Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Förtätning pågår: Ytterligare en villa rivs i Mälarhöjden – grannar flyttar

På Sankt Mickelsgatan i Mälarhöjden har stadsbyggnadsnämnden gett grönt ljus till att riva en villa. Det betyder att fastighetsägaren kan sätta igång med bygga ett flerbostadshus med tio lägenheter.

Den tidigare villaägaren – som själv är mäklare – köpte den lilla, vitputsade 1920-talsvillan år 2015 för drygt sju miljoner kronor. Villan, som uppges vara i gott skick, har sedan dess fungerat som bostad.

I juli 2020 lämnades en ansökan om rivnings- och bygglov in till stadsbyggnadskontoret med ritningar på flerbostadshuset. Stadsbyggnadskontoret sa först nej till projektet, men efter justeringar i utformandet av det nya huset röstades ärendet igenom den 11 mars 2021 av politikerna i stadsbyggnadsnämnden: Joakim Larsson (M), Björn Ljung (L), Cecilia Obermüller (MP), Fredrik Lindstål (C), Mikael Valier (KD), Jan Valeskog (S) och Sara Stenudd (V).

Sverigedemokraterna (SD) reserverade sig mot beslutet.

Enligt grannarna i kvarteret runt omkring kom beskedet om beviljat bygglov “som en blixt från en klar himmel”. Flera har uppgivit att de anser att bristerna i information kring byggplanerna och besluten varit stora. Ett tjugotal grannar har också överklagatbeslutet till länsstyrelsen.

– Den planerade byggnaden är väldigt stor, den blir nästan grotesk i proportionerna jämfört med andra hus i området, säger Kenneth Stefansson, en av grannarna.

LÄS ÄVEN: Så fixar de sin trädgårdsdröm i Mälarhöjden – tillsammans med andra

Grannarna anser att beviljandet av bygglovet framstår som en kortsiktig åtgärd, även om de förstår att det finns ett högt politiskt tryck på att bygga ytterligare bostäder. De skriver i sitt överklagande att om rivning och nybyggnad står sig kommer området snart att förlora sin karaktär. Den skada som görs nu kommer inte kunna återställas.

Grannarna upplever att byggfirmor knackar dörr och erbjuder generösa priser för fastigheterna i syfte att sedan exploatera marken så långt detaljplanen medger. 

“Privatpersonen kan inte alltid motstå och prioriterar sin egen vinning framför områdets karaktär och kvarvarande boende, och lämnar ändå boendet, skriver grannarna och fortsätter:

”Husen kommer inte ens ut på marknaden. Så har även skett i detta fall. Samtalen med grannar om försäljning och bygglov har inte ägt rum alls, utan vi fick redan på det genom underrättelsen trots att denna process pågått i över ett år.

Grannarna skriver att den uppkomna situationen beror på att stadsbyggnadsnämnden är skyldig att följa sin egen praxis och iaktta likabehandling.

”Säljare och byggbolag ser till kortsiktig avkastning och inte allmänhet, område eller boende. Det är därför mycket viktigt att beslutande myndigheter gör det, skriver de.

LÄS ÄVEN: Samråd i Aspudden: Tre villor rivs – 70 lägenheter byggs

Villan med tomt köptes av Sollentuna Strand Mälarhöjden Fastighet AB, som har koppling till  Strand Fastigheter  och som i sin tur har affärsidén att utveckla fastigheter i attraktiva områden.

Enligt den tidigare villaägaren skrevs köpekontrakt redan början av mars 2020, men enligt offentliga uppgifter ägde ägarskiftet rum den 29 juni 2021. 

Säljaren, som alltså själv är en framgångsrik mäklare och driver en mäklarfirma, har som uppdrag att sälja fastigheter åt Strand Fastigheter. Men han vill inte svara på några frågor från Bättre stadsdel om transaktionen på Sankt Mickelsgatan. Han skriver i ett mejl till redaktionen:

”Jag vill att ni respekterar att varken mitt namn eller firmanamn INTE förekommer i er artikel då jag endast agerat som säljare av en fastighet”. 

✅ Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Köpeskillingen var 13,5 miljoner kronor för den knappt 1 000 kvadratmeter stora tomten och den 85 kvadratmeter stora villan. Det gör ett kvadratmeterpris på 159 000 kronor.

Enligt lokal mäklare som Bättre stadsdel talat med är försäljningspriset cirka ett par miljoner över jämfört med om villan hade sålts på Hemnet.

– Ju större tomt, desto mer attraktiv för byggbolagen, dessutom är hörntomter särskilt attraktiva att bygga på, säger mäklaren, som har god kännedom om området, ser flera aktiva byggbolag i Mälarhöjden som köper, river och bygger. Det kan vara svårt för säljarna att stå emot attraktiva erbjudanden.

– Men många villaägare är väldigt tydliga med att de inte vill sälja till byggbolag. De vill behålla en bra relation till grannar och att området fortsätter att vara villastad, säger mäklaren.

Den föreslagna byggnaden på Sankt Mickelsgatan innehåller tio etagelägenheter på cirka 50 kvadratmeter vardera. De i bottenplan har sovrum i källaren och de på andra våningen har sovrum på vinden. Med ett marknadspris på cirka 60 000 kronor per kvadratmeter blir lägenheterna tillsammans värda cirka 30 miljoner kronor.

Skiss på hur det nya flerbostadshuset ska se ut

För knappt en månad sedan, i slutet av augusti, kom beskedet från länsstyrelsen att man avslår grannarnas överklagan – på alla punkter.

Kenneth Stefansson är en av grannarna till den aktuella fastigheten. 

– Detta är förödande på många sätt, dels har det en stor inverkan på oss närboende, dels även på lokalsamhället i stort, säger Kenneth Stefansson.

Grannarna betonar att om detta bygge blir av ger det en ännu tydligare signal till andra fastighetsägare att det är okej att riva sina villor och istället bygga lägenheter. Eftersom det är finns relativt få villaområden i Stockholm menar Kenneth Stefansson att det är viktigt att bevara områdets särart.

– Det är redan brist på villor nära stan och det lär inte anläggas fler villaområden nära stan. Om planerad rivning och nybyggnad står sig, kommer området snart att helt förlora sin karaktär av villabebyggelse, säger Kenneth Stefansson som nu planerar för att flytta om bygget går igenom. 

– Just nu tittar jag på hus på Värmdö, säger han.

Mikael Andersson Ståhl är biträdande bygglovschef på stadsbyggnadskontoret.

När är det  tillåtet att riva en villa och när är det inte det?
– Det som prövas vid rivning är om byggnadens bevarandevärde är så pass högt att en rivning bör nekas eller ej. I prövningen ingår en prövning av byggnadens skick, kostnad av att renovera byggnaden i relation till kostnaden att riva och bygga nytt. Det är några av de aspekter som prövas vid en rivningslovsansökan och som vägs samman i ett bifall eller avslag.

Vad gäller den aktuella villan på Sankt Mickelsgatan bedöms den vara av positiv betydelse för stadsbilden – den är gulklassad.

– Men den bedöms inte vara av sådant historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde att den ska bevaras och rivningslov ska nekas, enligt stadsbyggnadskontoret

Ett liknande projekt med rivning av villa och nybygge av flerbostadshus några hundra meter längre bort på Sankt Mickelsgatan stoppades efter överklagan?
– Det stämmer, projektet stoppades då överinstansen ansåg att nya byggnaden hade en våning för mycket, säger Mikael Andersson Ståhl.

Nu har en ny bygglovsansökan lämnats in för den fastigheten.

Känslan är att man ger bygglov för sådana här projekt i vissa kvarter men inte i andra – i samma område Mälarhöjden. För en lekman känns det godtyckligt. Vad gäller? Är detaljplanen utformad olika – i samma område – beroende på vilket kvarter som är aktuellt?
– Det kan finnas skillnader i detaljplan som påverkar utfallet i stort för projekten och det kan vara olika i samma kvarter. Om så är fallet just i Mälarhöjden kan vi inte svara på nu, utan enklast är i så fall att titta i bygg- och plantjänsten där man kan se gällande planer. Majoriteten av fallen – där ett hus rivs och ersätts av ny byggnad – är det inte detaljplanen som avgör om rivning får ske eller ej. Däremot påverkar såklart detaljplanen vad man får bygga sedan efter rivningen är genomförd. För själva rivningen handlar det i första hand byggnadens bevarandevärde.

Hur ser trenden ut? Hur många villor har rivits där istället lägenheter byggts?
– Vi för inte statistik över detta, men det går att ta del av alla beslut i bygg- och plantjänsten. Alla huvudbyggnader som rivs fattas beslut av stadsbyggnadsnämnden, så man kan ta del av nämndprotokollen för att där se vilka rivningar de har beviljat, säger Mikael Andersson Ståhl.

Stockholms stad har nyligen tagit fram en ny strategi som syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden ska även bidra till en ökad förutsägbarhet för fastighetsägare och byggaktörer.

– Det har varit fritt fram, otroligt svårt för staden att säga nej. Men med den nya strategin tror jag att vi kan få stopp på exploatering som förändrar ett områdes kulturhistoriska karaktär, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) till Dagens Nyheter.

Den nya strategin säger bland annat att ny bebyggelse, ändringar och tillägg i befintliga miljöer ska utföras omsorgsfullt, med konsekventa karaktärsdrag och genomarbetade detaljer grundade på en gedigen analys.

Gamla Enskede och Olovslund i Bromma är sådana områden som är utpekade som riksintressen för kulturmiljövården.

Frågetecken kvarstår dock i villa- och trädgårdsstäder som inte har högst kulturvärden, som till exempel i Mälarhöjden, Herrängen, Långsjö, Långbro. Även här kan strategin tillämpas men restriktionerna blir inte lika entydiga. Här kan det till exempel finnas detaljplaner som har generösa byggrätter samtidigt som området inte bedöms vara en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Strategin gäller inte heller i områden med bra kollektivtrafiklägen, som Älvsjö centrum och Aspudden. Där ska exploatering och nybyggnation kunna fortsätta.

En variant på förtätning av villaområde går att hitta på Hägerstensvägen intill Krausparken i centrala Mälarhöjden. Som Bättre stadsdel rapporterat om tidigare har några privatpersoner där gått samman och köpt en villa och ombildat den till bostadsrättsförening för sex hushåll. På tomten står nu tre mindre hus i samma storlek. En annan skillnad är att man där sparar trädgården i så stor utsträckning som möjligt.

Grannarna på Sankt Mickelsgatan planerar nu att överklaga länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. De menar att den planerade byggnadens utformning, längd, höjd, antal dörrar, fönster och takfönster samt inredd vind ger intryck av ett 3-4-våningshus.

– Detta i kombination med att den gamla trädgården tas bort och till stora delar ersätts av hårdgjord yta som byggyta och parkeringsplatser ger bygglovet inte en god helhetsverkan utan påverkar avsevärt befintlig landskaps- och områdesbild, säger grannarna.

Fler lokala nyheter i Hägersten-Älvsjö? Prenumerera på Bättre stadsdel (20kr/mån elller 200kr/år)

Publicerad 17:35, 14 september 2021
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: