Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Staden vill ha fler bastuflottar – men vad händer i Vinterviken?

Skrivelse till borgarråden Anna Köning Järlemyr, Johan Fälldin samt Katarina Luhr
Ledamöter och ersättare i exploateringsnämnden, miljö-och hälsoskyddsnämnden samt idrottsnämnden
Ledamöter och ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Ang. bastu i Vinterviken

DEBATT. Vintervikens bastuförening bildades våren 2018 med syfte att verka för byggandet av en bastu i Vinterviken efter den modell som finns för bastun vid Årstaviken. Föreningen fick snabbt många medlemmar och i dagsläget finns en facebookgrupp med över 2000 medlemmar. Utöver det konstituerande mötet har ett par medlemsmöten hållits.

Innan föreningen bildades hade stadsdelen fått in ett par olika medborgarförslag om att anlägga en bastu i Vinterviken. Flera andra stadsdelar hade också fått liknande medborgarförslag. Skärholmens stadsdelsnämnd tog t ex i dagarna ett enhälligt beslut om att bygga en bastu i nära samarbete med Sätraskogens bastuförening. Vintervikens bastuförenings styrelse gick igenom svaren på dessa förslag och bestämde sig därefter för att kontakta stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen. Två möten hölls under vår/försommar 2018, där föreningen fick ett positivt gensvar och där föreningens bildande beskrevs som ett viktigt steg för ett eventuellt realiserande av en bastuflotte. Vid det andra mötet i juni 2018 berättade tjänstemännen att de haft kontakt med andra stadsdelsförvaltningar och dessutom:

 • Undersökt möjligheterna för tillgång till el vid eventuellt bygge av bastu, vilket skulle lösas i och med den upprustning och breddning av spången vid Örnberget som gjorts;
 • Haft möte med leverantören av bastuflotten till Årstaviken, som presenterat ett förslag där förbättringar gjorts utifrån de problem som uppdagats med bastun i Årstaviken;
 • Tagit fram ett förslag på plats där bastun skulle placeras, vilket de presenterade för oss.


Föreningen gladdes åt de positiva beskeden och väntade. Mot slutet av året fick vi besked att kommunfullmäktiges nya budget processades i stadsdelen. Så till sist, den 5 mars, fick vi beskedet att stadsdelen inte kan avsätta pengar under året på grund av de nya skrivningarna om bastuflottar som finns i budgeten. Dessa skrivningar skapar, enligt förvaltningen, en osäkerhet kring vem det är som ska utreda och besluta om bastuflottar.

De skrivningar som hänvisas till är paradoxalt nog en återkommande formulering där exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och idrottsnämnden tillsammans med stadsdelsnämnder ska ”upprätta en handlingsplan för fler nya offentliga strandbad i staden inklusive underlätta för fler bastuflottar på stadens vatten ” (s. 108, 125 samt 148).

Vi i föreningen tycker att det är mycket olyckligt att intentionen att underlätta för bastuflottar, har lett till att den ganska långt framskridna processen med bastu i Vinterviken avstannar. Vi tycker att det är dålig styrning när sådana här paradoxer uppstår, och hoppas att ansvariga borgarråd Anna Köning Järlemyr, Johan Fälldin och Katarina Luhr omgående reder ut hur ansvarsfördelningen ser ut både vad gäller utredning och beslut om bastuflottar. Vi tycker att det är viktigt att ledamöter och ersättare i berörda nämnder ska känna till hur denna intention lett till ett stopp i utredningen av bastuflotte i Vinterviken, och kanske även i andra stadsdelar i staden.


Vidare önskar vi svar på följande frågor:

 1. Vem är det som i slutändan har mandat att fatta beslut om byggandet av en bastuflotte i Vinterviken (och på andra platser i Stockholm)?
 2. Eftersom budgeten redan är processad i Hägersten-Liljeholmens stadsdel och vi fått besked om att inga pengar avsätts detta år, kommer staden skjuta till ytterligare pengar för bastuflottar för att underlätta när handlingsplanen som lett till att processen avstannat i Hägersten-Liljeholmen väl finns på plats?
 3. Hur länge är det rimligt att vi ska vänta på besked om att bastun ska byggas – när detta besked fördröjs på grund av skrivningar om att underlätta för bastuflottar?

Vi emotser era svar som vi kommer att publicera i föreningens Facebookgrupp .

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Vintervikens bastuförening, Karen Austin, ordförande

Publicerad 18:42, 1 maj 2019
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
 1. Ny utställning på Färgfabriken: Beckers konstnärsstipendium 2021 till Youngjae Lih

  13 mars kl.11:00 - 30 maj kl.17:00
 2. Färgfabriken: Utställningen Jävla kritiker!

  13 mars kl.11:00 - 16 maj kl.17:00
 3. Liljeholmskajens Fototävling Årets bild 2021

  31 mars kl.08:00 - 30 april kl.23:30
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: