Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

liljeholmen skiss

Efter massiv kritik: Nya Liljeholmen centrum ritas om

Massiv kritik från privatpersoner och organisationer gör att stadens förslag att bygga ut Liljeholmens centrum bantas rejält. Det framgår av sammanställningen som stadsbyggnadskontoret gjort av det samråd som genomfördes tidigare i år.

– Kontoret kan konstatera att flera remissinstanser och yttranden från privatpersoner är kritiska till omfattningen av tillkommande exploatering som planförslaget medger, skriver stadsbyggnadskontoret och fortsätter:

– En omarbetning av förslaget, med justering av exploateringsgraden bedöms därför vara nödvändig. 

Kontoret föreslår därför att strukturen på förslaget behålls men att flera av de föreslagna höga husen sänks rejält.

– Sänkningen behöver vara som störst närmast Liljeholmstorget och Trekantsparken.

Det handlar dels om husen närmast torget men också bostadshusen som föreslås intill Trekantsparken. Det ena föreslogs uppföras i tio våningar och det andra, närmast Nybohov, i 16 våningar. Husen ska utformas ”mycket lägre”. Hur mycket det är kan stadsbyggnadskontoret inte svara på idag. Dessutom ska det utredas om det tiovåningshuset ska utgå ur planförslaget.

Med lägre hus minskas med byggytan med 15-30 procent. 

– Antalet bostäder minskar från cirka 150 till 50-100 beroende på om det ena bostadshuset utgår helt, skriver kontoret.

LÄS ÄVEN: Debatt: Dessa delar i förslaget av nya Liljeholmen C måste ändras

Planförslaget var ute på samråd under februari och mars i år och så 155 yttranden in. Av dessa var 19 från remissinstanser som hade synpunkter på byggnadsvolymer, kulturmiljö, markföroreningar samt. dagvatten/skyfall. Resten, 138 yttranden, lämnades in av privatpersoner under samrådet. Dessa berör främst arkitektur och byggnadshöjder för ny bebyggelse samt anpassning till befintlig kulturmiljö i relation till framför allt Nybohovsberget och Trekantssjön, samt arkitektur och Trekantsparkens utformning. 

Kontorets bedömning är att de inkomna synpunkterna kan hanteras och till stor del tillmötesgås i det fortsatta arbetet. 

– Efter samrådet har främst byggnadsvolymerna och dess skuggverkan studerats vidare med avseende på att hitta lösningar där exploateringsgraden minskas samtidigt som projektets syften uppnås. Kontoret föreslår att planförslaget revideras med ca 15 -20 procents minskning av exploateringsgraden jämfört med samrådsförslaget, står det i tjänsteutlåtandet.

LÄS ÄVEN: Debatt: Så här måste nya Liljeholmen C anpassas till barn och ungdomar

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt sammanställningen av synpunkterna från samrådet. Nu ska ett slutligt planförslag upprättas och ställs ut för granskning.

Citycon äger Liljeholmen galleria.

– Det är verkligen glädjande att så många, framför allt privatpersoner, har engagerat sig och valt att yttra sig i den här delen av processen. Det lyfter hela utvecklingen och gör den ännu bättre. Vissa volymer blir mindre, men det betyder samtidigt att vissa ytor får bättre kvaliteter. Nu jobbar vi vidare mer på detaljnivå och tittar på innehåll – vilka verksamheter som ska finnas var – samt på projektets klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhet, säger Veronica Palmgren, utvecklingsdirektör på Citycon.

Liljeholmen centrum skiss

LÄS ÄVEN: Nya Liljeholmens C kan få biograf och bibliotek

Preliminär tidplan ny detaljplan Liljehomen centrum:
-Ställningstagande efter samråd (SBN) Sept 2021 
-Granskning Maj 2022 
-Godkännande (SBN) Dec 2022 
-Antagande i kommunfullmäktige Feb 2023

Bild: Planförslaget sett mot sydväst Bildkälla: tmrw.se

Fler lokala nyheter i Hägersten-Älvsjö? Prenumerera på Bättre stadsdel (200kr/år)

Publicerad 15:52, 22 oktober 2021
  • Kommentera
Annons:
Annons:

Nyheter

PRENUMERERA

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

Nya siffror från Folktandvården Stockholm visar att snusandet ökar kraftigt. Ökningen äger främst rum bland yngre kvinnor. Det vita snuset lockar.

Idag snusar 17 procent av alla kvinnor i åldersgruppen 15-30 år i Stockholms län. I slutet av nästa år spås fler kvinnor än män snusa i denna åldersgrupp.

Välkommen att prenumerera på Bättre stadsdel – här

Bättre stadsdel frågade några kvinnor: Snusar du? Varför? Varför inte?

Violetta Chyrk
– Nej, men jag röker. Jag provade att snusa vitt snus en gång men det var väldigt starkt, det kändes som att jag skulle svimma. Jag vågar inte testa mer.  

Birgitta Gugg och Natalie Walk Gugg

– Nej, det gör vi inte. Vi har inget med tobak eller nikotin att göra. Det verkar som många elever snusar. Det kan vara på grund av att det är enklare att göra det än att röka under skoltid.

Maria Söderlund
– Nej, det gör jag inte och jag har aldrig gjort det.

LÄS ÄVEN: Dagens fråga: Ska du rösta i EU-valet?

Klara
– Ja, det gör jag. Jag snusar vitt snus, eftersom det kan vara mindre skadligt än de andra alternativen.

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Prenumerera gärna. Välkommen att prenumerera här.

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 15:30, 5 juni 2024
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:BÄTTRESTADSDEL
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:alla-casinon-2020
Annons:
Annons:Casinostugan
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: