Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Här är utmaningar i vår stadsdel vi måste arbeta mer med

DEBATT. Hägersten-Liljeholmen är fortfarande en av Stockholms snabbast växande stadsdelar. Vi är väldigt glada för denna utveckling.  I en växande stadsdel är det viktigt att det finns bra service, som fungerar för medborgarna i form av en bra förskola, trygga och snygga parker, äldreomsorg samt socialtjänst.

För detta krävs att det finns en politik som prioriterar och skapar förutsättningar för medborgarna att välja. Vi har styrt stadsdelen ett år och verksamhetsberättelsen som vi har beslutat om i nämnden är ett kvitto på hur vi har lyckats med vårt uppdrag. Vi har klarat av att hålla budgeten för året och tittar på hur vi fortsatt kan utveckla vår stadsdel. 

LÄS ÄVEN: Debatt: Varför sänka skatten när det finns problem i verksamheterna?

Det är glädjande att nämnden uppfyller de flesta målen för sitt ansvarsområde men det finns utmaningar som vi måste arbeta mer med. Vi ser allvarligt på de delar och indikatorer som inte alls uppnåtts och rödmarkerats. Det är områden som vi avser följa upp noga inför kommande år.

Förskolan
Det ansträngda ekonomiska läget i staden ställer stora krav på stadsdelsnämnden att prioritera kärnverksamheterna. Därför är det glädjande att exempelvis alla föräldrar som har sökt en förskoleplats har erbjudits en plats inom garantitiden. Arbetet med att göra förskolorna giftfria fortsätter.

Miljön
Miljöfrågor är viktiga och vi har ett ansvar att för miljöfrågorna ska genomsyra alla våra verksamheter. Stadsdelen har under året nyttjat de elcyklar som köpts in för att minska bilbehovet inom verksamheterna. Elcyklar används av bland annat fältassistenter, hemtjänsten och förskolechefer och har även hälsofrämjande effekter. Stadsdelsnämnden ansvarar även för parkvägar och vi har sett till att dessa är fria från grus, löv och annat som stör framkomligheten.

Verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor. Vidare arbetar stadsdelen med att kartlägga och granska hur verksamheterna kan minska sin klimatpåverkan. 

LÄS ÄVEN: Debatt: Detta satsar vi grönblåa på under 2020 i Hägersten-Liljeholmen

Äldreomsorgen
Inom äldreomsorgen har vi arbetat aktivt med att bryta ofrivillig ensamhet och social isolering av äldre. Genom ”Matlyftet” har två lunchgrupper startats, en vid Axelsbergs aktivitetscenter och en på mötesplatsen Västertorpsträffen. Syftet är att förebygga ofrivillig ensamhet med fokus på måltiden. Detta arbete kommer att fortsätta.  En annan utmaning är att höja personalens kompetens kring demensvården. 

Tryggheten
En av dem viktigaste frågorna är arbetet mot otryggheten. Människor ska känna sig trygga i våra parker och utemiljöer. Stadsdelen arbetar aktivt med förebyggande arbete på alla nivåer. Samarbete mellan polisen, skola och socialtjänst och civila samhället är grunden till ett bra förebyggande arbete. Vi arbetar också centralt med staden för att göra trygghetsinvesteringar på olika ställen i vårt område för att göra det mer tryggt.

Sammanfattningsvis är vi på flera fronter glada över resultatet över det gångna året, men vi kommer arbeta för att förbättra verksamheterna för våra invånare.

Abit Dundar (L) ordförande, HÄgersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Anette Hellström (M), gruppledare
Lara Siadat (MP), gruppledare
Johan Vesterlund (C ),gruppledare

Publicerad 15:28, 7 februari 2020
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: