Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Låt hägg och syren vara kvar när cykelbanan breddas i Gröndal

DEBATT. Det planeras och investeras just nu för att bygga ut infrastrukturnätet för cykel i Stockholm. Ur klimat- och hälsosynpunkt är det viktigt att andelen resor som genomförs med cykel ökar.

En sträcka av det planerade cykelpendelstråket Essingestråket kommer att passera genom Gröndal, längs Lövholmsvägen och förbi Fågelsångens kolonilottområde. Exploateringsnämnden tog 2013 ett beslut om att denna sträcka skulle rustas upp.

Eftersom cykelbanorna enligt cykelpendelstråksstandard förväntas ha en viss bredd har interna planerings- och beslutsprocesser inom exploateringskontoret lett fram till ställningstagandet att ett parkområde beläget mellan kolonilotterna och Lövholmsvägen behöver tas i anspråk. Beslutet innebär bland annat att den hägg och de rikligt förekommande syrenerna som växer på området redan nu till sommaren kan vara ett minne blott. 

LÄS ÄVEN: Ny bred cykelbana invigd

Vi menar att den eventuella nyttan av en sådan exploatering inte på långa vägar skulle stå i proportion till den förlust av viktiga natur- och kulturvärden som åtgärden skulle innebära. 

Denna cykelväg längs Lövholmsvägen ska breddas

Riktlinjer för hur bred en dubbelriktad gång- och cykelbana ska vara är inte något som är hugget i sten. Fysiskt är stadsplaneringen ofta ett nollsummespel, där kompromisser på grund av begränsade utrymmen är en del av stadsplanerarens vardag. Längs större delen av det aktuella cykelpendelstråket mellan Alvik och Lövholmsvägen kommer riktlinjerna för hur bred gång- och cykelbanan ska vara, inte vara möjliga att uppfylla. På Essingeleden mindre än till hälften. Fågelsångsavsnittet uppfyller dessutom redan som det är nästan cykelpendelstråksstandard. Den är bredare än de flesta andra sträckorna längs Essingestråket och även förhållandevis kort (cirka 180 meter).

Inte lika uppenbart som ett fysiskt broräcke kanske, men sammanlagt borde dessa omständigheter utgöra tungt vägande skäl och motiv för att göra avkall från riktlinjer för bredd även här. Detta har understrukits genom den namninsamling som på initiativ av Birgitta Fransson på kort tid samlat in över 500 namnunderskrifter som en reaktion mot exploateringsplanen.
     
I ett tidigare skede av plan- och beslutsprocessen borde en medborgardialog ha genomförts, där Gröndalsborna skulle ha givits möjligheter att lämna sina synpunkter kring denna avvägning. Det som står på spel här är någonting mer än att bara administrera ”Gatuarbeten längs Lövholmsvägen” – som planen rubriceras som på stadens hemsida.

Fågelsången är en viktig del av Gröndals historia, viktig för människor som bor här. Vår förenings tillkomst är ett uttryck för just detta. En känsla och ett engagemang för att vilja värna den natur och kultur som under lång tid format vår bygd till det idylliska Gröndal som vi har omkring oss idag.

Samtidigt har det stor betydelse att fler människor börjar använda cykel om vi ska nå de mål Parisavtalet anger; utfasade växthusutsläpp till 2050. Men en bra början kanske är om vi låter hägg och syren finnas kvar för att påminna oss om varför den resan är så viktig att göra.

Gröndals Intresseförening genom Per-Erik Hägerström

Publicerad 14:00, 1 februari 2021
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Bättre Stadsdel frågar Hägerstensbor:
Vad ska du göra i sommar?

man

Lewis, Västertorp
Jag vill skaffa mig ett nytt jobb, så snart som möjligt. Har varit arbetslös i ett halvår och jag vill gärna jobba igen, det är det jag hoppas på. 

kvinna

Ulla, Västertorp
Jag brukar vara hemma under sommaren och åker söderut under hösten.  

LÄS ÄVEN: Dagens fråga : Vad har du för förväntningar på 2023?

man

Aleksander, Telefonplan
I sommaren ska jag umgås med mina barn, min familj, vara i solen och träna. Man hinner inte med mer än så när man småbarn. 

Eva, Aspudden 
Jag ska till min trädgård och odla och plantera saker, jag ska också försöka att bada så mycket som möjligt. 

man

Hans, Telefonplan
Jag är pensionär och jag brukar ändå bara ta promenader runt området.

Text och bild: Romeo Adam

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Prenumerera gärna. Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 15:11, 24 februari 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: