Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Nya Henriksberg riskerar bli ett överdimensionerat gated community

DEBATT. Torsdagen den 11 mars kommer stadsbyggnadsnämnden besluta om en detaljplan med grov exploatering av ett av Hägerstens sista industriområden Henriksberg i Axelsberg samt att stänga av allmänheten från delar av Mälarens strandområde vid Axelsberg. Förslaget innehåller bland annat att det byggs en 5,5 meter hög betongmur som skärmar av det vackra strandområdet som går från Sätra naturreservat och det nyligen iordningställda Vinterviken. 

Den vackra strandpromenaden från Vinterviken till Sätra naturreservat riskeras att förstöras för all framtid. Från Hägerstens Allé till stranden föreslås det byggas en 5,5 meter hög betongmur mellan det nya bostadsområdet och båtuppläggningsplatsen med båtklubbhuset.

✅  Prenumerera på Bättre stadsdels nyhetsbrev? Det gör du här👍  

Ovanpå muren ska trafiken ledas ner till det nya bostadsområdet. Det kan bli ett så kallat gated community, på bilderna i förslaget syns en trappa på ett ställe från båtuppläggningen upp på muren vilken riskerar bli en privat trappa och inte tillgänglig för allmänheten, om den överhuvudtaget byggs.

LÄS ÄVEN: Replik: Varför är Abit Dundar tyst om Henriksberg

Tidigare byggnationer i området som till exempel Hägerstenshamnens skola och bostadshusen vid Örnsberg ligger 20-30 meter från stranden jämfört med detta projekt som ligger endast 5 meter från stranden, vilket är en mycket dålig utveckling.

Projektet verkar dessvärre ha gått helt under radarn på både allmänheten och politiken, efter varje beslutstillfälle har det svällt och trots medskick från stadsbyggnadsnämnden har det blivit än hårdare exploatering med fler lägenheter och högre hus (det högsta är på 39,2 meter). Man bryter dessvärre helt från Stockholms byggtradition att bygga höga hus på höjder och lägre bebyggelse i sluttningar och längs stränder i projekt nära Mälaren, som till exempel Örnsberg, Stora Essingen, Gröndal och Smedslätten.  

Projektet har också kantats av en ytterst tvivelaktig process. Vid stadsbyggnadsnämndens senaste beslut i projektet visades aldrig det aktuella förslaget, utan ett annat. Stadsbyggnadskontoret tog sedan fram ett utökat förslag där den höga betongmuren lagts till, avsedd för att dölja trafiken till området, men spärrar av strandpromenaden. Det förslaget visades aldrig för nämnden utan skickades ut för granskning sommaren 2020. Berörda remissinstanser, såsom Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd, fick heller inte se det nya utskickade förslaget, något som oppositionspartierna reagerat kraftigt mot, det förslag som stadsdelsnämnden tagit del av var under samrådet 2013 då med 175 lägenheter och en högsta hushöjd på 30 m. Det liggande förslaget är således i sin helhet ett tjänstemannaförslag utan politisk förankring. 

LÄS ÄVEN: Debatt: Därför måste vi lokalpolitiker få yttra oss över förslag som berör vår stadsdel

Ärendet har pågått länge och under den här perioden har den styrande politiska majoriteten bytts ut. Det var 10 år sedan ärendet började utvecklas och bostadsbehoven i Hägersten har också förändrats sedan dess. Hägersten är Stockholms mest barnfamiljtäta stadsdel och det är inte ettor och tvåor utan snarare större lägenheter och stadsradhus för barnfamiljer som saknas. Barnfamiljer som nu under tredje året i rad tvingas flytta från Stockholm i brist på lämpliga bostäder. Det är tydligt att det är kvantitet och inte kvalitet som fått styra i liggande förslag från stadsbyggnadskontoret.

LÄS ÄVEN: REPLIK Henriksberg: Anmärkningsvärt att stadsbyggnadskontoret går emot stadsbyggnadsnämnden

Det är i grunden bra att området utvecklas och moderniseras men liggande förslag har tyvärr en alldeles för hög exploatering och innehåller så många fel både på bredden och höjden och när tjänstemännen så tydligt frångår politikernas direktiv så är det också problematiskt ur en demokratisk synvinkel. 

LÄS ÄVEN: battrestadsdel.se/asikter/debatt-kritiken-mot-henriksberg-maste-framforas-till-ratt-instans/

Vems behov har tillgodosetts och vem är det egentligen som bestämmer hur staden utvecklas? Både allmänhet och förtroendevalda bör få mer kunskap om det som snart ska klubbas. 

Förslaget i sin helhet samt alla handlingar i ärendet kan ses via länken e-tjänst

Problem med liggande förslag från stadsbyggnadskontoret om Henriksberg

 • Aktuellt förslag till detaljplan är ett alltför omfattande bebyggelseförslag och om det genomförs kommer det att totalt förvanska den omkringliggande miljön. 
 • Projektet har vuxit för varje nytt förslag, med större volym och högre byggnadshöjder. Efter granskning har förslaget endast justeras marginellt genom att vissa hus sänkts en våning. 
  2013:  175 lägenheter, ca 30 meter högt 
  2015:   200 lägenheter, högsta höjd 39,5 meter 
  2020:   310 lägenheter, högsta höjd 42,3 meter 
  2021:   240 lägenheter, högsta höjd 39 meter
 • En 5,5 meter hög stödmur avsedd för biltrafik avskärmar hela området till en ”Gated Community” och begränsar allmänhetens tillgång till strandpromenaden.
   
 • Strandpromenaden är på minsta stället 3,5 m bred och huset som planeras är 20 m högt, vilket ger negativ påverkan för allmänhetens tillgång till Mälaren och strandpromenaden.
   
 • Efter redovisningen för stadsbyggnadsnämnden i juni 2019 har stadsbyggnadskontoret helt ändrat förslaget. Det nya förslaget har inte visats för nämnden.  Vems intresse har styrt utformningen och den stora volymökningen? 
 • Trots särskilt yttrande av nämnden (juni 2019) om att nämnden vill se ett lågmält förslag och att projektet inte ska skalas upp har förslaget blivit ännu högre. 
   
 • Förslaget har gått ut på utställning över sommaren då inga facknämnder eller stadsdelsnämnden har några sammanträden. Inga förtroendevalda har möjlighet att se förslaget eller komma med invändningar.
 • Landskapsanalys saknas. De utredningar som rör natur och kulturmiljö har tagits fram av byggherren. Staden borde själva ta fram dessa utredningar oberoende av byggherren.
   
 • Just nu pågår en utflyttning från Stockholm då barnfamiljer inte har någonstans att flytta. Att då endast bygga små 1: or och 2: or är otidsenligt då de saknas större lägenheter och radhus i Hägersten.  

Lina Pennlert, Hägersten

✅  Prenumerera på Bättre stadsdels nyhetsbrev? Det gör du här👍  

Publicerad 08:00, 5 mars 2021
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
 1. Ny utställning på Färgfabriken: Beckers konstnärsstipendium 2021 till Youngjae Lih

  13 mars kl.11:00 - 30 maj kl.17:00
 2. Färgfabriken: Utställningen Jävla kritiker!

  13 mars kl.11:00 - 16 maj kl.17:00
 3. Liljeholmskajens Fototävling Årets bild 2021

  31 mars kl.08:00 - 30 april kl.23:30
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: