Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

“Ett bilkörfält och ett busskörfält försvinner”

I dag startar bygget av nya separerade cykelbanor utmed Långholmsgatan för 35 miljoner.

Miljöpartiet skriver i ett pressmeddelande att Långholmsgatan är ett av stadens mest frekventerade cykelstråk med cirka 10 000 cyklister per dygn under högsäsong och binder samman de västliga delarna av söderort med innerstaden genom Västerbron och Liljeholmsbron.

Som Bättre stadsdel rapporterade förra veckan byggs nu separerade – och enkelriktade – 2,25 meter breda cykelbanor i respektive riktning. Gångbanorna förblir tre meter breda. Ett bilkörfält i sydlig riktning och ett busskörfält i nordlig riktning försvinner för att få plats med de nya cykelbanorna, det senare har beslutats i samråd med SLL och ansvarig bussentreprenör. Det stora antalet cyklister i busskörfältet i rusningstid gör att busschaufförer redan i dag använder bilkörfälten, som har god framkomlighet.

I vinter ska allt vara klart.

Förutom ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för cyklister och fotgängare förbättras tryggheten också genom att olika trafikanter separeras. Även gaturummet kommer att få en mjukare framtoning genom nya planteringar och plats för nya uteserveringar vilket kan bidra till att ytterligare höja attraktiviteten för fotgängare och cyklister.

En ny gågata skapas där lokalgatan mellan Högalidsgatan och Verkstadsgatan ligger idag. Parkeringarna försvinner och platsen får nya planteringar, sittytor, cykelställ samt ny belysning. Vidare förbättras möjligheten till uteserveringar för verksamhetslokalerna i den intilliggande fastigheten.

Trafiksignalen i korsningen Högalidsgatan–Långholmsgatan ersätts av en genomgående gång- och cykelbana för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. En ny genomgående gång- och cykelbana skapas även på andra sidan Långholmsgatan i korsningen med Pålsundsbacken. Busshållplatsernas väntytor breddas och rensas från möblering. På bägge sidor leds cykelbanan bakom hållplatslägena.

Av kostnaden på 35 miljoner får Stockholms stad statlig medfinansiering på 7,5 miljoner.

Sträckan från Folkskolegatan söderut till Liljeholmsbron kommer att genomföras som en etapp två i samband med att bron renoveras och gatan får ny utformning.

Korta fakta cykling i Stockholm
I fjol ökade cyklingen igen i Stockholm, efter att ha minskat något 2014
I innerstaden är antalet cyklister som passerar City och Saltsjö-Mälaren oförändrat medan passagerna in och ut ur innerstaden ökade cirka tre procent, visar jämförelse av medelvärdet 2010–2014 med 2011–2015.
I ytterstaden passerade 2015 cirka tio procent fler cyklande stockholmare under ett dygn i augusti–september jämfört med 2011.
Siffran för antalet gånger stockholmare cyklade in och ut ur city var 58 832 per dygn. Strömbron och Klara Mälarstrand har flest cykelpassager, 15 256 respektive 8 546.
Under ett dygn i maj 2015 cyklade i snitt stockholmarna in eller ut innerstaden 58 370 gånger. Flest passerade Liljeholmsbron (8 380) och Skanstullsbron (6 800), följt av Tranebergsbron (6 260) och Danviksbron (5 420).
Saltsjö-Mälaren passerades 34 310 gånger av cyklister. Vid Slussen (Skeppsbron och Munkbron) var passagerna drygt 23 000.
Totalt finns 55 stycken automatiska mätstationer som registrerar cykelpassager dygnet runt under hela året.
Trafikkontoret har börjat installera automatiska mätningsstationer för fotgängare.
I innerstaden mäter dessutom trafikobservatörer maj–juni kl. 07–09, 12–14 och 16–18 måndag–torsdag.
I ytterstaden mäts cykelflödet främst med mobil slangutrustning men också manuellt augusti–september under en vecka.

Pågående cykelprojekt i Stockholm
Enskede, Sockenvägen
Farsta, Ågesta broväg och Magelungsvägen
Hagsätra, Ormkärrsvägen
Bromma, Gustavslundsvägen
Södermalm, Långholmsgatan
Östermalm, Lidingövägen
Liljeholmen, Marievik
Kungsholmen, Kungsholms strand
Kungsholmen, Norr Mälarstrand
Östermalm, Värtavägen
Skärholmen, Skärsholmsvägen etapp 2
Hässelby, Växthusvägen
Kungsholmen, Rålamshovsleden
Kungsholmen, Västerbronedfarten
Örby, Gamla Huddingevägen
Mariehäll, Bällstavägen
Globen, Arenavägen

Bilden: Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Publicerad 13:30, 3 maj 2016
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: