Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Vi är oroade över utvecklingen med färre och större stadsdelsnämnder

DEBATT. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att medborgarna ges möjlighet till inflytande och delaktighet även mellan valen. Vi vill ha en stad där vi med tydliga politiska beslut i nära samverkan med boende i områdena och personalen i verksamheterna utvecklar vår stad.

I mitten på 90-talet infördes 24 stadsdelsnämnder i Stockholm för att förstärka närdemokratin. Då hade en stadsdelsnämnd i genomsnitt 27 000 invånare. Införandet av stadsdelsnämnder beslutades av sju partier i stadshuset. Av dagens partier var det endast moderaterna som var emot. Ett viktigt syfte med reformen var att ge förutsättningar för att stärka demokratin där lokala politikerna skulle föra dialog och lyssna in medborgares synpunkter och idéer.

Sedan införandet har stadsdelsnämndernas antal genom sammanslagningar minskat till dagens 14 nämnder och där den största stadsdelsnämnden idag har 120 000 invånare. Ansvaret för verksamhetsområden, såsom grundskola, bibliotek och snöröjning, har lyfts bort från stadsdelarna och ligger idag på central nivå.

2017 lade moderaterna i opposition ett förslag om att minska antalet stadsdelsnämnder från 14 till 5. Stadens ledande tjänstemän uttalade då att denna reform skulle ha mycket stor påverkan på verksamheterna och den lokala demokratin och påpekade att det behövs en  utförlig utredning innan några förändringar bör ske.

Trots att någon utredningen ännu inte gjorts har moderaterna nu fått med sig resten av den borgerliga majoriteten på att minska antalet stadsdelsnämnder genom en sammanslagning av Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen. Konsekvensen av detta blir att man flyttar besluten längre bort från medborgarna och försvårar för dem att göra sin röst hörd i frågor som rör deras vardag.

Vi socialdemokrater vill fortsätta bedriva politik i tät och nära dialog tillsammans med boende i områdena. Under förra mandatperioden satsade vi i den dåvarande majoriteten på exempelvis medborgardialoger för att fånga in medborgarnas synpunkter på hur stadsdelarna kunde bli bättre. Medborgares, politikers, föreningars och företagares lokala engagemang är en styrka för stadsdelarna och för demokratin. Vi vill ha tätare medborgardialoger och diskussioner för att få bättre underlag när Stockholms förtroendevalda fattar beslut. Vi vet att närhet mellan politiker och boende är bra katalysatorer för den lokala utvecklingen.

Det finns gott om exempel på hur aktiv närdemokrati har fungerat väl och bidragit till stadsdelarnas utveckling. Vi har i båda stadsdelarna sett en stor mängd medborgarförslag och haft många givande samtal mellan politiker, tjänstemän och medborgare. Det har bl.a. bidragit till att parker och ungdomsverksamhet har utvecklas i samarbete med barn och ungdomar. Mycket mer finns att utveckla och det gör vi bäst i samverkan med de boende och med personalen i våra verksamheter.

Vi är oroade över den utveckling vi nu ser med färre och större stadsdelsnämnder och där moderaterna, för att spara pengar, beslutar om en sammanslagning utan en ordentlig konsekvensbedömning  av hur sammanslagningen påverkar verksamheter eller den lokala demokratin. Av erfarenhet har vi sett att i stora stadsdelsförvaltningar skapas ofta större personalgrupper som kan vara svåra att leda, med ökade arbetsmiljöproblem som en följd. En bra arbetsmiljö för personalen är i sin tur en förutsättning för att kunna erbjuda bra service till medborgarna.

Vi ser att personalen i våra stadsdelsförvaltningar behöver fler kollegor, att våra ungdomar behöver fler platser att kunna vara på, och att våra medborgare behöver ges bättre möjlighet till dialog och inflytande. Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla välfärden och närdemokratin i våra stadsdelar. Vi hoppas därför att den styrande majoriteten kan ge ett tydligt besked om att stadsdelsnämnderna blir kvar och att inga ytterligare planer finns på att öka avståndet mellan politiker och medborgare.

Eva Fagerhem, gruppledare Socialdemokraterna, Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd

Stefan Johansson, vice ordförande Socialdemokraterna, Älvsjö stadsdelsnämnd

Publicerad 16:04, 8 november 2019
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: