Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Varför sänka skatten när det finns problem i verksamheterna?

Denna text lägger (S) på stadsdelsnämndens möte 6 februari 2020 under punkten Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019

DEBATT. Trots vetskapen om att Sverige och Stockholm gick mot tuffare ekonomiska tider beslutade den politiska majoriteten att sänka skatten med 16 öre i budgeten för 2019. Denna skattesänkning gav 48 kr mer i plånboken för den som tjänar 30 000 i månaden. Men framför allt innebar den ca 450 miljoner mindre till stadens verksamheter. Med socialdemokraternas budgetförslag hade Hägersten-Liljeholmens SDN fått 31,7 miljoner mer till välfärden i vår stadsdel.

Under verksamhetsåret 2019 har vi kunnat se konkreta konsekvenser av den minskade budgeten. Bland annat tvingades förvaltningen införa anställningsbegränsningar inom Kommunals avtalsområde samt ett allmänt inköpsstopp.

Trots de ekonomiska utmaningarna med majoritetens budget har stadsdelens personal bedrivit  en bra verksamhet och nått flertalet av de mål och indikatorer som nämnden fastställt.

Vi vill dock lyfta några områden där måluppfyllelsen inte varit tillfredsställande eller där andra problem funnits kopplade till bristande resurser.

Äldreomsorg
Trots majoritetens löften om satsningar på kärnverksamheterna kan vi nu se att äldreomsorgen redovisar ett underskott med 25,3 mnkr. Äldreomsorgens ekonomiska situation handlar inte enbart om tomma lägenheter i servicehus och vård- och omsorgsboenden. Underskottet beror till största delen på att antalet placeringar har ökat jämfört med 2018. En ökning som började redan i slutet av 2018 och sedan fortsatte under början av 2019. Med andra ord fanns redan då kunskap och underlag inför fullmäktiges beslut om budget för 2019.

Stadsmiljö
Fullmäktiges mål om en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i uppfylls endast delvis. Förvaltningen skriver i verksamhetsberättelsen att de ser en tydlig minskning av andelen som upplever sin stadsdel som trygg jämfört med året innan.

Likaså når man inte upp till målen när det gäller nöjdheten med renhållning och städning av utemiljön respektive skötsel av park och grönområden.

Förvaltningen skriver att uppföljning visar att det finns en del anmärkningar i arbetet som parkentreprenören behöver åtgärda framöver, exempelvis barmarksrenhållning.

Vi socialdemokrater har påtalat situationen vid ett flertal tillfällen, senast i verksamhetsplanen för 2020 med följande skrivning:

”Det ska säkerställas att det finns resurser för uppföljning och utvärdering av den på entreprenad utlagda parkskötseln, samt tillse att det finns tillräckliga personella resurser för att genomföra detta.”

Individ och familj
Andelen bidragshushåll har ökat under året.

Sökande har fått vänta på sitt första möte med jobbtorgen en månad eller mer. Det gäller främst unga vuxna men periodvis även för de äldre. Jobbtorg gör bedömningen att väntetiderna är följden av resursbrist vilket förlänger bidragstiderna och ökar kostnaderna för försörjningsstöd.

Förvaltningen skriver att hemlöshet fortfarande är en stor utmaning som medför stora kostnader för placeringar i olika boendeformer. En viktig faktor är tillgången på någorlunda billiga hyresrätter. Det beslut som stadens majoritet tog under 2019 om att på nytt omvandla hyresrätter till bostadsrätter, bland annat i Västertorp, försvårar naturligtvis arbetet med att minska hemlösheten. Något som förvaltningen bekräftade i ett svar på en skrivelse från (S) och (V) under året som gick.

Inom socialpsykiatrin är det ekonomiska läget bekymmersamt. Ansvarig chef vittnar i media om den redan hårt ansträngda situationen för verksamheten som innebar att man för 2019 gick back med fyra miljoner. Konsekvensen för 2020 blir att Kravatten och Tora, två verksamheter för personer med psykisk ohälsa, förändras. Sex anställda blir tre och verksamheterna kommer att få dela lokaler.

Förskolan
Kommunfullmäktiges nämndmål om att barn ska nå sin fulla potential och att Stockholms förskolor ska vara de bästa i Sverige uppfylls endast delvis.

Stadens mål om i genomsnitt 16 barn i grupperna har inte uppnåtts trots majoritetens vallöften. Den förklaring som ges är att målet ska vägas mot bland annat en budget i balans.

Antal förskolebarn per anställd ligger fortfarande över årsmålet och har dessutom ökat från 5,4 till 5,5 barn per anställd.

Till sist vill vi ställa följande frågor till majoriteten.

·       Om man inte uppnår målen på grund av resursbrist varför då minska resurserna ytterligare?

·       Varför sänka skatten när det finns problem i verksamheterna och välfärden behöver mer pengar?

Eva Fagerhem, gruppledare Socialdemokraterna, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Publicerad 10:49, 6 februari 2020
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: