Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

HÄGERSTENS ALLE

Debatt: Bygg ingen avloppstunnel under Hägersten

INSÄNDARE:
“Vi boende i området kring Eolshäll och Axelsberg kräver att bygget av en avloppstunnel till Henriksdal i Sickla förkastas till förmån för bevarandet utav Brommaverket.

Stockholm Vattens eget underlag visar att valt alternativ av lösning för Stockholm framtida avlopp inte bara är dyrare utan även långt mer riskfyllt än nollalternativet, att bevara och utveckla Brommaverket.

Ett alternativ som bör utredas är möjligheten att bygga ut kapaciteten i Västerort genom att placera ett nytt reningsverk i anslutning till Bromma flygfält. Detta oavsett om området bebyggs eller flygverksamheten kvarstår. Med detta alt. skulle man slippa tunnel under Mälaren, minska tunnellängd och sprängmassor och direkt tillgång till vägnät med kapacitet att ta hand om tunga frakter gällande bergmassor.

Vi berörda boende i närområde Eolshäll/Axelsberg och utmed de idag föreslagna transportvägarna kräver att transport av bergmassor INTE sker varken via Hägerstens Allé eller Selmedalsvägen och vidare mot Stjernströmsväg och  Personnevägen, utan detta ska ske sjövägen på Mälaren.

Vi anser även att flytten av påslaget från Henriksbergs industriområde till fotbollsplanen flyttar redan kända problem ÄNNU närmare våra bostäder och därför inte kan accepteras. Närområde är rikt befolkat utav barnfamiljer och äldre som färdas utmed eller korsar föreslagna transportvägar och vi kan inte godta den tunga trafik som skulle ge de oskyddade gångtrafikanterna starkt ökade risker för olyckstillbud.

Enda möjliga alternativet för frakt av bergmassorna vid ett påslag i Eolshäll är sjövägen.

Ett alternativt påslag vid Vinterviken med sjötransporter skulle beröra långt mindre boenden samtidigt som en sanering av den giftiga marken skulle kunna ske under projekttiden så att ett dubbelt värde uppnås när marken återställs för rekreation. Här finns mycket stora etableringsytor där ett ytterst fåtal blir direkt påverkade av arbetet. Detta förslag anser vi bör utredas vidare.

Bakgrund
Sedan samrådet våren 2014 har de boende som kommer att beröras av arbetena och transporterna vid Eolshällspåslaget lämnat in en mängd synpunkter OCH konstruktiva förslag över hur negativa effekter kan minskas om projektet ändå måste genomföras.

Som svar på dessa synpunkter har Stockholm Vatten genomfört ett kompletterande samrådsmöte (17/11) med de boende i området. Där presenterades ett reviderat förslag som på INGA punkter tillmötesgår de boendes, sedan tidigare inskickade förslag. Istället har hänsyn tagits till att behålla en strandmiljö som redan är ett industriområde, vilket kan återställas efter genomförda arbeten samt även till fritids-verksamheter vilka temporärt kan bedrivas på annat håll.

Såsom Stockholm Vattens förslag ser ut har de boende ingen annan möjlighet än att genomlida detta projekt men det är helt oacceptabelt om inte deras mänskliga behov av ett tryggt hem, säkra förutsättningar runt vägar till skolor, förskolor, lekparker och fritidsintresse till fullo beaktas. Stockholm Vatten använder sig avsiktligt av greppet att ställa olika grupper mot varandra för att få genomföra projektet på ett sätt som gynnar dem även om det sker på bekostnad av stort mänskligt lidande.

Fritidsintressen
Att ställa fritidsintressen mot stora störningar i boendemiljö under lång tid är skamligt! Det är mångt och mycket våra barn som deltar i dessa fritidsaktiviteter så vi värderar dem mycket högt och önskar att dessa bevaras. Därför måste Stockholm Vatten till varje pris hitta en lösning där transporterna INTE går på väg varken enligt alternativ A eller B utan sjövägen. 4H-gårdens skall bullersäkras alt. skall Stockholm Vatten finna och bekosta plats för temporär verksamhet under byggtiden och binda sig till att verksamheten efter byggslut kan återgå till befintligt läge i. Axelsbergs fotbollsplan, som i Stockholm Vattens förslag är tänkt att användas för påslag och arbetsområde, används idag flitigt av de boende för spontanidrott och utnyttjas frekvent utav flertalet förskolor och skolor för friluftsverksamhet och idrott. Detta är en funktion som boende och verksamheter och skattar högt och ej vill avvara.

Strandmiljö
Den strandmiljö som skulle beröras vid sjötransport i Eolshäll är idag ett gångstråk utmed Henriksbergs industriområde. Detta område är planlagt för senare bebyggelse av bostäder. En hamnverksamhet , oavsett om den sker vid Henriksberg eller annan plats, skulle möjligen hindra åtkomst för en sträcka på långt mindre än 100m i 2-3 år. Det finns redan i dagsläget gångvägar som gör att man med lätthet kan gå runt området. Vi som bor här och som nog är de flitigaste användarna av denna miljö har inga problem med att välja på att slippa 40 000 lastbilstransporter på våra lokalgator eller gå en kort omväg runt en hamn. Det finns en mängd strandstråk att ta del av för den som vill uppleva miljö närmast Mälaren men vi som bor här skall inte tvingas välja om vi kan/vill bo kvar här eller inte.

Kostnad
Staden och Stockholm Vatten accepterar att det valda alternativet är flera miljarder dyrare än ett uppgraderat BARV för att förvärva mark till att bygga bostäder på. Att sedan hävda att det är för dyrt med sjötransporter av sprängmassor från Eolshäll betyder bara att boende i framtida Brommabostäder värderas högre än dagens boende i Hägersten. Detta är helt oacceptabelt! Finns det inte pengar till sjötransport så har man inte råd med detta projekt över huvud taget! Staden får inte göra besparingar som hotar människors hälsa och säkerhet!

FB-gruppen Stoppa Stockholm Vattens tunga trafik från Eolshäll
Bilden är från Hägersten Allé, en av de föreslagna transportvägarna för schaktmassorna från det planerade tunnelbygget

Publicerad 08:37, 1 december 2014
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: