Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Förslag: Så kan Älvsjö centrum utvidgas

Nu kan du tycka till om förslaget till ny detaljplan för Kabelverket i Solberga, nära Älvsjö centrum. Förslaget rivning tillbyggnaden till det gamla Klockhuset som blir kvar.

Istället ska en lägre kontorsbyggnad byggas mot Älvsjövägen, mellan Klockhuset och Dragspelshusen. Den byggs ihop med en högre byggnad med kontor, verksamheter och 55 bostäder mot Glasfibergatan.

– Den nya byggnaden ska samspela med det kulturhistoriska värdefulla Klockhuset samt övriga Kabelverket. Eventuella påbyggnader på dragspelshusen får inte avvika från dragspelshusen karakteristisk form eller framtoning, skriver Stockholms stad på sin hemsida. 

LÄS ÄVEN: Nu flyttar studenterna in i Kabelverket

Den nya planen möjliggör påbyggnad på upp till två våningsplan på de två Dragspelshusen längst norr i planområdet.

Syftet med planen ska vara att utöka centrumområdet vid Älvsjö centrum och knyta ihop det med övriga Kabelverksområdet. 

– Genom att skapa en mer varierad bebyggelse med både kontor, bostäder och centrumsändamål skapas en förtätning. Den nya byggnaden är markant högre än befintlig byggnad, men utan att det påtagligt försämrar förutsättningarna för dagsljusinsläpp i omgivande bostadsbebyggelse.

– Det nya kvarteret utformas halvslutet med öppning mot torget vid korsningen Glasfibergatan/Götalandsvägen. En öppen portik från torgutrymmet till Klockhusgränd skapar en öppen sikt genom området. Innergården utformas som ett tydligt inramat torgrum. 

LÄS ÄVEN: Nu byggs nya skrapan med 20 våningar hyresrätter

Byggnaderna byggs i två till fyra våningar, med en högdel på 14 våningar.

I Bygg- och plantjänsten kan man lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Planförslaget visas under samrådstiden 30 juni-25 augusti 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Tidplan

  • Samråd: 30 juni-25augusti
  • Granskning: andra kvartalet 2021
  • Antagande: fjärde kvartalet 2021

Publicerad 11:03, 5 augusti 2020
Annons:
Annons:

Nyheter

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

I veckan frågade Bättre stadsdels reportrar folk i Fruängens centrum: Vad vill du läsa om i din digitala lokaltidning?

Torsten, Skåne 
– Jag vill läsa om utvecklingen av området, ombyggnationer. Vad som händer, vad som är på gång och sådant. 

Hasse, Fredshäll
Jag vill läsa lite om idrott i lokalområdet, de lokala lagen. Men också vad som händer runtomkring, med miljön, ombyggnationer och dylikt. Där jag bor ska de till exempel eventuellt flytta på en fotbollsplan. Sådant vill jag läsa om. 

Christina, Värmland
– Jag vill veta vad som händer i närområdet. Allt från olika typer av evenemang till info från stadsdelen eller kommunen. Intervjuer med lokala krögare, butiksägare är också intressant.

Linnea, Fruängen 
– Ungdomsidrott skulle vara kul, då jag är aktiv. Så man visar vad vi gör! Men såklart vad som händer och kommer hända i området också!

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Prenumerera gärna. Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack! 

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Här finns Bättre stadsdels nyhetsbrev 

Publicerad 16:15, 9 maj 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: