Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Insändare: Passa på att påverka hur ditt City ska utvecklas

INSÄNDARE. Stockholms city ska uppdateras. Satsningar väntas på bättre framkomlighet för kollektivtrafik, cyklister och gående. Det ska bli bättre luftkvalitet och fler mötesplatser som ska göra city mer levande. På pappret ser det bra ut.

Stockholm växer och ett program för City har tagits fram och just nu pågår samråd kring delar som Brunkebergstorg, Centralstationen, Citybanan, Gallerian, regeringskvarteren och Östermalmshallen.

Det nuvarande programmet för City som gäller idag antogs redan 1977. Nu har alltså den nuvarande röd-gröna politiska majoriteten tagit fram ett program mer anpassat för vår tid.

– Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar ska vara en utgångspunkt i planeringen. Allas tillgång till stadsrummet är ett viktigt värde att slå vakt om,  skriver majoriteten i sitt beslut till Program för City.

Sedan tidigare gäller:

Vision 2040 syftar till ett Stockholm som håller samman.

Översiktsplanen anger att förnyelsen av City ska ske med fokus på attraktiva huvudstråk och en blandad citybebyggelse.

-I Vision för City 2030 beskrivs city som en miljonstad. Den promenerande människan sätts i centrum. Sju utvecklingsområden presenteras:
1.En vital urban miljö.
2.En trygg och levande stadskärna.
3.Europeiskt nav för näringsliv och handel.
4.En stadsdel med viktiga kulturverksamheter.
5.En tillgänglig regionkärna.
6.Ett grönare City med fler bostäder.
7.Stockholms mest föränderliga stadsdel
.

En stad som växer som Stockholm måste ha en Framkomlighetsstrategi. Den ser ut så här:
A) Fler ska använda kapacitetsstarka färdmedel
B) Reshastigheten ska öka och restidspålitligheten höjas
C) Gångvänligheten ska förbättras
D) Bilanvändning ska styras till de resor där bilen gör mest samhällsnytta

Framkomligheten blir en utmaning. Antalet invånare i Stockholm ökar med 25 procent fram till 2030.

– Fotgängare, cyklister och en stärkt kollektivtrafik ges högre prioritet och får mer utrymme i det offentliga rummet på bekostnad av privatbilismen, står det i Framkomlighetsstrategin.

På flera olika sätt tar sig många genom city idag. På Strömbron passerar dagligen cirka 15 000 cyklister, på Vasabron 9 000 cyklister, och cirka 3 000 cyklister på Sveavägen. Drygt 250 000 personer passerar tunnelbanespärrarna varje dag i City. Varje dygn stiger cirka 60 000 personer på pendeltågen. På Kungsträdgårdsgatan passerar 700-800 bussar dagligen och 160 000 påstigande. De kollektiva resorna ökar medan privatbilismen minskar. Sedan 1990-talet har biltrafiken över Citysnittet minskat med nästan 30 procent från 350 000 fordon per dygn till knappt 250 000.

I rapporten “Vår gemensamma framtid” från 1987 finns förutsättningar för en hållbar stad. I rapporten står bland annat:

Hållbar utveckling är sådan utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

Det vill säga social-ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. För att klara detta måste stora underhållsbehov av vägar, trafiksäkerhet- och cykelinvesteringar att behöva göras. Det kommer att behövas olika styrmedel som parkeringsavgifter, parkeringsreglering och trängselskatt.  Partierna och den styrande majoriteten kommer att behöva välja vilka gator med minskande ytor för biltrafik, och gator med god framkomlighet.

Den nuvarande översiktsplanen från 2010 pekar ut följande planeringsinriktningar och fokusområden för City:

-Att skapa attraktiva stråk, bättre möjligheter till rekreation vid stadens vatten, säkerställa en god vattenkvalitet och främja kollektivtrafik på vatten.
-Mötesplatser ska vara trygga, tillgången till attraktiva parker och grönområden ska vara god.
-Långsiktig satsning på kollektivtrafik, ökad rörlighet för gående och cyklister.
-Luftkvaliteten ska förbättras och beredskapen för klimatförändringar öka.

Exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret skriver i sitt tjänsteutlåtande i maj 2017:

En framgångsfaktor för stadens tillväxt, utveckling och demokratiska hållbarhet är en attraktiv stadsmiljö som tillgodoser behov för alla de som nyttjar staden.

Det kan vi väl alla skriva under på.

Förslaget “Program för City” visas i Fyrkanten på Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under ordinarie öppettider. Samråd pågår under hela sommaren, Stockholms stad tar emot synpunkter fram till 31 augusti.

Bengt Sundell
Bild: Stockholms stad

Publicerad 07:40, 9 juli 2017
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vad tycker du om den nya gråa färgen på höghuset i Axelsberg?

View Results

Publicerad 21:50, 3 januari 2020
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:casino utan licens
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: