Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Samråd i Aspudden: Så tycker stadsdelen om de 120 nya ungdomsbostäderna

Små- och medelstora förtätningsinsatser i Aspudden är bra. Planförslaget med cirka 120 bostäder ser ut att bli ett bra tillskott till området och passar in väl i stadsbilden. 

Det skriver stadsdelsförvaltningen i Hägersten-Älvsjö som remissvar i det samråd som nu pågår kring förslaget till ny detaljplan i Aspudden. Fyra nya fristående huskroppar med cirka 120 mindre ungdomslägenheter är planerat. 

Området för fastigheterna i korsningen Sigfridsvägen/Schlytersvägen är idag planlagt som parkmark, men är i praktiken naturmark.

– Som vanligt när parkmark tas i anspråk för exploatering är stadsdelsförvaltningen mån om att så många träd som möjligt ska kunna bevaras, särskilt de skyddsvärda träden. Stadsdelsförvaltningen ser det som lämpligt att någon typ av grönkompensation görs när det har säkerställts hur många träd som kommer behöva fällas. Stadsdelsförvaltningen är gärna med och diskuterar vilken typ av grönkompensation som kan vara lämplig, skriver förvaltningen till stadsbyggnadskontoret.

LÄS ÄVEN: Fler lägenheter kan byggas i centrala Aspudden

Planområdet gränsar till ett område för ädellövskog med ekar. Det finns även tall och andra träd som asp. 

I förslaget till detaljplanen står det att den föreslagna bebyggelsen låg ursprungligen längre norrut men flyttades i motsatt riktning för att inkräkta på ek-området så lite som möjligt. 

– Två mindre ekar kommer dock att avverkas, även en skyddsvärd tall. Totalt avverkas 11 träd och ytterligare 8 ligger i riskzonen för att behöva avverkas.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Förutom bostäderna föreslås en verksamhetslokal vid korsningen Sigfridsvägen/Schlytersvägen samt breddning av trottoaren.

Samrådet pågår till 27 oktober till 7 december och stadsbyggnadskontoret har beslutat att inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden.  Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Planförslaget visas även i foajén på Telefonvägen 30 vid Telefonplan,.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 7 december 2020.

Publicerad 11:08, 12 november 2020
  • Kommentera
Annons:
Annons:

Nyheter

PRENUMERERA

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

Omsättningen för secondhand-marknaden ökar kraftigt. Under 2023 sålde Erikshjälpen, Myrorna och Stockholms Stadsmission för närmare en miljard kronor. Hur mycket av det du har på dig är köpt secondhand?

Selemawit, Hässelby:
– Det mesta. Jag köper även möbler second hand. Det är billigare.
Antonio, Kista:
– Bara skorna. Jag brukar köpa second hand till barnen.

Flora och Sara, Aspudden:
– Jag brukar ha jättemycket second hand men inte just idag. Mössan! Barnen har nästan 100 procent second hand.

Patrik, Hägersten-Liljeholmen
– Ingenting. Jag köper sällan second hand, kanske till barnet. Men det är mest min sambo som köper second hand.

LÄS ÄVEN: Dagens fråga: Hur påverkas din vardag av skjutningar?

Eva, Södermalm:
– Byxorna, skorna, mössan, handskarna och tröjan. Nästan allt!

Disa, Hägersten:
– Jag vet inte, kanske vantarna.

Anki, Hägersten:
– Jag handlar bara second hand. Jag tycker det är mycket roligare och billigare.

Text och bild: Dilek Hakbilen

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Välkommen att prenumerera här. Tack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 12:02, 21 mars 2024
Annonser
Annons:Mäklarringen
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:alla-casinon-2020
Annons:Casinostugan
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:BÄTTRESTADSDEL
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: