskolor kommer att ligga på trånga och mörka gårdar mellan de höga husen. Inga parker finns, endast små friytor. En plan för området har beslutats av kommunfullmäktige. Samfundet St Erik med flera har överklagat. 

Södertäljevägen: jernhusen
Jernhusens förslag till bebyggelse runt Södertäljevägen

Södertäljevägen
Fastighetsbolaget Jernhusen vill bygga 1 500 bostäder samt kontor kring Södertäljevägen, intill Marievik. Bilden visar etapp 1 med ca 600 bostäder, kontor mm. Det är mycket höga och tätt liggande bostadshus. Det saknas parker eller ytor för förskolor eller skolor. Ett programsamråd är planerat till första kvartalet 2022. 

Kvarteret Stora Katrineberg 
Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg vill riva delar av kvarteret och bygga på övriga delar med bland annat fyra stycken höghus i ca 25-30 våningar. I kombination med Jernhusens planer innebär detta att det karakteristiska bostadshus som kallas Municipalhuset och gården Stora Katrineberg blir dolda. Stora Katrineberg Marievik Den planerade bebyggelsen i Marievik sedd från Södertäljevägen Jernhusens förslag till bebyggelse runt Södertäljevägen JM s förslag till nya hus i kvarteret Stora Katrineberg sidan 1 

Kvarteret Tryckeriet 
Fastighetsbolaget Lundbergs vill riva delar av kvarteret, bland annat en idrottshall, och bygga på andra delar. Därutöver vill de bygga ett höghus med ca 30 våningar för bostäder, hotell och en ny idrottshall. I kvarteret Tryckeriet finns idag bland annat gymnasier med mer än tusen elever. Skolgårdar saknas helt. 

lövholmen strukturplan
Strukturplan för Lövholmen från 2018

Lövholmen
Skanska, JM, Veidekke, Cementa, Besqab, Järntorget och Stockholms Stadsbyggnadskontor har utarbetat en strukturplan med 1 500 – 2000 bostäder. Planförslaget var ute på tidigt samråd våren 2018. Det fick stark kritik bland annat på grund av det saknas parker och att förskolorna ligger inne i höga slutna kvarter. Enligt uppgift ska ett förslag gå ut på samråd fjärde kvartalet 2021. 

liljeholmens centrum
Liljeholmens Centrum. Förslag till höga hus trettio meter från Trekanten

Liljeholmstorget 
Fastighetsbolaget CityCon vill göra påbyggnader med kontor och butiker. Därutöver bygga två bostadshus i 11-16 våningar med 120 bostäder, trettio meter från sjön Trekanten. Tillfart blir på Liljeholmsgränd förbi Fruktlekparken som föreslås flyttas 15 m för att ge plats för en större vändplan. En förskola för 80 barn ingår där förskolegården lokaliseras till ett tak. Delar av Trekantsparken kommer att skuggas fram till kl 15.00. Ett planförslag har varit på samråd och planen beräknas antas fjärde kvartalet 2022. 

LÄS ÄVEN: Debatt: Nya Nybohovsskolan har stora brister – strider mot svensk lag

Vilken stad vill vi ha? Endast ett av de sex projekt som redovisats här har en beslutad plan. De övriga fem har kommit olika långt i planprocessen. Närmast i tid ligger Liljeholmstorget och Lövholmen. Det är viktigt att nu ta ställning till förslagen. Var går gränsen mellan att bygga tätt och att bygga för tätt? Pågående och planerade stadsutvecklingsprojekt påverkar befintlig parkmark och ökar behovet av nya parker. 

Av Stockholms Översiktsplan framgår att stadens övergripande ambition är att förbättra människors tillgång till gröna kvalitéer och att nya parker ska vara en del av stadsutvecklingen. Men behovet av parker, skolor och förskolegårdar har ställts åt sidan i de sex utbyggnadsplanerna ovan, liksom det gjordes vid bygget av Årstadal. Även skolsituationen är kaotisk med alltför få och illa belägna skolor. Är det verkligen stadens avsikt att Trekantsparken ska räcka till för ytterligare 12 000-15 000 personer, och dessutom naggas i kanten? 

Ett mål från staden är att Liljeholmen ska bli en utvidgning av innerstaden. Men knappt några av de kvaliteter som kännetecknar innerstaden finns i de förslag som föreligger. Innerstadens höjdskala är t.ex. högst 6-7 våningar att jämföra med Marievik där husen föreslås bli 6 – 32 våningar höga. 

För att bygga en stad för alla, som är socialt sammanhållen, har god offentlig miljö och är klimatsmart och tålig, krävs ett radikalt omtag av pågående planarbete. Utgå från översiktsplanens planeringsinriktningar om att planeringen av staden ska ha barnens bästa som en av sina utgångspunkter liksom att stadens stadsbyggnadskaraktär och stadslandskap ska skyddas. 

Tor Edsjö och Karin Schibbye, Barns utemiljö i staden, BUMS

Bygg Hägersten-Älvsjös bästa lokala redaktionPrenumerera på Bättre stadsdel (20kr/mån elller 200kr/år)

Publicerad 07:30, 22 juli 2021
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: