Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Så har ekonomin försämrats i stadsdelen av de blågrönas skattesänkningar

DEBATT. Den senaste ekonomiska rapporten för Hägersten- Liljeholmen (tertialrapport 2) visar effekterna av en budget som prioriterat skattesänkning framför välfärd. När kommunfullmäktige beslutade om en lägre skattesats lovade den borgerliga majoriteten att skola och omsorg inte skulle drabbas. 

För Hägersten-Liljeholmen redovisas ett totalt budgetunderskott med 4,8 miljoner kronor, en ökning av underskottet från tertialrapport 1. Majoritetens tidigare löften om att satsa på kärnverksamheter som äldreomsorg, socialtjänst och förskola har inte infriats.

Istället har följande verksamheter i vår stadsdel påverkats att majoritetens minskade budget.

Äldreomsorgen visar ett underskott med 18,9 mnkr, där underskottet kan hänföras till ett ökat behov av vård- och omsorgsboende samt ett fortsatt högt antal tomma lägenheter.

Det råder även anställningsstopp inom utförarverksamheterna, och då framför allt äldreomsorgen.

Vad gäller förskolan så pågår ett arbete med att ge likvärdiga förutsättningar för alla förskolor i stadsdelen. Vi kan dock se att förvaltningen inte förväntas nå målet gällande antalet förskolebarn per anställd som är på 4,9 barn.

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visat ett underskott med 4,3 mnkr. Då förvaltningen sedan tidigare arbetar med att se över placeringstiderna samt fortsatt användning av de egna öppenvårdsinsatserna lär det bli svårt att med enbart dessa åtgärder få en budget i balans. Det finns snarare en risk att man i sina ansträngningar att förkorta placeringarna och därmed minska kostnaderna kan riskera att ta hem ungdomar för tidigt och på så sätt förvärra problematiken. 

Även avdelningen stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott med 1,7 mnkr före och 0,1 mnkr efter budgetjusteringar. 

Vad gäller utemiljön i stadsdelen så skriver förvaltningen att man systematiskt följer upp entreprenadavtalet för parkskötsel, renhållning och vinterväghållning. Det är viktigt utifrån att stadsdelen ska vara trygg med attraktiva och välskötta parker, men också utifrån att våra skattepengar ska användas effektivt. Vi socialdemokrater har under året fått, både personligen men även på stadsdelsnämnden, kritiska synpunkter på hur vår upphandlade entreprenör lever upp till avtalet. Vi har därför på nämnden påtalat vikten av att förvaltningen har tillräckliga resurser för uppföljning av avtalet.

Majoritetens skattesänkning gör att stadsdelsförvaltningen har en för liten budget och konsekvenserna kan blir stora för de grupper i samhället som vi arbetar för, såsom bland annat äldre, socialt utsatta, förskolebarn samt personal.

Vi menar att det ekonomiska läget i Hägersten-Liljeholmen försämrats av att den blågröna majoriteten prioriterat skattesänkningar före satsningar på välfärden. Detta trots deras återkommande uttalanden i opposition om att satsa på de viktiga kärnverksamheterna såsom äldreomsorg, socialtjänst och förskola. 

Med socialdemokraternas budgetförslag däremot hade Hägersten-Liljeholmen haft 31,7 miljoner mer till välfärden i vår stadsdel.

Socialdemokraterna i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd: Eva Fagerhem, gruppledare, Mikaela Wedin, ersättare, Mathias Walldén ledamot, Ababacarr Jammeh, ersättare, Malte Sigemalm, ledamot, Kiyana Kazemfar, ersättare

Denna skrivelse lades fram till stadsdelsnämnden i Hägersten-Liljeholmen på torsdagskvällens möte

Publicerad 07:50, 27 september 2019
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: