Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Daniel Helldén

”Skjutsningen berövar barnen glädjen att utforska sin närmiljö”

Stockholm stad vill att fler barn går eller cyklar till skolan och nu går man ut med en plan för att få fler trygga skolvägar och uppmuntra till hållbart resande.

Stockholm stad har nu på remiss skickat ut en plan för att uppnå målet.

– Andelen barn som går och cyklar till skolan har minskat de senaste decennierna och allt fler vuxna skjutsar sina barn i bil till skolan och fritidsaktiviteter. Trafikmiljön runt skolorna är inte byggd för att hantera den stora mängden biltrafik, vilket leder till en rörig trafiksituation vid många av stadens skolor och skapar otrygghet, kommenterar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i ett pressmeddelande från Miljöpartiet och fortsätter:

– Skjutsningen berövar även barnen glädjen att utforska sin närmiljö och skapa sina egna livsrum. Detta föranleder ett behov av att minska bilresor till skolor samt göra gatorna tryggare och mer trafiksäkra.

Trafikkontoret har  skickat förslaget till kommuner, intresseorganisationer och myndigheter i Stockholms län samt förvaltningar och bolag inom Stockholms stad.

Olycksstatistiken visar att det sker relativt få olyckor med motorfordon där barn skadas på väg till och från skolan. Fokus ska därför ligga på att öka den upplevda tryggheten.

Planen innehåller riktlinjer för utformning av den fysiska miljön kring skolor, en handlingsplan för åren 2015–2020 och tre övergripande mål:

Skapa säkra och trygga skolvägar.
Skapa möjligheter för nya resvanor och öka andelen gående och cyklister.
Skapa ett stadsgemensamt synsätt i arbetet som påverkar skolvägarna.

Svaren på remssen ska lämnas senast den 15 december och sedan ska slutversionen beslutas.

Text: Adam Ekstrand

Läs mer:
Pressmeddelande från MP

Fakta barn, skola och trafik (från pressmeddelandet)
I början av 1980-talet gick 94 procent av barnen i åldrarna 7–9 år till skolan utan vuxet sällskap
2000 hade siffran som sjunkit till 77 procent
2007 hade andelen mer än halverats till cirka 30 procent
24 procent skjutsar sina barn med bil under vinterhalvåret och 18 procent under sommarhalvåret (april–oktober).
I årskurs 0–3 bor 90 procent av eleverna inom 2 km avstånd till skolan, vilket betyder att majoriteten har gång- och cykelavstånd till skolan. 80 procent av eleverna i årskurs 4–6 bor inom 2 km avstånd från skola. Från årskurs 7 bor 65 procent av eleverna inom 2 km avstånd till skolan.
Källor: Spolander, Markör, Trivector och Trafikverket)

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?
De upplever att miljön runt skolområdet är osäker och innehåller mycket trafik.
Om skjuts med bil är mest praktiskt med hänsyn till familjens övriga resor.
Att skjutsa till skolan innebär tid för samvaro.
I vissa situationer upplever föräldrarna miljön som mer farlig än vad barnen gör.
Etablering av skolor i lokaler där infrastrukturen inte förberedd för elever
Det fria skolvalet kan innebära att barnen inte går på den skola som är närmast
Källa: Sveriges kommuner och Landsting

Publicerad 09:14, 16 oktober 2015
Annons:
Annons:

Nyheter

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

I veckan frågade Bättre stadsdels reportrar folk i Fruängens centrum: Vad vill du läsa om i din digitala lokaltidning?

Torsten, Skåne 
– Jag vill läsa om utvecklingen av området, ombyggnationer. Vad som händer, vad som är på gång och sådant. 

Hasse, Fredshäll
Jag vill läsa lite om idrott i lokalområdet, de lokala lagen. Men också vad som händer runtomkring, med miljön, ombyggnationer och dylikt. Där jag bor ska de till exempel eventuellt flytta på en fotbollsplan. Sådant vill jag läsa om. 

Christina, Värmland
– Jag vill veta vad som händer i närområdet. Allt från olika typer av evenemang till info från stadsdelen eller kommunen. Intervjuer med lokala krögare, butiksägare är också intressant.

Linnea, Fruängen 
– Ungdomsidrott skulle vara kul, då jag är aktiv. Så man visar vad vi gör! Men såklart vad som händer och kommer hända i området också!

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Prenumerera gärna. Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack! 

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Här finns Bättre stadsdels nyhetsbrev 

Publicerad 16:15, 9 maj 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: