Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Prioritera välfärden framför skattesänkning

DEBATT. Stockholm står under kommande år inför stora demografiska utmaningar. Samtidigt som vi blir fler äldre, med större vård- och omsorgsbehov, fortsätter antalet barn och unga att vara högt. Sammantaget innebär det att staden även kommande år behöver investera i en växande stad för att klara behoven inom exempelvis skola och omsorg.

I detta läge valde den borgerliga majoriteten i Stockholms stad att sänka skatten. En skattesänkning som de hävdade skulle finansieras av skattetillväxt och effektiviseringar. Eftersom skattetillväxt genom fler medborgare sällan kommer utan ökande behov (som ska betalas med just den skattetillväxten) tvingas nu de flesta verksamheter till långtgående, vad som kallas, effektiviseringskrav. För många verksamheter är budgeten lägre för år 2019 än vad de reella kostnaderna var under år 2018, samtidigt som priser, löner och behov ökat. Det är lätt att se att sparkraven gått långt utöver det som är att förvänta sig av effektiviseringar. Det leder nu därför till kvalitativa försämringar i många av de verksamheter som betyder mest för stockholmarna. Samtidigt försöker nämnderna leva upp till mål helt utan motsvarande finansiering vilket leder till att de inte klarar att skära ner i den takt som en finansierad budget skulle ha krävt.


Att utvecklingen nu därför är problematisk understryks av stadsledningskontoret som i sin månatliga ekonomiska rapport till kommunstyrelsens ekonomiutskott konstaterar att inledningen på år 2019 inte varit hållbar.

Kontoret skriver bland annat: Skatter och generella statsbidrag m.m. baseras på senast kända prognos. Ökningen beräknas till 1,9 procent jämfört med samma period 2018. Skatteintäkternas begränsade ökning beror av lägre utdebitering 2019 och en beräknad negativ slutavräkning. I jämförelse med nettokostnadsutvecklingen på 4,4 procent ökar skatterna i långsammare takt, en skillnad som inte är hållbar på lång sikt.

Sett till hela finansieringen är situationen än värre eftersom denna bara ökar med 1,1 procent samtidigt som kostnaderna ökar med 4,4 procent.

Bakgrunden till de stigande kostnaderna är i grunden en demografisk utmaning med fler äldre och fler barn i skola och förskola som kräver stora investeringar i en växande stad. Dessa tar sig uttryck i både behov av lokaler och ökande krav på kompetensförsörjning. Samtidigt försvagas finansieringen till följd av det politiska beslutet om lägre utdebitering. Tydligast blir detta om man jämför stadsledningskontorets sammanställning av ekonomin för årets två första månader i motsvarande ärende från år 2018. Då ökade finansieringen mellan januari/februari 2018 jämfört med januari/februari 2017 med 4,8 procent medan nettokostnaderna bara steg med 2,2 procent. Motsvarande period i år 2019 uppvisar alltså ökande kostnader om 4,4 procent, men bara en finansieringsökning om 1,1 procent.


Även i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd framgår denna underbalansering med all önskvärd tydlighet när det gäller utvecklingsarbetet inom ramen för Handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggare. Enheterna har identifierat utvecklingsbehov och arbetar med insatser på olika nivåer. Förvaltningen skriver att det är en stor utmaning att klara förbättringar inom ordinarie budgetanslag vad gäller arbetsbelastning, tillgång till bra kontorsarbetsplatser, tätt chefsstöd och administrativt stöd.

Både inom barn-och ungdomsvården och inom missbruksområdet har förvaltningen en stor ekonomisk utmaning i att kunna möta de kvalitetskrav som ställs på verksamheterna och samtidigt klara uppdragen inom given budgetram.

Här är kostnaderna för en hemlöshet med långa placeringar på stödboenden en central fråga.

De långa kötiderna för en hyresrätt påverkar socialtjänstens arbete då det finns en risk för att den enskilde blir kvar i en mindre självständig boendeform längre än nödvändigt samtidigt som socialtjänsten har höga kostnader för en insats som inte motiveras av ett stödbehov längre än nödvändigt.


Ökade behov av hemtjänstinsatser och vård- och omsorgsboende med inriktning demens innebär ökade kostnader för äldreomsorgen. Tomgångskostnader för lediga lägenheter på vård- och omsorgsboende och servicehusen påverkar ekonomin negativt.

När det gäller personer med funktionsnedsättning skriver förvaltningen att nybyggnation och därmed inflyttning av personer med denna problematik till stadsdelen medför ökade kringkostnader till exempel för handläggning och turbundna resor som inte kompenseras i dagens ersättningssystem.

En eventuell ny LSS-lagstiftning kan innebära att fler ärenden övergår från Försäkringskassan till kommunen. Förvaltningen bedömer att verksamheten även fortsättningsvis kommer att vara svår att driva inom givna ekonomiska ramar utifrån de ersättningssystem som gäller.


Behoven är stora, framför allt inom äldreomsorg och social omsorg och redan i början av året flaggar förvaltningen för risken för kommande underskott.

Det är uppenbart att den blågröna kommunledningen borde prioritera välfärden framför en till stora delar ofinansierad skattesänkning och därför ompröva beslutet för att möjliggöra för verksamheterna att ge medborgarna bra service.

En grund för detta är ändrade planeringsramar för åren 2020 till 2022.

Eva Fagerhem mfl (S)

Detta är Socialdemokraternas i Hägersten-Liljeholmens synpunkter till Underlag för budget 2020 för Stockholms stad. Läs hela svaret från stadsdelsnämnden här

Publicerad 13:53, 25 april 2019
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vad tycker du om den nya gråa färgen på höghuset i Axelsberg?

View Results

Publicerad 21:50, 3 januari 2020
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:casino utan licens
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:alla-casinon-2020
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: