Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Förslag: Så kan sovande Solberga väckas till en levande stadsdel

MEDBORGARFÖRSLAG. Sedan våren 2019 finns det en arbetsgrupp inom lokal Hyresgästförening Kristallskon som arbetar för att göra Kristalltorget till en levande mötesplats för Solbergabor men också för andra besökare. Den lokala hyresgästföreningen Kristallskons verksamhet omfattar 1 570 av AB Stockholmshems bostadsbestånd i Solberga.

Arbetsgruppen bildades på initiativ av hyresgäster på ett Bomöte i maj 2019 då mycket nybyggnation gjorts i stadsdelen – och mer planeras – utan att stadsdelen utvecklats för socialt umgänge. Solberga har genom åren blivit en sovande stadsdel samtidigt som det är ett lugnt bostadsområde där umgänget och sammanhållningen bland de boende är stor. Men saknaden av sociala umgängesplatser såsom kaféer, restauranger och andra mötesplatser är stor!

Torget är av Stadsmuseet utsett som kulturhistoriskt minnesvärt. Det är ett mycket vackert torg med typisk 50 tals arkitektur. På Wikipedia kan man läsa ”Torget byggdes under 1950-talet efter ritningar av Backström & Reinius, och kan sägas vara ett gott skolexempel på hur torg från denna tid ser ut. Torget är idag förhållandevis bortglömt, och flera lokaler kring torget har tidvis stått tomma”. En stor affärslokal har stått tom i 15 år! De tomställda lokalerna bidrar till en känsla av otrygghet.

LÄS ÄVEN: Förslag: På dessa platser kan nya utegym byggas

Det är Trafikkontoret som sköter om själva torget. Stockholmshem och BRF Kristallvägen 9 sköter om marken fram till pelargången samt på baksidan av huset ca 5 meter. Kristallvägen med dess trottoarer sköts av Trafikkontoret medan Älvsjö stadsdelsförvaltning sköter om marken söder om torget, på kartan (bilaga) inritad med röd markering.

Trafikkontoret bekostade 2019 en upprustning av torget med nyplanteringar vilket medförde att många boenden förra sommaren besökte och njöt av planteringarna. Dock har inte fontänen fungerat sedan en annan renovering gjordes 2005 (efter åratal av skrivelser med begäran om detta från den lokala hyresgästföreningen) och en skrivelse från oss i denna arbetsgrupp har inlämnats till Trafikkontoret om denna åtgärd. Ingen renovering eller upprustning gjordes heller av befintliga bänkar samt det fåtal bord som finns på torget.

AB Stockholmshem som äger den ena fastigheten arbetar sedan flera månader tillbaka för att få liv och rörelse i tomställda butikslokaler. De projekterar också för att rusta upp husets fasader.

Trafikkontoret har genom skrivelse från näringsidkare som finns vid torget, boenderepresentanter från hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar om utökat antal besöksparkeringar beviljat och genomfört detta. Ett beslut som var mycket angeläget för att få de näringsidkare som finns att överleva.

Stockholmshem bygger nu så kallade Stockholmshus i Karneolen, ett kvarter som ligger i anslutning till torget. Men nu behöver gammalt och nytt byggas ihop. Se bifogad illustration avområdet. Gulmarkerat är Kristalltorget, blåmarkerat är berg och rödmarkerat är grönområdet som är starkt förslyat och som vi vill se en utveckling av enligt detta medborgarförslag. Grönmarkering är den nybyggnation som nu byggs (stockholmshus) I området finns också 4 nya punkthus som byggts de senaste åren. 

Vi vill med detta Medborgarförslag lyfta vikten av att ta vara på och vårda vår byggnads- och bostadshistoria. Vi tycker att det är viktigt att integrera hus och miljöer. Ett sätt att ta tillvara det som redan finns och knyta samman det med det nya, är vår idé genom att rusta upp och knyta ihop vårt bostadsområde mellan gammal och ny bebyggelse. Denna park kan knyta ihop området och ge människor en plats att gå till eller stanna upp vid, för att ses, sitta ner, samtala, vila, men också bli tillgänglig för barn som vill leka. 

Karta över föreslagit område

Det bor många barnfamiljer i området och många barn är ute och leker. Det behövs att vuxna kommer ut och nyttjar området för att området ska vara levande och tryggt, också för barnens skull. Området har potential att kunna utvecklas. Det behövs att man ser området som en resurs där problem kan förebyggas med enkla insatser, bl.a. genom underhåll. Vi ser också att de blommor som en gång fanns i området har försvunnit pga. att området lagts mer i skugga. Vi ser gärna att det framöver blir ett område där blommor kan växa, prästkragar, blåklockor, rödklöver mm, som insekter och fjärilar behöver för att överleva.

Karta över föreslagit område

Detta är våra tankar om vad som skulle kunna finnas, men vi är öppna för andra förslag med syfte bygga ihop gammalt och nytt och göra området till en rekreationsyta. Vi ser också att det på torget behövs en upprustning av befintliga bänkar och bord och en utökning av antalet bord, så fler kan sitta ner, ta en kopp kaffe m.m. Området behöver slyröjas och städas upp från allt skräp detta men med bevarade av stora träd. Vi är gärna med i stadsdelsförvaltningens arbete att utveckla detta område.

Två från arbetsgruppen för ett levande Kristalltorg, Lisbeth Hyvönen (t.v.) och Gunilla Groxby Cromvall, ordförande för den lokala hyresgästförening Kristallskon som omfattar Stockholmshems bostadsbestånd på 1 670 lägenheter i Solberga

Detta medborgarförslag har skickats in till Hägersten Älvsjö stadsdelsnämnd och tas up på kommande möte

Svar från Hägersten Älvsjö stadsdelsnämnd
Hej Gunilla! Vi har fått ett förslag från er som är rubricerat som medborgarförslag gällande att rusta upp Kristalltorget i Solberga och en del områden runt omkring. Kristalltorget är inte stadsdelsförvaltningens ansvarsområde, vi kommer därför att skicka över förslaget till trafikkontoret, som ansvarar för torg. Gällande de ytor som stadsdelsförvaltningen ansvarar för, grönområdena, så vet jag att vi har en pågående dialog med er. De åtgärder som vi har diskuterat är så pass små att vi inte behöver ta upp det som ett medborgarförslag för att vi ska kunna genomföra dem. Vi fortsätter därför gärna diskussionerna med er för vidare åtgärder. 
Linda Palo, avdelningschef 

Kompletteringsfråga från Gunilla Groxby Cromvall
Hej Linda! Då har ni missuppfattat vårt medborgarförslag, vi vill absolut att det ska upp som beslut och medel avsättas för de markarbeten som behövs. Området vi föreslår som ska få en parkliknande miljö tillhör inte Trafikkontoret i Stockholm stad. Torget som tillhör deras ansvarsområde och det vill vi inte röra alls, förutom att vi anser att de ska plantera en björk som ersättning för den björk som fälldes i våras. Och visst vi har träffat Michael Parman och förklarat vår idé men känner inte igen att en dialog pågår. Vi har inte fått någon återrapportering alls men har sett att viss slyröjning skett, det mesta återstår dock att ta bort.
Gunilla Roxby Cromvall, ordförande lokal hyresgästförening Kristallskon vars verksamhet omfattar Stockholmshems bostadsbestånd på 1 670 lägenheter i Solberga. 

Kompletterande svar från Hägersten Älvsjö stadsdelsnämnd
Hej igen Gunilla! Vi har en rutin för hur vi hanterar medborgarförslag och i den står att medborgarförslag som kostar mindre än ett prisbasbelopp, som för närvarande är 47 300 kronor, inte behöver behandlas av nämnden utan det är inom verksamheten det avgörs hur frågan ska hanteras. Min bedömning är att de åtgärder ni föreslår som berör parkmarken dvs blomplantering liknande ängsmark, snöröjning och städning, ligger under det beloppet. Därför kommer förslaget inte att gå upp till nämnden för beslut, utan beslutet ligger hos mig som avdelningschef. Däremot får nämnden eran skrivelse och de får också se mitt svar till er. 
Linda Palo, avdelningschef

Publicerad 09:38, 20 oktober 2020
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. Ny utställning på Färgfabriken: Beckers konstnärsstipendium 2021 till Youngjae Lih

    13 mars kl.11:00 - 30 maj kl.17:00
  2. Färgfabriken: Utställningen Jävla kritiker!

    13 mars kl.11:00 - 16 maj kl.17:00
  3. Digital Konstrunda Midsommarkransen

    15 maj kl.10:45 - 31 maj kl.23:00
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: