Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

kollage

Förslag: Därför bör grönområden mellan naturreservaten i Hägersten-Älvsjö skyddas

Medborgarförslag till Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd: 

MEDBORGARFÖRSLAG. Stadsdelsförvaltningen bör undersöka möjligheten att skydda områden mellan naturreservaten  Älvsjöskogen, Sätraskogen och Gömmarens naturreservat. Dessutom bör man ta fram ett förslag till ett naturreservat bestående av valda delar.

I sydvästra Stockholm finns naturreservaten Älvsjöskogen och Sätraskogen samt i  Huddinge kommun Gömmarens naturreservat. Mellan dessa tre naturreservat finns  en grönstruktur med många, var för sig relativt små naturområden (parkmark). 

Dessa mindre områden, tillsammans med Långsjön, utgör spridningsområden för insekter, växter och djur. De bidrar gemensamt till såväl välfärd och livskvalitet samt till biologisk mångfald. En struktur av naturområden i sydvästra Stockholm behöver skyddas. Dess värde och funktion behöver tydliggöras.  

En möjlig benämning kan vara Stockholm sydväst naturreservat. Ett naturreservat är ett värdefullt område som skyddas med stöd av sjunde kapitlet i miljöbalken (SFS 1998:808). Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och  skötsel. Vilka föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på  områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda. 

För varje reservat finns en skötselplan som beskriver hur området ska skötas för att natur-,  kultur- och rekreationsvärdena ska bevaras och utvecklas. (Källa: Stockholms stad) 

Bakgrund 
Älvsjöskogen, Sätraskogen och naturområdet vid Gömmaren har getts skydd som naturreservat. De ingår i en större struktur, ibland benämnt Stockholms grönkilar.  

En underliggande struktur är det system av mindre grönområden som ligger utspridda i bostadsområdena, vid skolor, förskolor, butiker, vid vägar och promenadstråk. Det såväl sammanbinder som avdelar områdets olika delar.

Skyddsvärde 
Dessa naturområden är var för sig av olika karaktär, till exempel blandskog, våtmark, höjder och sänkor. I den undersökning som föreslås, ingår att beskriva områdena och vilka naturvärden som finns. 

Förslaget är att skydda den samlade strukturen av grönområden, vilket kan bidra till biologisk mångfald. De bidrar även till att bevara naturvärdet i naturreservaten, genom att utgöra spridningsområde mellan reservaten. 

Spridningsområde underlättar spridning av arter mellan de skyddade områdena Älvsjöskogen, Sätraskogen och Gömmarens naturreservat. Inom området finns även Långsjön med vidhängande våtmark och Gömmaren. 

Hot 
Det finns flera faktorer som kan påverka naturområdena negativt. Några exempel är  intensiv användning av naturområdena vilket medför risk för nedskräpning, skyltar,  kvarglömda leksaker och kojbyggen. Ett annat hot är stadens expansion med efterfrågan på mark för bostadsbyggande eller annan exploatering.  

Hot mot naturvärdet är invasiva arter och iblandning av trädgårdsväxter.  

LÄS ÄVEN: Nytt naturreservat föreslås intill Älvsjöskogen

Hållbar stadsutveckling 
Att skydda naturområdena med deras naturvärde och att tydliggöra hur de gynnar  naturreservaten, överensstämmer med stadens strategi att verka för biologisk mångfald och hållbar stadsutveckling.  

Det är ett nytänkande att skydda en sådan här grönstruktur i en urban kontext. 

Kultur 
Förslaget gäller främst naturvärdet. Det finns även en möjlighet att undersöka skydd av kulturvärdet. 

Under mitten av 1900-talet planerades bostadsområden med grönområden  insprängd i kvarter och invid tomter och vägar. Dessa ger naturliga vandringsstråk  för människor, till exempel för kommunikation, rekreation och naturstudier.  

Om alltför expansiv exploatering sker, riskerar naturområdena att reduceras och därmed äventyras ett tidsdokument av dåtidens bostadsplanering.

Helén Windarp 

Medborgarförslaget är inskickat till Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd: 

Fler lokala nyheter i Hägersten-Älvsjö: Prenumerera på Bättre stadsdel (200kr/år)

Publicerad 12:28, 23 november 2021
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Dagens fråga: Glasspriserna stiger, hur påverkar det ditt glassintag?

Rode Lennartsdotter 

– Jag gillar glass, priserna kommer inte att påverka mitt glassintag alls.

Patrik Järvstrand

– Nej, mitt glassintag kommer inte påverkas av priserna. Te och glass är det sätt för mig att koppla av på kvällarna

LÄS ÄVEN: Dagens fråga: Vad tycker du om planerna att bygga ett 24-vånings hus i Axelsberg?

Anette Bodingh

– Jag äter inte glass så ofta men när jag väl tänker köpa mig en glass så kommer priset inte att påverka mig. 

Du prenumererar väl på Bättre stadsdel? Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera härTack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se

Publicerad 10:11, 19 maj 2022
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: