Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Går staden länsstyrelsen tillmötes för miljö och säkerhet i Axelsberg?

DEBATT. Vilken hänsyn har stadsbyggnadskontoret, tagit till synpunkter från remissinstanser och boende i Axelsberg för den planerade bostadsbebyggelsen? Ett plansamråd har hållits med de boende i området mellan 22 april och 4 juni 2019. Det kom in 138 skriftliga synpunkter på detaljplanen  för Kv. Fader Bergström med 560 lägenheter. Många har tagit upp miljön och säkerheten inom planområdet. 

Länsstyrelsen som också är remissinstans bedömer att ”en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs samt att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor och erosion.”

Länsstyrelsen skriver också att ”kommunen behöver redovisa en samlad bedömning hur planförslaget uppfyller miljökvalitetsnormer för vatten. Och även redovisa risker för översvämning, ras och skred samt vilka bullernivåer som finns inom planområdet”.

Stadsbyggnadskontoret backar lite här och var, och skriver ” detaljplanens genomförande kan inte antas medföra sådan betydande miljöpåverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa som åsyftas i PBL (plan-och bygglagen) eller MB(miljöbalken) att en miljöbedömning behöver göras”.

Men i nästa ögonblick säger den att ”Stadsbyggnadskontorets bedömer att planförslaget tydligare behöver anpassas till Axelsbergs stadsbild….”(Ur samrådsredogörelsen).

Stadsbyggnadskontoret föreslår:  en dagvattenutredning, en naturvärdesinventering, en bullerutredning, en geoteknisk utredning, en avfallsutredning, en BKA(barnkonsekvensanalys) en sol-studie och dagsljus utredning.

Är stadens ansvariga politiker, SDN Hägersten-Liljeholmen, och  stadsbyggnadskontoret villiga att gå Länsstyrelsen till mötes när det gäller miljö och säkerhet? Och att gå Funktionshinderrådet till mötes om antalet SOL- och LSS boenden i området? 

Bengt Sundell, Aspudden
Illustration: Jägnefält Milton

Publicerad 09:54, 16 november 2019
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. ARTmovement: Nature in Me – unga röster om naturen

    2019/12/15 - 2020/04/15
  2. Språkcafé i Gröndals kyrka

    22 januari kl.16:00 - 18:00
  3. Groove – Rörelseglädje i Högalid

    24 januari kl.17:00 - 18:30
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vad tycker du om den nya gråa färgen på höghuset i Axelsberg?

View Results

Loading ... Loading ...
Publicerad 21:50, 3 januari 2020
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:alla-casinon-2020
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:casino utan licens
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: