Den nya bron är 389 meter lång, 14 meter bred med körbanebredd av 11 meter.

– Efter stadsfullmäktiges ordförande Carl Albert Anderssons tal sänker man ned brohalvorna och släpper över de första fotgängare över bron. Sedan kommer ”skinnknuttar” på motorcykel och bilister.”