Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Snart byggstart för nya stora skolan

Hösten 2020 ska den nya skolan i Midsommarkransen vara klar. Stadsbyggnadsnämnden klubbar detaljplanen nästa vecka.

Som Bättre stadsdel tidigare berättat ska skolan vid gamla brandstationen rymma 900 elever. Det blir fyra klasser i varje årskurs, från förskoleklass till sexan, samt grundsärskola. Skolan kan göras om till en F-9-skola.

skola midsommarkaransen

I Program för Aspudden-Midsommarkransen från 2013 poängterades att vissa byggnader bör bevaras. Vagnhallen och administrationsbyggnaden sparas i det förslag som nu presenteras. Övriga byggnader rivs.

– I den sammanvägda bedömningen av planens konsekvenser bedöms behovet av skola väga tyngre än intressen så som kulturmiljö, park och stadsbild. Skolan tillåts därför utformas med en avvikande volym, rivning av delar av brandstationen medges, parkmark tas i anspråk och några befintliga träd tas bort, skriver stadsbyggnadskontoret i underlag till stadsbyggnadsnämnden.

skola midsommarkransen

För ett par år sedan sa staden att skolan kunde vara klar cirka fem år efter att planen antagits. Nu säger säger man alltså skolstart hösten 2020.

Efter det samråd som skedde under 2015 ska nu alltså en ny detaljplanen godkännas.

Planen innehåller även ett flerbostadshus mitt emot skolan med 50 lägenheter. Dessutom trafikförbättringar och bättre trafiksäkerhet för gående och cyklister mellan Aspudden och Midsommarkransen samt mellan parkerna Svandammsparken, Enbacken och Julikullen.

bostäder kransen

Planen ska också skapa förutsättningar för samnyttjande mellan skolgård och park så att det är enkelt att röra sig mellan dem.

Marken inom skolfastigheten är förorenad och kan behöva saneras ner till två meters djup.

– Markprover har visat på att framför allt de idag asfalterade ytorna inom området innehåller höga halter av miljöförstörande ämnen. De förorenade områdena måste saneras och det uppskattas bli dyrt då det rör sig om stora massor, skriver exploateringskontoret i ett underlag till exploateringsnämnden.

skola kransen

Inom området finns dessutom stora ledningar som måste flyttas. Det kommer också att innebära omfattande arbete och således kosta mycket, enligt kontoret.

Skolan beräknas kosta 340 miljoner kronor.

Inflyttning i bostäderna planeras till 2019.

Bilder: Stockholms stad

Publicerad 14:01, 13 september 2016
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: