Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Därför är vi mycket kritiska till handläggningen av nya bostäder i Henriksberg

Synpunkter till Stockholms Stadsbyggnadskontor på förslag till detaljplan i Henriksberg, Hägersten,

DEBATT. I egenskap av sakägare har vi följande att anföra angående framlagt förslag till detaljplan, som är den tredje i ordningen med samma diarienummer (tidigare 2013 och 2015). Förra förslaget antogs av Stadsbyggnadsnämndens politiker utan att de hade fått en korrekt redovisning av de invändningar, som flera viktiga remissinstanser lämnat på förslaget. 

Byggnation enligt det förslaget hade påbörjats, om det inte varit för att Länsstyrelsens tillsynsenhet över Stiftelser hade misskött sin tillsyn. Länsstyrelsen stoppade projektet. Eftersom Länsstyrelsen fortsatt att strunta i sin tillsyn och stiftarnas intentioner, kunde stiftelsen sälja fastigheten (helt emot stiftarnas vilja) till SSM, ett sk byggutvecklingsbolag av lyxbostäder.

LÄS ÄVEN: “Henriksbergs industriområde påminner om en medeltida by”

2018 tog en ny stadsplanerare vid, som resulterat i detta förslag. Det tar precis som tidigare förslag ingen hänsyn till den unika miljön där Henriksberg ligger. Trots att flertalet remissinstanser påtalade den kraftiga överexploateringen redan i förra förslaget, tar inte stadsplaneraren någon hänsyn till detta i sitt nya förslag. Tvärtom, för varje gång har det blivit en ännu högre exploateringsgrad. 

Visserligen behålls ytterligare en av de skyddsvärda byggnaderna (av totalt fyra), men helheten är verkligen respektlös mot den befintliga miljön. Dessutom påvisar det nya förslaget, med vilken godtycklighet Stockholms stads Stadsbyggnadskontor arbetar. För fem år sedan var det hus som nu ska bevaras i så dåligt skick, att det behövde rivas. Efter ytterligare fem år av uteblivet underhåll går det nu plötsligt att bevara. Så varför kan inte också det fjärde huset behållas?

LÄS ÄVEN: Bilder: Här är nya Henriksberg – med 250 bostäder vid Mälaren

Det fjärde ursprungshuset innehåller nämligen en fungerande glashytta sedan ett 20-tal år och de fyra husen utgör en enhet, som påpekades av flera remissinstanser i förra omgången. Här finns alltså en verksam hantverksmiljö med glasblåsare, skulptörer och snickarverkstad. Var kan Stockholm stad visa upp något liknande?

Nej, istället ska den sammanhållande hantverksmiljön förstöras med två fyravåningshus med lyxlägenheter endast 10-15 meter från strandkanten. I vems intresse ligger det?

Stadsbyggnadskontoret bryter härmed mot två viktiga paragrafer i Plan- o Bygglagen: I Plan- och bygglagen 2 kap 6 § står: “bebyggelseområdets särskilda historia, kulturhistoria, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas”, Lag (2014:477).

LÄS ÄVEN: Ny liten park skapas vid Mälaren intill nya bostäder

Hela områdets karaktär kommer att försvinna med dessa höghus tätt inpå varandra och stranden. Varsamheten lyser med sin frånvaro. Varför? Om Strandskydd 4 kap 17 §: I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enl 7 kap miljöbalken för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.

Varför ska det anses väga tyngre att här bygga två fyravåningshus 10-15 meter från strandkanten än att värna strandskyddet? Husen borde väl åtminstone ligga 45-50 meter från stranden, precis som det senaste kommunala bygget, som byggts här längs stranden från Vinterviken till Klubbensborg, dvs Hägerstenshamnens skola.

Varför tar inte Stadsbyggnadskontoret till sig Länsstyrelsens påpekande i det förra förslaget: ”en storskalig bebyggelse förs ned till strandlinjen på ett sätt som bryter av mot angränsande miljön”? Har möjligen inte Stadsbyggnadskontoret hört talas om faran för nivåhöjning av Mälaren med anledning av klimatpåverkan?

Vidare struntar Stadsbyggnadskontoret helt i att värna den verksamhet som bedrivs på 4H-gården i Eolshäll och den omgivande miljön. Läget är unikt och här ges meningsfull fritidssysselsättning för många stadsbarn och ungdomar (framförallt flickor), men också för personer med funktionshinder.

En av byggnaderna som inte rivs i förslaget.

Samtliga partier i Stadsdelsnämnden, de politiker som verkligen känner till området, har villkorat byggprojektet med att 4H-gården får inte röras. Tydligen inget som berör stadsplaneraren. För man kan inte vara så naiv att man tror, att köpare av miljonlägenheter i längden tolererar hästlukt, flugor mm.

Precis som Länsstyrelsen tidigare påpekat: ”Sammantaget är materialet tämligen magert och otydligt”. Detta gäller många områden: trafikmiljö, vägar och parkeringsmöjligheter, tillgången till förskolor, skolor samt hänsyn till andra kommande storskaliga byggprojekt i Axelsberg.    

Varför ska det anses väga tyngre att här bygga två fyravåningshus 10-15 meter från strandkanten än att värna strandskyddet? undrar artikelförfattarna

Sammantaget är vi mycket kritiska till handläggningen av detta projekt. Kraven som ställs upp i PBL, kap 5 är inte uppfyllda. Stadsbyggnadskontoret har inte gjort den intresseavvägning som krävs enligt lagen. Vi anser, att byggherrens intresse har gynnats på ett otillbörligt sätt. 

Detta är ett helt nytt förslag till detaljplan trots samma diarienummer. Därför bör det sammankallas till ett nytt samrådsmöte och inte hänvisas till ett samrådsmöte för snart sex år sedan. Enligt 12 § ska samrådet syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bertil Norrhall, Ulla Myllyntausta, Hägersten

Bild: Fotomontage över bebyggelseförslag sett från Mälaren. Brunnberg & Forshed.

Publicerad 11:46, 28 augusti 2020
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. Ny utställning på Färgfabriken: Beckers konstnärsstipendium 2021 till Youngjae Lih

    13 mars kl.11:00 - 30 maj kl.17:00
  2. Färgfabriken: Utställningen Jävla kritiker!

    13 mars kl.11:00 - 16 maj kl.17:00
  3. Digital Konstrunda Midsommarkransen

    15 maj kl.10:45 - 31 maj kl.23:00
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: