Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Samråd i Aspudden: Så tycker stadsdelen om de 120 nya ungdomsbostäderna

Små- och medelstora förtätningsinsatser i Aspudden är bra. Planförslaget med cirka 120 bostäder ser ut att bli ett bra tillskott till området och passar in väl i stadsbilden. 

Det skriver stadsdelsförvaltningen i Hägersten-Älvsjö som remissvar i det samråd som nu pågår kring förslaget till ny detaljplan i Aspudden. Fyra nya fristående huskroppar med cirka 120 mindre ungdomslägenheter är planerat. 

Området för fastigheterna i korsningen Sigfridsvägen/Schlytersvägen är idag planlagt som parkmark, men är i praktiken naturmark.

– Som vanligt när parkmark tas i anspråk för exploatering är stadsdelsförvaltningen mån om att så många träd som möjligt ska kunna bevaras, särskilt de skyddsvärda träden. Stadsdelsförvaltningen ser det som lämpligt att någon typ av grönkompensation görs när det har säkerställts hur många träd som kommer behöva fällas. Stadsdelsförvaltningen är gärna med och diskuterar vilken typ av grönkompensation som kan vara lämplig, skriver förvaltningen till stadsbyggnadskontoret.

LÄS ÄVEN: Fler lägenheter kan byggas i centrala Aspudden

Planområdet gränsar till ett område för ädellövskog med ekar. Det finns även tall och andra träd som asp. 

I förslaget till detaljplanen står det att den föreslagna bebyggelsen låg ursprungligen längre norrut men flyttades i motsatt riktning för att inkräkta på ek-området så lite som möjligt. 

– Två mindre ekar kommer dock att avverkas, även en skyddsvärd tall. Totalt avverkas 11 träd och ytterligare 8 ligger i riskzonen för att behöva avverkas.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Förutom bostäderna föreslås en verksamhetslokal vid korsningen Sigfridsvägen/Schlytersvägen samt breddning av trottoaren.

Samrådet pågår till 27 oktober till 7 december och stadsbyggnadskontoret har beslutat att inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden.  Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Planförslaget visas även i foajén på Telefonvägen 30 vid Telefonplan,.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 7 december 2020.

Publicerad 11:08, 12 november 2020
Annons:
Annons:

Nyheter

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

Det är i slutet av september och det är sommartemperaturer.
Hur utnyttjar du det fina sensommarvädret som är nu?

Martina, bosatt vid Liljeholmskajen:
– Jag ska vara ute och gå. Jag har en dotter och vi ska besöka några parker. Och hänga vid båtklubben!
Cecilia, bosatt på Södermalm:
– Idag ska jag ta en promenad med min kompis, som precis har fått en bebis. Och så ska jag ut i skogen och
plocka svamp också!
Kurt, bosatt vid Trekanten:
– Jag sitter här. Min kvinna är där borta någonstans. Vi promenerar alltså.
Helene, bosatt i Årsta:
– Vad ska jag säga, jag gör egentligen ingenting särskilt annat än vad jag brukar. Men jag är kanske ute lite mer och går och så.

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Du prenumererar väl? Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 13:57, 22 september 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: