Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Klart med 55 nya bostäder på Stjernströms väg

Det blir ett 50-tal nya lägenheter och en förskola på Stjernströms väg i Axelsberg. Protesterna mot bygget på gav ingen eller väldigt liten effekt.

Cirka 80 sakägare och övriga boenden har haft synpunkter på förslaget. Man tycker att förslaget påverkar befintliga bostäder negativt, att natur- och rekreationsområden förstörs, att arkitekturen inte passar in samt att trafiksäkerheten försämras.

Stadsbyggnadskontoret har bemött dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande och efter granskningen har små ändringar gjorts i planhandlingarna.
– Ändringarna bedöms inte ha något allmänt intresse, skriver stadsdelskontoret.

Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 55 bostäder fördelat på två flerbostadshus, i huvudsak i tre till fyra våningar, samt en friliggande förskola med sex avdelningar.

Stadsbyggnadskontoret skriver att i jämförelse med dagens situation bedöms planförslaget sammantaget bli positivt för barn.

– Trafiksäkerheten för gångtrafikanter ökar, en lekplats kommer anläggas, tillgängligheten till naturområdet säkras och förbättras och en ny förskola ska uppföras, skriver kontoret.

En del av den grönyta som idag kan användas för spontanlek bebyggs dock.

I skogsområdet ska den lilla bollplanen rustas upp och kompletteras med en lekplats.
– Från Stjernströms väg till naturmarken öster om den nya bebyggelsen ska en ny parkväg anläggas. Skogen ska gallras och parkbänkar ska placeras ut på attraktiva platser längs parkvägen, skriver kontoret.

 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i ärendet på förra mötet.

Text: Mats Falck

Läs mer:
Staden säljer marken vid Stjernströms väg

Publicerad 16:45, 10 februari 2015
Annons:
Annons:

Nyheter

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

I veckan frågade Bättre stadsdels reportrar folk i Fruängens centrum: Vad vill du läsa om i din digitala lokaltidning?

Torsten, Skåne 
– Jag vill läsa om utvecklingen av området, ombyggnationer. Vad som händer, vad som är på gång och sådant. 

Hasse, Fredshäll
Jag vill läsa lite om idrott i lokalområdet, de lokala lagen. Men också vad som händer runtomkring, med miljön, ombyggnationer och dylikt. Där jag bor ska de till exempel eventuellt flytta på en fotbollsplan. Sådant vill jag läsa om. 

Christina, Värmland
– Jag vill veta vad som händer i närområdet. Allt från olika typer av evenemang till info från stadsdelen eller kommunen. Intervjuer med lokala krögare, butiksägare är också intressant.

Linnea, Fruängen 
– Ungdomsidrott skulle vara kul, då jag är aktiv. Så man visar vad vi gör! Men såklart vad som händer och kommer hända i området också!

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Prenumerera gärna. Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack! 

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Här finns Bättre stadsdels nyhetsbrev 

Publicerad 16:15, 9 maj 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: