Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Annons:

Hur organisationsnummer fungerar

STARTA-ENSKILDFIRMA.SEI 1975 införde Sverige organisationsnummer. Detta är ett system för identifiering av en juridisk person, alltså en kommun, ett aktiebolag, handelsbolag, myndighet, stiftelse, trossamfund, ekonomisk eller ideell förening för att nämna några.

Under skal vi gå genom hur organisationsnummer fungerar för dig som tänker starta företag.

Där som man har en enskild firma blir ens organisationsnummer det samma som ens personnummer, och man är därmed att anse för en juridisk person.

Organisationsnummret används i huvudsak i kontakt med olika myndigheter som skatteverket, bolagsverket och liknande instanser.

I likhet med ett personnummer har ett organisationsnummer 10 siffror, och är byggt upp så att den sista siffran är en kontrollsiffra som byggs upp av dom föregående nio.

Den första siffran i organisationsnumret benämns “Gruppnummer” och anger vilken bolagsform eller annan juridisk form som den juridiska personen grupperas under. Nedanstående gruppnummer kan förekomma:

 • 1 – Dödsbon.
 • 2 – Stat, landsting, kommuner, församlingar
 • 3 – Utländska företag som bedriver näringsverksamhet eller äger fastigheter i Sverige
 • 5 – Aktiebolag.
 • 7 – Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, och   samfällighetsföreningar
 • 8 – Ideella föreningar och stiftelser. 
 • 9 – Handelsbolag och kommanditbolag.

Et organisationsnummer tilldelas när man startar ett företag av den myndighet som registrerar företaget. 

Oftast är detta bolagsverket, men också skatteverket, kammarkollegiet och lantmäteriet gör detta.

Bland annat är ett organisationsnummer obligatoriskt om en juridisk person skall kunna ingå bindande avtal.

Skatteverket har tillsynen över tilldelningen av organisationsnummer, och för ett centralt register över samtliga tilldelade organisationsnummer i hela landet.

Organisationsnummer utanför Sverige

Även om organisationsnummer omtalas som en svensk företeelse kan man hitta motsvarande ordningar i andra länder. 

Det används bland annat för att kunna hantera skatter som organisationer ska betala och överlag för kommunikation mellan företag och myndigheter i olika ärenden.

I till exempel Tyskland har man värken personnummer eller organisationsnummer, men et så kallat Steuernummer (skattenummer) på alla landets personer och organisationer. 

Skall man bedriva försäljning till andra länder inom EU krävs ett momsregistreringsnummer vilket är byggt på ens organisationsnummer.

Internationell handel och momsregistreringsnummer

Om du gör affärer med företag inom EU gäller andra momsregler. Först och främst skall du alltid ange företagets VAT-nummer (Detsamma som momsregistreringsnummer) tydligt på alla fakturor.

Ditt VAT-nummer kan du hitta på ditt registerutdrag.

 • Köper du varor eller tjänster från en momsregistrerad säljare inom EU skall du själv beräkna och betala svensk moms i momsdeklarationen. Där som säljaren inte är momsregistrerad skall du inte betala moms.
 • Säljer du varor eller tjänster till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land är det köparen som redovisar moms i sitt land. Där som köparen inte har ett VAT-nummer lägger du på svensk moms på fakturan.

Allt som allt är det viktigt att man bokför momsen på rätt konto för att kunna momsdeklarera korrekt.

På så sätt går man inte miste av återbetalning av ingående moms.

Således kan man med fördel ha ett konto för varje momssats. Samt för försäljning och inköp från andra länder, i och utanför EU.

Driver du e-handel eller försäljning över nätet till privatpersoner eller företag och säljer varor till annat EU land över 10 000 euro/år efter 1 juli (redovisas och rapporteras i efterhand).

För övriga gäller samma momsregler som förut. Det vill säga momsfritt för handel till annat EU land och övriga världen som har registrerat bolag och VAT-nr.

Till privatpersoner är det momspliktigt.

Om man säljer eller bedriver export av varor utanför EU är detta momsfritt. Däremot får man momsen återbetald för alla dom utgifter företaget haft.

Lagtextens definition av organisationsnummer

Bestämmelser om organisationsnummer finns i lag om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. (SFS 1974:174 och senaste ändring SFS 2006:600). Enligt denna lag ska organisationsnummer fastställas för:

 • aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening
 • erkänd arbetslöshetskassa, understödsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn
 • kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner, och
 • registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar

Organisationsnummer ska vidare fastställas för annan juridisk person om den juridiska personen eller om statlig myndighet så begär. Detta gäller även enkla bolag, partrederier och utländska företags filialer.

Så får du ett organisationsnummer – Steg för steg

Som tidigare nämnt får du firmans organisationsnummer när du registrerar ditt företag. 

Så här går processen till för dig som ska starta enskild firma:

 1. För dig med enskild näringsverksamhet som har e-legitimation kan registreringen ske på Verksamt.se. I annat fall ska du fylla i Skatteverkets blankett SKV 4620 och skicka den till den angivna adressen.
 2. Skatteverket behandlar din ansökan och fattar ett beslut gällande tilldelning av organisationsnummer.
 3. Efter registrering i organisationsnummerregistret får du ett meddelande innehållande alla uppgifter om registreringen. Finns det felaktigheter ska du omedelbart kontakta Skatteverket och begära ändring.
 4. Om du önskar kan du mot en avgift få bevis på tilldelningen av organisationsnummer. I dokumenten finns all information om din firma från Skatteverkets register över organisationsnummer.

Observera att processen för att få ett organisationsnummer kan se annorlunda ut beroende på företagsform.

Summering

I denna artikeln har vi gett en enkel införing i hur organisationsnummer fungerar, men ämnet är självklart mycket mer omfattande än vad vi får plats med här.

Så var inte rädd för att be om hjälp från någon som har erfarenhet sen tidigare när det kommer till att starta företag.

Denna artikel är skriven i samarbete med starta-enskildfirma.se

Publicerad 12:12, 14 september 2021
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: