Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Lokalpolitiker går samman och tar strid för minigolfen

Efter att Bättre stadsdel uppmärksammat att minigolfen på Personnevägen kan att få kraftigt höjd hyresavgift och därmed riskerar att tvingas lämna platsen var det många som reagerade kraftigt. Både boende och politiker. 

Abit Dundar (L) vice ordförande Hägersten Liljeholmens stadsdelsnämnd, gruppledare i exploateringsnämnden i Stockholm uppmanade förvaltningen att ta kontakt med trafikkontoret för att hitta en lösning som möjliggöra för bangolfen på Personnevägen att fortsätta sin verksamhet.

– Att chockhöja hyrorna till ideella verksamheter som bidrar med ett kultur-, och rekreationsvärde riskerar att utplåna många uppskattade möjligheter till fritidsaktiviteter. Vi vill rädda bangolfen på Personnevägen, skriv Abit.

Nu har stadsdelsnämnden i Hägersten-Liljeholmen via Linda Palo avdelningschef på avdelningen för samhällsplanering på stadsdelsförvaltningen skickat en skrivelse till trafiknämnden där stadsdelsnämnden bestrider höjningen av markupplåtelseavgiften.
I skrivelsen uppmanas trafiknämnden att se över beslutet:

“Värna föreningslivets plats i det offentliga rummet
Hägersten Liljeholmens stadsdelsnämnd har uppdragit åt förvaltningen att tillskriva trafiknämnden om att tydliggöra vikten av att inte ta ut oskäliga markhyror som leder till att små, ideella verksamheter tvingas upphöra. Ett rikt och utvecklat föreningsliv är en viktig komponent för att skapa en levande stad där alla känner sig välkomna och trygga. Hägersten-Liljeholmen har idag många engagerade invånare som är aktiva i lokala föreningar och nätverk, något som stadsdelsnämnden skattar högt. För att det ska vara möjligt för föreningar att etablera sig och leva vidare måste det finnas förutsättningar att bedriva en icke-vinstdrivande verksamhet.

Hägersten-Liljeholmen är ett stadsdelsområde som växer mycket snabbt och det är särskilt viktigt att värna om föreningslivet när befolkningsmängden ökar, eftersom de har en central roll i den lokala demokratin. I Mellanbergsparken på Personnevägen i Hägersten har det legat en bangolfanläggning sedan 1967. Anläggningen drivs av Stockholms bangolfklubb, en ideell förening som bildades 1941, med syfte att framhäva sporten. Nu hotas Hägerstens bangolf av nedläggning efter en höjning av markupplåtelseavgiften från 9 000 kronor om året till 155 000 kronor om året. Det är en avgift som klubben inte har råd att betala och höjningen medför att de tvingas bort från platsen.

Bangolfen är en uppskattad och välbesökt plats i Hägersten, dit människor åker långväga ifrån. Stadsdelsnämnden vill bestrida höjningen av markupplåtelseavgift och uppmanar trafiknämnden att se över beslutet.

Vi vill att Stockholms stad främjar och underlättar för liknande verksamheter att finnas i våra parker och grönområden. Särskilt gäller det ideella föreningar, där människor lägger ner sin tid och energi på att erbjuda medborgarna aktiviteter som annars skulle saknas. Kulturens och spontanidrottens plats i staden måste värnas.”

Publicerad 16:13, 20 oktober 2017
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: