Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

5 platser där nya strandbad kan anläggas

Badvattnet vid Stockholms officiella strandbad håller god kvalitet. Det visar de vattenprover som miljöförvaltningen gjort under sommaren. De tre strandbaden i Hägersten-Älvsjö, Trekanten, Långsjön och Örnberget som är med i provtagningen får alla godkänt.

LÄS ÄVEN: Förslag: Pandemin fortsätter – hög tid att ordna fler badplatser här

Förra året fick exploateringsnämnden i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och idrottsnämnden och berörda stadsdelsnämnder upprätta en handlingsplan för fler nya offentliga strandbad i staden. Även i 2020 års budget har detta uppdrag vidhållits, inklusive att underlätta för fler bastuflottar på stadens vatten.

– Förvaltningen ser positivt på att fler badplatser etableras i Stockholm. Detta bidrar till att öka rekreationsmöjligheterna för stadens invånare och besökare, skriver miljöförvaltningen i underlag till kommande möte med miljönämnden.

LÄS ÄVEN: Förslag: Här kan 13 nya badbryggor byggas

Utöver de platser som utreds sedan tidigare har två nya platser föreslagits som kommande strandbad: Vinterviken och Hornbergs strand på Kungsholmen.

– För dessa två platser är denna sommar den första säsong då provtagning sker. För att kunna bedöma badvattenkvalitet ur hygienisk synpunkt behöver förvaltningen en provtagningsserie om två år. 

5 platser i Stockholm där nya strandbad kan etableras, och som miljöförvaltningen kommenterar så här:

1. Herrängens brygga. Den föreslagna platsen ligger på västra sidan av Långsjön. En befintlig brygga inbjuder till bad. Platsen består av en stor gräsyta där besökare kan vistas med barn. Avsikten med att anlägga ett nytt strandbad inom stadsdelen är att avlasta Långsjöbadet som i dagsläget är mycket frekvent besökt. Resultatet av de badvattenprover som tagits under årets badsäsong visar något sämre badvattenkvalitet, med tre otjänliga prover, jämfört med 2019 då det inte var några otjänliga prover. Förvaltningen ser dock inte några hinder för att anlägga ett allmänt strandbad på denna plats. 

2.Marievik. Området är under exploatering och utgör en urban miljö där bostäder och verksamheter växer fram. Inom en snar framtid finns planer på att förändra Marievik i ännu större utsträckning. Området med kontorsbyggnader som ligger i riktning mot Liljeholmsbron ska delvis bli bostadsområde. Under årets badsäsong visade provresultaten fortsatt godkänt resultat och inga prover var otjänliga. Förvaltningen bedömer att platsen lämpar sig för etablering av allmänt strandbad. 

LÄS ÄVEN: Fler badbryggor på gång i Mälaren

3.Kyrkhamn. Kyrkhamn är en del av friluftsområdet i västra Hässelby. Årets provtagning, med två otjänliga prover, visar ett sämre resultat än 2019 men utifrån provtagningsresultaten bedömer förvaltningen att badvattnets kvalitet ändå uppfyller kraven. Däremot behöver insatser göras för att uppfylla kraven på tillgänglighet. 

4.Vinterviken. Vinterviken är ett mycket uppskattat område för rekreation och i år avslutades den marksanering och sedimentsanering som utförts i området. Stadsdelsförvaltningen har förberett för ett strandbad i Vinterviken och miljöförvaltningen har därför tagit vattenprover under sommaren. Provtagningsresultat visar en del avvikande provsvar men eftersom prover hittills bara tagits under en badsäsong, kan förvaltningen ännu inte göra en bedömning av badvattnets kvalitet. 

LÄS ÄVEN: Medborgarförslag: “Bygg fler bryggor vid Trekanten”

5.Hornsbergs strand. Hornsbergs strand ligger i stadsdelen Hornsberg på Kungsholmen. Platsen ligger i en mycket urbaniserad miljö och kan eventuellt etableras som bryggbad. Förvaltningen hade redan för några år sedan i uppdrag att utreda en strandbadsetablering i denna stadsdel. På grund av klagomål från boende i området på ordningsstörningar fullföljdes inte projektet. I sommar har förvaltningen åter tagit vattenprover inför en möjlig framtida etablering. Två av proverna visar tjänligt med anmärkning och fyra är tjänliga men eftersom provtagningen hittills bara omfattar en badsäsong, kan förvaltningen ännu inte göra en bedömning av badvattnets kvalitet på denna plats. 

Årstadal har däremot även under årets badsäsong kontinuerlig visat avvikande badvattenprover och är i dagsläget inte en plats som miljöförvaltningen kan rekommendera som lämplig för ett strandbad.

Publicerad 14:00, 10 november 2020
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. Färgfabriken: Symbiosis – en mångfacetterad utställning och plats för möten, workshops och samtal

    10 september kl.09:36 - 28 november kl.17:00
  2. Utställning på Färgfabriken: Goodbye limb, hello limb!

    18 september kl.13:00 - 17 oktober kl.17:00
  3. Vippans klädbytardagar i Fruängen (hösten -21)

    24 september kl.09:00 - 26 september kl.16:00
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: