Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Bättre Stadsdel med i pressetiska systemet

Nu har även Bättre Stadsdel anslutit sig till det pressetiska systemet. Det innebär att den lokala nyhetssajten eftersträvar en etisk journalistik som inte kränker enskilda.Ola Sigvardsson-Alex retouch (1 of 1)

– Att vara en del av systemet innebär att man visar för sin läsekrets att man har en ambition följa de etiska reglerna, hålla sig inom anständighetens gränser och att man är beredd att låta sig kontrolleras om man misstänkts ha gjort ett övertramp, säger pressombudsmannen (PO) Ola Sigvardsson.

För den som anser sig personligen blivit kränkt av en publicering går det nu att anmäla direkt till pressombudsmannen som undersöker ärendet och om övertramp gjorts kan tidningen tvingas att betala en avgift.

Bättre stadsdel fick ganska omgående efter att sajten sjösatts erbjudande om att gå med i systemet.

– PO kontaktade oss och genom att gå med skiljer vi ut oss från en hel del andra nätpublikationer, säger chefredaktör och ansvarig utgivare Mats Falck.

Det pressetiska systemet är ett frivilligt samarbete mellan Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Svenska Journalistförbundet och Publicistklubben. Tanken är att branschen själv ska ansvara för att undvika etiska övertramp.

Enligt Ola Sigvardsson är det inte bara enskilda individer som vinner skydd genom det pressetiska systemet, det finns även fördelar för de tidningar som är med.

– Det blir ett slags kvalitetsmärke för de tidningar som är med, säger han.

I dagsläget har ett 20-tal nätpublikationer anslutit sig, bland dessa återfinns förutom stora publikationer som DN och Sydsvenskan även nya satsningar som kit.se.

För Bättre stadsdel kommer anslutningen förmodligen inte att på något märkbart sätt att förändra nyhetssajtens journalistik, spår PO.

– De flesta tidningar som har den sortens karaktär som Bättre Stadsdel har brukar i regel vara ambitiösa med att förhålla sig etiskt till sina publiceringar, säger Ola Sigvardsson.

 

Text: Johan Colliander
Foto: Magnus Hartman

 

PUBLICITETSREGLER

Ge korrekta nyheter

 1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.
 2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
 3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.
 4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.

Var generös med bemötanden

 1. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.
 2. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den egna tidningen.

Respektera den personliga integriteten

 1. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
 2. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.
 3. Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn.

Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.

 1. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Var varsam med bilder

 1. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial.
 2. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering.

Hör båda sidor

 1. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.
 2. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas.

Var försiktig med namn

 1. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.
 2. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.
 3. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet.

Publicerad 00:30, 3 januari 2016
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Dagens fråga: Glasspriserna stiger, hur påverkar det ditt glassintag?

Rode Lennartsdotter 

– Jag gillar glass, priserna kommer inte att påverka mitt glassintag alls.

Patrik Järvstrand

– Nej, mitt glassintag kommer inte påverkas av priserna. Te och glass är det sätt för mig att koppla av på kvällarna

LÄS ÄVEN: Dagens fråga: Vad tycker du om planerna att bygga ett 24-vånings hus i Axelsberg?

Anette Bodingh

– Jag äter inte glass så ofta men när jag väl tänker köpa mig en glass så kommer priset inte att påverka mig. 

Du prenumererar väl på Bättre stadsdel? Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera härTack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se

Publicerad 10:11, 19 maj 2022
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: