Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Därför vill vår förening dra i nödbromsen

DEBATT. Stockholms stadsbyggnadskontor har tidigare gett bifall till att fastighetsbolaget HEBA ska få ta fram förslag på hur de ska kunna bygga två lamellhus i kvarteret Skridskon 1 i Västertorp. 

Men beslutet är med största sannolikhet fattat utifrån bristande kunskap om områdets befattning. Nu ska ärendet till stadsbyggnadsnämnden, där förtroendevalda ska fattat beslut om man ska gå vidare i frågan. Vad stadsbyggnadskontoret inte tagit hänsyn till är hur förtätningen i området påverkar boendet i omkringliggande fastigheter. 

Den aktuella tomten i Västertorp är enligt boende i området alltför smal och trång. En ny byggnad på den aktuella tomten skulle radikalt begränsa livet för många av dem som bor i husen intill; ökad insyn och intrång i privatlivet, ytterst kraftigt begränsat ljusinsläpp till befintliga bostäder, grönområde och natur som försvinner, parkeringsproblem mm. 

Stadsbyggnadskontoret har sammanställt remissinstansernas synpunkter samt synpunkter från sakägare. Sammanfattningsvis tillstyrker många av remissinstanserna att detaljplanen kan ändras. Många har dock invändningar och uttrycker farhågor för att miljö och kulturvärden kommer att ta skada. Stadsbyggnadskontoret drar sedan slutsatsen att det trots detta är möjligt att genomföra planförslaget. 

Berörda sakägare, cirka hälften av de som bor i intilliggande hus har lämnat synpunkter, framfört farhågor för vilka konsekvenser en nybyggnation kommer att få. Mot bakgrund av detta är det rimligt att anta att det är uppenbart att stadsbyggnadskontoret helt och fullt struntat i sakägarnas synpunkter. Många av remissinstanserna har med största sannolikhet inte varit på plats och med egna ögon sett verkligheten kring det som de fattar beslut om, utan ger sitt godkännande utifrån presentationer finansierade av fastighetsföretaget Heba. 

Huvudargumentet till att ge Heba tillåtelse att bygga bostadshus i kvarteret Skridskon 1 är bostadsbristen i Stockholm och att områden nära väl utbyggd lokaltrafik är attraktiv mark att exploatera. Men är det rimligt att detta ska ske på bekostnad av andra? 

I den samrådsredogörelse som stadsbyggnadskontoret gjort, och som ligger till grund för bifallet av det planerade bygget i kvarteret Skridskon 1, finns det flera underliga påståenden som bör ifrågasättas. 

Några exempel: ”Den nya bebyggelsen bedöms under merparten av året inte påverka befintliga bostäder i någon större utsträckning.” Detta vet man inte, då solljusstudien endast omfattar det ljusa halvåret och då endast utemiljön – inte den inre bostadsmiljön. 

Vidare står det ”Kontoret bedömer att olägenheter för närboende, såsom ökad beskuggning, insyn samt minskad tillgång till friyta i direkt anslutning till bostäder, sannolikt inte är större än vad som är normalt i centrala delar av en tät och växande storstadsregion.” (Västertorp är inte en del i de centrala delarna av regionen, utan en ytterförort i Stockholm.) 

Stadsbyggnadskontoret har gjort sitt och ärendet kommer att hamna hos Stadsbyggnadsnämnden som fattar beslut om bygget ska bli verklighet. Men det finns frågetecken. Väldigt intilliggande verksamheter till det planerade bygget är förskola, hemspråksundervisning för förskolebarn/mellanstadiebarn med logopedträning och social omsorg för psykiskt utsatta med arbetsträning (det senare i Stadsdelens egen regi) som kommer att kraftigt påverkas av ett hus mittemot. 

Nu måste förtroendevalda i stadsbyggnadsnämnden väga in påverkan på dessa verksamheter inför beslutet. Med stöd av allt som ovan beskrivits uppmanar vi i Brf Störtloppsvägen 36-46 att man:  

  • Fullföljer den inriktning om Västertorps utveckling som beslutades 2005 i ”Program Västertorp där förortens karaktär med sina grönområden värdesattes högt. Ett beslut i annan riktning innebär att man skrotar programmet vilket är märkligt. Vi utgår från att ni förtroendevalda har en annan syn. Ni har ju anledning att ta hänsyn till era egna tidigare beslut.  
  • Vi i Brf föreslår att kommunen byter mark med HEBA så att de kan bygga motsvarande antal lägenheter på annan mark. ”Det går inte” skriver stadsbyggnadskontoret. Det är klart att det gör, inte ovanligt att grannkommuner till Stockholm gör det. Expropriationslagen ger utrymme för det (Expropriationslag 1972. 719) . Vi föreslår att ni som förtroendevalda prövar den möjligheten.

Maj-Britt Neuman,  ordförande i Brf Störtloppsvägen 36-46

Läs tidigare artiklar om planerna här och här

Publicerad 10:33, 26 november 2019
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vad tycker du om den nya gråa färgen på höghuset i Axelsberg?

View Results

Publicerad 21:50, 3 januari 2020
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:alla-casinon-2020
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:casino utan licens
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: