Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: S: När pandemin blottar bristerna krävs dessa åtgärder i Hägersten-Älvsjö

Detta är Socialdemokraternas förslag till verksamhetsplan för Hägersten-Älvsjö 2021. Den berättar vilka satsningar som partiet vill göra. Förslaget står mot den blågröna majoritetens verksamhetsplan 2021 som är klubbat och finns här.

DEBATT. Vi socialdemokrater vill börja med att framföra vårt varmaste tack till alla anställda i vår stadsdel. De som står i den främsta linjen och möter brukare och medborgare, och de som finns på andra håll i organisationen har tvingats ställa om sitt arbete för att klara av uppdraget och samtidigt hindra smittspridning. Den pågående pandemin har påverkat vårt samhälle i grunden.

Mer än något annat måste därför stadens arbete nu vara inriktat på att ge alla oss medborgare en ökad trygghet, och motverka oro och otrygghet i vår vardag. En stark välfärd är grunden för ett Stockholm som orkar stå emot kriser och där invånarna känner sig trygga. Budgeten som antogs av fullmäktige i december återspeglar de borgerliga partiernas låga ambitioner för framförallt förskola, skola och bostadsbyggande.

LÄS ÄVEN: Debatt: Så får vi en starkare välfärd åt alla: Detta saknas i majoritetens förslag till verksamhetsplan för 2020

Vi vill fortsätta arbetet för att Stockholm ska vara en stad för alla, en stad som håller samman med höga ambitioner för ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet. Vi menar att majoriteten, på flera områden, skulle kunna höja ambitionsnivån för stadsdelen om de prioriterade välfärden före skattesänkningar. Vi noterar att om Socialdemokraternas budgetförslag vunnit kommunfullmäktiges gehör hade Hägersten-Älvsjö SDN fått 37,7 miljoner mer för välfärden i vår stadsdel. Det hade inneburit möjlighet till fler anställda inom bland annat äldreomsorgen och förskolan.

Äldreomsorgen kan inte vänta, akuta åtgärder kräver ökade resurser nu. Pandemin har blottat bristerna i äldreomsorgen. Det går inte längre att blunda för att decennier av bantade budgetar är en vansklig grund att bygga verksamheten på. Alltmer slimmade budgetar har lett till en ond spiral av osäkra anställningsvillkor, ökad arbetstakt och hög personalomsättning. Men för att en förändring ska kunna ske måste ansvariga politiker bestämma sig för att avsätta resurser för detta.

Förskolan – högre personaltäthet och mindre barngrupper är nödvändiga. Den blågröna majoriteten fortsätter för tredje året i rad att spara på förskolan och den historiskt låga satsningen riskerar att leda till lägre personaltäthet och större barngrupper. Vi vet att Stockholm kan bättre. Varje barn måste vara tryggt med personalen som de spenderar sina dagar med, och vårdnadshavarna ska känna trygghet när de lämnar på morgonen. Samtidigt måste personalen veta att de har kollegor och en rimlig arbetsbelastning.

Trygghet – åtgärder i den fysiska miljön och förebyggande socialt arbete krävsTrygghetsskapande arbete syftar till att öka trygghet och säkerhet genom förebyggande riktade insatser och åtgärder i den fysiska miljön Det är bra att nämnden tagit beslut om en rutin som innebär systematiska uppföljningar av parkentreprenaden.

För att förvaltningen ska få reella möjligheter till uppföljning och utvärdering av entreprenörernas arbete behöver nämnden följa upp den nya organisationen i den sammanslagna stadsdelsförvaltningen och säkerställa att resurserna är tillräckliga. Lika viktigt i det trygghetsskapande arbetet är ett omfattande preventivt socialt arbete för att stoppa rekryteringen till kriminalitet.

Vi socialdemokrater vill se:

  • ökad grundbemanning inom förskola och äldreomsorg
  •  tryggare anställningar och rätt till heltid
  • tydligare strategier för att skapa större och bättre utemiljöer på våra förskolor
  • intensifierat arbete för att motverka ungdomars psykiska ohälsa, framför allt bland unga flickor
  •  att socialpsykiatrin undantas från effektiviseringar och nedskärningar
  • bemanningsenheter och förstärkningsteam med fast anställd heltidspersonal i äldreomsorgen och barnomsorgen
  • en översyn av ledarskapet med det långsiktiga målet att antalet medarbetare per chef ska vara max 25 personer
  • ett förstärkt arbetsmiljöarbete

Eva Fagerhem, gruppledare

Matthias Wallden, ledamot

Mikaela Wedin, ersättare

Malte Sigemalm, ersättare

Stefan Johansson, vice gruppledare

Gun Högbacke, ersättare

Publicerad 15:55, 1 februari 2021

Ksenia Emelianova

redaktionen@battrestadsdel.se

Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: