Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

tellusborgsskolan mm

Debatt: När nya kvarteret i Aspudden ska byggas är det en hel del att tänka på

DEBATT. Stockholms arkitekturpolicy 2021 betonar att värdebärare ofta har koppling till historien. I vägledning av äldre förstad står bland annat:

-Enhetliga hushöjder med enstaka högre byggnadsdelar
-Utforma nya byggnader utifrån en sammanhållen gestaltningsidé
-Beakta näraliggande bebyggelse
-Aktivera torg och parker
-Utveckla lokala centrum och centrala stråk
-Utgå från de ursprungliga husens volym

LÄS ÄVEN: Samråd: Tyck till om ny entré till Aspudden – mack blir bostäder i ”jugendinspirerat” hus

I startpromemorian för Eremiten 2 och Kilaberg 1 i Aspudden, för cirka 65 hyresrätter på fastigheten där Shellmacken finns idag, finns en del bitar att utreda:

-Ny bebyggelse och tillägg till befintlig ska ske med utgångspunkt från befintliga kvaliteter. I planarbetet ska skolverksamhetens behov säkerställas.

-En luftutredning ska göras. En kvalitativ boende- och arbetsmiljö ska tillskapas

-En dagvattenutredning ska tas fram. En bullerutredning för trafik- respektive industribuller från tunnelbanans depå tas fram

När det gäller Eremiten 2 och Kilaberg 1, hur ser lägenhetsfördelningen ut? Jag har sett tvåor och fyror nämnas i sammanhanget. 

LÄS ÄVEN: Här blir det skola till år 2028 – minst

hus
Vy från Hägerstensvägen/Kilabergsvägen som visar hur föreslagen bebyggelse
möter gatan. Illustration: Studio Moi

”Vem bygger vi för?” undrar Lilian Müller vid Lunds universitet och skriver:
”Det är kommunernas ansvar att verka för ett samhälle som är tillgängligt och användbart för alla.”  

I startpromemorian för Eremiten 2 och Kilaberg 1 äger staden den mark som ska bebyggas så här borde staden kunna ställa krav på marknadsaktörerna. 

Müllers avhandling pekar ut  tre samverkande faktorer:

-Aktuella stadsbyggnadstrender – kategoriseringar av äldre och personer med funktionsnedsättningar
-Förändrade planeringsförutsättningar – med ökad marknadsstyrning minskar samhällsinflytandet, med risk för att beslutade visioner och mål om en stad för alla inte kan uppnås
-Kategoriseringar av människor redan i planeringsstadiet

Utbildningsförvaltningen lyfter fram tre brister för  Eremiten 2 och Kilaberg 1 som finns idag: 

– Brist på grönytor
– Solskydd saknas
– För liten lekyta

Skolgårdsytan är cirka 4317 kvadratmeter. Dagens elevantal är 720 elever. Det blir ca 5,9kvm/elev. Med 900 elever blir lekytan 4,8kvm/elev. Boverkets riktlinjer ligger på 30 kvadratmeter.

Bygger vi för alla?  I en rapport från 2021 pekar Myndigheten för delaktighet på att det inte finns någon sammanställning av hur väl tillgänglighet och delaktighet återspeglas i kommunernas planering. 

Som sagt, en fördel är att staden äger marken för nybyggnationen Eremiten 2 och Kilaberg 1. Därför bör de kunna ställa krav och se till att det går rätt till.

Bengt Sundell, Aspudden

Samråd pågår, 19 mars–6 maj

Alla handlingar och lämna synpunkter

Planförslaget visas under samrådstiden 19 mars–6 maj 2024 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och i Aspuddens bibliotek, Hägerstensvägen 133.

Samrådsmöte hålls den 9 april 2024 klockan 17.30–19.30 i Tellusborgsskolans matsal, Tellusborgsvägen 36.

Samrådsmöte – Skolverksamhet och bostäder vid Kilabergsvägen

Bilder: Stockholms stad

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Välkommen att prenumerera här. Tack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 16:52, 8 april 2024

Better neighborhood

redaktionen@battrestadsdel.se

  • Kommentera
Annons:
Annons:

Nyheter

PRENUMERERA

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

Omsättningen för secondhand-marknaden ökar kraftigt. Under 2023 sålde Erikshjälpen, Myrorna och Stockholms Stadsmission för närmare en miljard kronor. Hur mycket av det du har på dig är köpt secondhand?

Selemawit, Hässelby:
– Det mesta. Jag köper även möbler second hand. Det är billigare.
Antonio, Kista:
– Bara skorna. Jag brukar köpa second hand till barnen.

Flora och Sara, Aspudden:
– Jag brukar ha jättemycket second hand men inte just idag. Mössan! Barnen har nästan 100 procent second hand.

Patrik, Hägersten-Liljeholmen
– Ingenting. Jag köper sällan second hand, kanske till barnet. Men det är mest min sambo som köper second hand.

LÄS ÄVEN: Dagens fråga: Hur påverkas din vardag av skjutningar?

Eva, Södermalm:
– Byxorna, skorna, mössan, handskarna och tröjan. Nästan allt!

Disa, Hägersten:
– Jag vet inte, kanske vantarna.

Anki, Hägersten:
– Jag handlar bara second hand. Jag tycker det är mycket roligare och billigare.

Text och bild: Dilek Hakbilen

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Välkommen att prenumerera här. Tack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 12:02, 21 mars 2024
Annonser
Annons:Mäklarringen
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:Casinostugan
Annons:alla-casinon-2020
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:BÄTTRESTADSDEL
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: