Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

lövholmen

Debatt: Nu är det upp till bevis om Lövholmen blir barnens stadsdel – detta säger partierna

DEBATT. Bättre stadsdel hade den 6 september en artikel om ny detaljplan för Lövholmen, med  cirka 1 800  bostäder, tre förskolor med  14 avdelningar för drygt 250 barn på 10 kvm/barn på en friyta på mellan 720-1080 kvm.

Miljöförvaltningen och Boverket rekommenderar 30 kvm/barn på totalt 3000 kvm  friyta enligt Integrerad barnkonsekvensanalys. Ingen skola är planerad i området. 

LÄS ÄVEN: Fler artiklar om Lövholmen

För att möta den ökande befolkningens behov har ett förslag tagits fram för Trekantsparken ”Parkens relation till närliggande stadsutvecklingsområden behöver beaktas eftersom nya boende och verksamma i området kommer att söka sig till Trekantsparken för rekreation, lek och aktiviteter.” En Integrerad barnkonsekvensanalys har gjorts. Den konstaterar bland annat:

  • Säkerställ att program för Trekantsparken genomförs.
  • Säkerställ att barn och unga får komma till tals.
  • Miljöförvaltningen och Boverket rekommenderar 30 kvm/barn.
  • Lekplatser omkring planområdet ska ses som ett komplement till förskolegårdarna och inte som en ersättning för dom.
  • Ha med en pedagog tidigt vid planering av förskolegårdar.
Förslag på bebyggelse. Illustration: Fojab

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 22 mars 2018 enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 

Ett särskilt uttalande gjordes av S, V ,Mp:
Området har potential att bli ett miljöspetsområde, något markägaren tidigare uttryckt intresse för..// och tillräckligt med friytor”

Marken på Lövholmen ägs av Skanska, Veidekke, Fastighets AB Lövholmen, Lindengruppen AB, JM, Cementa/Besqab/Järntorget. De får gärna förtydliga vad de menar med ”miljöspetsområde” och vilken markägare var intresserad av miljö? 

Två år senare, 28 maj 2020, i samband med beslut om tidigt samråd beslutar M, L, Mp, C, KD, S, SD att godkänna redovisningen av samråd.  

LÄS ÄVEN: Förslag: Nya Lövholmen – tyck till om en tät stadsdel med 1800 nya bostäder

De borgerliga partierna gör ett särskilt uttalande:
”Projektets exploateringsgrad bör tillåta tillräcklig yta för allmänna platser och förskole- och skolgårdar.”  

S gör också ett särskilt uttalande:
”Viktigt att omvandlingen sker på sådant sätt att förtätningen inte gör området alltför hårt exploaterat.” Gröna ytor genom parker, tillräckligt stora förskolegårdar…” 

V reserverade sig ”delvis godkänna redovisningen” med tillägget ”att nu när vi fortfarande har möjlighet att påverka se till att de planerade förskolegårdarna följer Boverkets rekommendationer med 30 kvm/barn.”

Vi får väl se hur mycket dessa ord betyder i praktiken, om tillräckligt stora förskolegårdar, om miljöspetsområde med hus på mellan 6-24 våningar. 

Bengt Sundell, Aspudden

Samrådsmöte om Lövholmen 26 Sep. kl.18.30 i Lustigkulla konferenscenter i Liljeholmen

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Prenumerera gärna, det gör du här.

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 19:43, 10 september 2023

Better neighborhood

redaktionen@battrestadsdel.se

Annons:
Annons:

Nyheter

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

I veckan frågade Bättre stadsdels reportrar folk i Fruängens centrum: Vad vill du läsa om i din digitala lokaltidning?

Torsten, Skåne 
– Jag vill läsa om utvecklingen av området, ombyggnationer. Vad som händer, vad som är på gång och sådant. 

Hasse, Fredshäll
Jag vill läsa lite om idrott i lokalområdet, de lokala lagen. Men också vad som händer runtomkring, med miljön, ombyggnationer och dylikt. Där jag bor ska de till exempel eventuellt flytta på en fotbollsplan. Sådant vill jag läsa om. 

Christina, Värmland
– Jag vill veta vad som händer i närområdet. Allt från olika typer av evenemang till info från stadsdelen eller kommunen. Intervjuer med lokala krögare, butiksägare är också intressant.

Linnea, Fruängen 
– Ungdomsidrott skulle vara kul, då jag är aktiv. Så man visar vad vi gör! Men såklart vad som händer och kommer hända i området också!

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Prenumerera gärna. Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack! 

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Här finns Bättre stadsdels nyhetsbrev 

Publicerad 16:15, 9 maj 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: