Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Nej till tysta uteplatser på Kajen

Att djävulen sitter i detaljerna är ett gammalt ordspråk. Men fler och fler bostadsrättsföreningar i Liljeholmskajen som önskar att ha inglasade balkonger upplever att djävulen finns i detaljplanen.

Nu har ännu en bostadsrättsförening fått avslag på sin ansökan om att glasa in sina balkongerna.

Folk inte vill sitta på en vindpinad, bullrig och regnstänkt uteplats. Men tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret följer detaljplanen och säger nej.

Brf Sjövikskajen vid Sjövikstorget önskar glasa in balkonger mot gatan och torget för att ordna tysta uteplatser.

Tyst uteplats på gården upptas delvis av lekyta för en förskola så den är för liten, anser föreningen.

– Detta är dock inte skäl nog att gå emot detaljplanens uttryckliga förbud av balkonginglasning mot gata och torg, skriver stadbyggnadskontoret i sitt underlag till nästa möte med stadsbyggnadsnämnden.

Eftersom att åtgärden inte är förenlig med detaljplanens syfte kan den inte heller bedömas vara en liten avvikelse. Ansökan om bygglov för yttre ändring avslås med stöd av 9 kap. 30§ plan – och bygglagen, PBL.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden följer oftast stadsbyggnadskontorets linje och avslår inglasning.

Det som allmänheten har svårt att förstå är att detaljplanen kan vara olika från kvarter till kvarter.  I vissa kvarter är det helt ok att glasa in balkonger, i andra inte.

Hittills har minst fyra bostadsrättsföreningar i området fått avslag. Grannföreningar som är rädda för att kasta pengar i sjön ansöker inte om lov även om frågan tagits upp på årsmöten gång på gång.

Anledning kan vara:
Ansökan av planbesked kan bara göras av den som har för avsikt att genomföra de åtgärder som den önskade planändringen avser. Det innebär att i det fall då sökande inte äger fastigheten ska fastighetsägarens/arnas godkännande bifogas ansökan eller en beskrivning av hur sökande avser genomföra åtgärderna.

Man kan undra hur det hade gått om JM hade begärt att inglasning av balkonger tilläts i hela Liljeholmskajen inför byggstarten 2001.

Text: Michael Eyre
Bild: Alex Farnsworth, Stockholms stad

Publicerad 22:19, 19 mars 2017
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: