Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Samråd i Aspudden: Så tycker stadsdelen om de 120 nya ungdomsbostäderna

Små- och medelstora förtätningsinsatser i Aspudden är bra. Planförslaget med cirka 120 bostäder ser ut att bli ett bra tillskott till området och passar in väl i stadsbilden. 

Det skriver stadsdelsförvaltningen i Hägersten-Älvsjö som remissvar i det samråd som nu pågår kring förslaget till ny detaljplan i Aspudden. Fyra nya fristående huskroppar med cirka 120 mindre ungdomslägenheter är planerat. 

Området för fastigheterna i korsningen Sigfridsvägen/Schlytersvägen är idag planlagt som parkmark, men är i praktiken naturmark.

– Som vanligt när parkmark tas i anspråk för exploatering är stadsdelsförvaltningen mån om att så många träd som möjligt ska kunna bevaras, särskilt de skyddsvärda träden. Stadsdelsförvaltningen ser det som lämpligt att någon typ av grönkompensation görs när det har säkerställts hur många träd som kommer behöva fällas. Stadsdelsförvaltningen är gärna med och diskuterar vilken typ av grönkompensation som kan vara lämplig, skriver förvaltningen till stadsbyggnadskontoret.

LÄS ÄVEN: Fler lägenheter kan byggas i centrala Aspudden

Planområdet gränsar till ett område för ädellövskog med ekar. Det finns även tall och andra träd som asp. 

I förslaget till detaljplanen står det att den föreslagna bebyggelsen låg ursprungligen längre norrut men flyttades i motsatt riktning för att inkräkta på ek-området så lite som möjligt. 

– Två mindre ekar kommer dock att avverkas, även en skyddsvärd tall. Totalt avverkas 11 träd och ytterligare 8 ligger i riskzonen för att behöva avverkas.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Förutom bostäderna föreslås en verksamhetslokal vid korsningen Sigfridsvägen/Schlytersvägen samt breddning av trottoaren.

Samrådet pågår till 27 oktober till 7 december och stadsbyggnadskontoret har beslutat att inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden.  Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Planförslaget visas även i foajén på Telefonvägen 30 vid Telefonplan,.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 7 december 2020.

Publicerad 11:08, 12 november 2020
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Bättre Stadsdel frågar Hägerstensbor:
Vad ska du göra i sommar?

man

Lewis, Västertorp
Jag vill skaffa mig ett nytt jobb, så snart som möjligt. Har varit arbetslös i ett halvår och jag vill gärna jobba igen, det är det jag hoppas på. 

kvinna

Ulla, Västertorp
Jag brukar vara hemma under sommaren och åker söderut under hösten.  

LÄS ÄVEN: Dagens fråga : Vad har du för förväntningar på 2023?

man

Aleksander, Telefonplan
I sommaren ska jag umgås med mina barn, min familj, vara i solen och träna. Man hinner inte med mer än så när man småbarn. 

Eva, Aspudden 
Jag ska till min trädgård och odla och plantera saker, jag ska också försöka att bada så mycket som möjligt. 

man

Hans, Telefonplan
Jag är pensionär och jag brukar ändå bara ta promenader runt området.

Text och bild: Romeo Adam

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Prenumerera gärna. Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 15:11, 24 februari 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: